Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-02-09 11:08:47

UŽSIENIO PREKYBA PREKĖMIS 2017 M. GRUODŽIO MĖN.

2018 m. vasario 9 d., Vilnius


UŽSIENIO PREKYBA PREKĖMIS 2017 M. GRUODŽIO MĖN.

2017 m. gruodžio mėn. prekių eksportuota už 2,36 mlrd. EUR, importuota - už 2,43 mlrd. EUR, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir PVM deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,39 mlrd. EUR. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 68,8 mln. EUR.
Per mėnesį (2017 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn.) eksportas sumažėjo 5,5 proc., importas - 9,8 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs baldų (25,4 proc.), medienos ir medienos gaminių (21 proc.), plastikų ir jų gaminių (12,9 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs antžeminio transporto priemonių (21 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (19,5 proc.), žalios naftos (7,9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 7,1 proc., importas - 10,9 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 7,2 proc., be mineralinių produktų - 11,4 proc.
Per metus (2017 m. gruodžio mėn., palyginti su 2016 m. gruodžio mėn.) eksportas padidėjo 16,5 proc., importas - 7,4 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (41,3 proc.), javų (2,8 k.), naftos produktų (15,7 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 5,5 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (19,4 proc.), žalios naftos (19,9 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 1 proc.), antžeminio transporto priemonių (23,8 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 16,8 proc., importas - 7,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 16,9 proc., be mineralinių produktų - 17,3 proc.
2017 m., palyginti su 2016 m., eksportas padidėjo 16,9 proc., importas - 16,5 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs naftos produktų (20,6 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 2,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (26,2 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (25,6 proc.) eksportas. Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (48 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 8,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (23,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (15,9 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 16 proc., importas - 14,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 15,6 proc., be mineralinių produktų - 12,8 proc.
2017 m. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (14,9 proc.), Latviją (9,9 proc.), Lenkiją (8,1 proc.) ir Vokietiją (7,3 proc.), o importavo iš Rusijos (13 proc.), Vokietijos (12,3 proc.), Lenkijos (10,6 proc.) ir Latvijos (7,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,6 proc.), Lenkiją (9 proc.), Jungtines Valstijas (7,8 proc.), Latviją (7,6 proc.), Švediją (7,3 proc.).
2017 m. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 14,7 ir 19,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,8 ir 18,3 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,1 ir 11,6 proc.). Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (19,7 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,4 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (8,6 proc.), gyvų gyvūnų, gyvūninės kilmės produktų (7,7 proc.).
 
1 lentelė. Užsienio prekybos balansas
Mln. eurų
    Eksportas    Importas    Balansas
2016 m.     22 607,0    24 699,6    -2 092,6
I ketvirtis    5 201,7    5 623,3    -421,6
II ketvirtis    5 535,0    6 321,4    -786,5
III ketvirtis    5 731,1    6 179,6    -448,5
gruodis    2 024,0    2 259,7    -235,8
IV ketvirtis    6 139,2    6 575,2    -436,1
2017 m.1     26 429,1    28 763,0    -2 333,9
sausis2    1 882,4    2 070,8    -188,5
vasaris2    2 004,8    2 199,4    -194,7
kovas2    2 239,2    2 437,9    -198,7
I ketvirtis2    6 126,3    6 708,1    -581,8
balandis2    1 980,1    2 305,9    -325,8
gegužė2    2 261,8    2 505,5    -243,7
birželis2    2 264,2    2 356,5    -92,3
II ketvirtis2    6 506,0    7 167,9    -661,9
liepa2    2 028,9    2 360,5    -331,6
rugpjūtis2    2 237,2    2 433,0    -195,8
rugsėjis2    2 309,0    2 437,1    -128,1
III ketvirtis2    6 575,1    7 230,6    -655,5
spalis2    2 367,8    2 538,8    -171,0
lapkritis2    2 495,1    2 689,9    -194,8
gruodis    2 358,7    2 427,5    -68,8
IV ketvirtis    7 221,6    7 656,2    -434,6
 
1 Negalutiniai duomenys.
2 Patikslinti duomenys.

1 pav. Eksportas ir importas 2012-2017 m.
 
2 lentelė. Užsienio prekybos struktūra ir pokyčiai pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikatorių 2017 m.
Makroekonomikos kategorijos    Eksportas    Importas
    Vertė,
mln. EUR    Dalis, %    Pokytis, palyginti su 2016 m., %    Vertė,
mln. EUR    Dalis, %    Pokytis, palyginti su 2016 m., %
Iš viso    26 429,1    100,0    16,9    28 763,0    100,0    16,5
Investicinės prekės    3 557,9    13,5    31,3    4 936,1    17,2    22,4
Tarpinio vartojimo prekės    13 353,1    50,5    16,0    15 886,3    55,2    17,9
Vartojimo prekės    7 823,8    29,6    10,1    6 871,5    23,9    9,4
Benzinas    1 253,3    4,7    29,1    57,2    0,2    13,2
Lengvieji automobiliai    294,3    1,1    31,2    974,3    3,4    17,1
Kita    146,7    0,6    82,5    37,5    0,1    5,9


3 lentelė. Užsienio prekybos su svarbiausiais partneriais3 struktūra ir pokyčiai 2017 m.

    Eksportas        Importas
    Vertė, mln. EUR    Dalis, %    Lietu-višᆲkos kilmės prekių dalis, %    Pokytis, palyginti su 2016 m., %        Vertė, mln. EUR    Dalis, %    Pokytis, palyginti su 2016 m., %
Iš viso    26 429,1    100,0    59,4    16,9    Iš viso    28 763,0    100,0    16,5
ES28    15 393,6    58,2    69,8    12,2    ES28    20 190,3    70,2    15,1
  Euro zona    9 722,7    36,8    66,2    14,3      Euro zona    13 597,6    47,3    14,6
Rusija    3 938,2    14,9    7,8    29,3    Rusija    3 729,8    13,0    8,7
Latvija    2 621,2    9,9    45,3    17,5    Vokietija    3 525,8    12,3    16,5
Lenkija    2 147,0    8,1    65,6    4,4    Lenkija    3 049,7    10,6    13,7
Vokietija    1 934,7    7,3    77,8    11,5    Latvija    2 047,1    7,1    3,0
Jungtinės Valstijos    1 376,3    5,2    89,1    18,4    Italija     1 481,8    5,2    9,9
Estija    1 308,1    4,9    49,4    9,3    Nyderlandai    1 472,2    5,1    22,7
Švedija    1 267,2    4,8    90,2    18,0    Švedija    1 156,4    4,0    6,0
Baltarusija    1 007,2    3,8    13,7    15,6    Prancūzija    1 087,8    3,8    28,4
Nyderlandai     929,4    3,5    82,2    31,4    Jungtinė Karalystė     950,0    3,3    40,4
Jungtinė Karalystė    927,0    3,5    85,7    -3,7    Kazachstanas    949,2    3,3    3,1 k.
Norvegija    749,5    2,8    89,4    8,8    Estija    917,1    3,2    10,8
Ukraina    737,8    2,8    74,4    20,9    Belgija    873,8    3,0    15,3
Danija    672,9    2,5    81,7    12,4    Kinija    822,9    2,9    16,1
Prancūzija    660,7    2,5    84,1    5,8    Suomija    741,5    2,6    20,0
Italija    603,2    2,3    82,1    13,7    Baltarusija    657,3    2,3    -5,8
Kitos šalys    5 548,7    21,2    67,9    23,0    Kitos šalys    5 300,6    18,3    17,9
 
3 Šalis partnerė eksporto atveju yra šalis gavėja, importo atveju prekiaujant su ES valstybėmis - šalis siuntėja, prekiaujant su ES nepriklausančiomis šalimis - prekės kilmės šalis.

4 lentelė. Eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m.
KN skyriai, skirsniai    Vertė, mln. EUR    Dalis, %    Lietuviškos kilmės prekių dalis, %    Pokytis, palyginti su 2016 m., %
     Iš viso    26 429,1    100,0    59,4    16,9
XVI    Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys    4 170,8    15,8    25,9    25,9
84    Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys    2 332,6    8,8    16,3    26,2
V    Mineraliniai produktai    3 875,7    14,7    85,5    22,7
27    Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai    3 837,5    14,5    85,6    22,8
2710    Naftos produktai    3 459,3    13,1    89,5    20,6
VI    Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija    2 670,4    10,1    43,4    8,1
31    Trąšos    715,0    2,7    85,6    3,9
XX    Įvairūs pramonės dirbiniai    2 109,7    8,0    84,8    11,1
94    Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai    1 940,3    7,3    89,2    11,2
IV    Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai    1 917,8    7,3    70,2    13,5
24    "0bakas ir perdirbti tabako pakaitalai    500,3    1,9    99,6    29,8
VII    Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai    1 707,9    6,5    68,2    14,5
39    Plastikai ir jų gaminiai    1 580,3    6,0    72,8    15,1
XV    Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai    1 539,9    5,8    51,2    31,0
73    Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)    653,5    2,5    64,0    21,0
II    Augaliniai produktai    1 491,6    5,6    64,3    2,3
10    Javai    619,9    2,3    93,7    4,4
    Kita    6 945,3    26,2    59,2    16,6


5 lentelė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m.
KN skyriai, skirsniai    Vertė, mln. EUR    Dalis, %    Pokytis, palyginti su 2016 m., %
    Iš viso    15 708,4    100,0    15,6
V    Mineraliniai produktai    3 312,8    21,1    27,4
27    Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai    3 283,6    20,9    27,6
2710    Naftos produktai    3 096,9    19,7    26,9
XX    Įvairūs pramonės dirbiniai    1 789,0    11,4    10,6
94    Baldai ir susiję reikmenys, šviestuvai ir apšvietimo įranga, surenkamieji statiniai    1 730,6    11,0    11,5
IV    Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai    1 346,1    8,6    13,7
24    "0bakas ir perdirbti tabako pakaitalai    498,2    3,2    30,6
I    Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai    1 207,1    7,7    18,5
     04    Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai, natūralus medus, gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje    527,0    3,4    26,8
VII    Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai    1 165,2    7,4    13,6
39    Plastikai ir jų gaminiai    1 150,8    7,3    13,6
VI    Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija    1 158,3    7,4    9,0
31    Trąšos    611,7    3,9    4,7
XVI    Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys    1 080,5    6,9    25,0
     85    Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai    700,1    4,5    32,1
    Kita    4 649,4    29,5    10,3


6 lentelė. Importas pagal pagrindines prekių grupes 2017 m.
KN skyriai, skirsniai    Vertė, mln. EUR    Dalis, %    Pokytis, palyginti su 2016 m., %
     Iš viso    28 763,0    100,0    16,5
V    Mineraliniai produktai    5 632,4    19,6    27,2
27    Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai, bituminės medžiagos, mineraliniai vaškai    5 388,2    18,7    29,0
2709    Žalia nafta    3 629,9    12,6    48,0
XVI    Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys    5 256,0    18,3    15,9
84    Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys    3 021,2    10,5    15,9
VI    Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija    3 322,7    11,6    12,0
30    Farmacijos produktai    1 008,5    3,5    5,2
XVII    Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbinė transporto įranga    2 757,1    9,6    19,5
87    Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys    2 657,1    9,2    23,6
XV    Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai    1 861,7    6,5    24,0
72    Geležis ir plienas (juodieji metalai)    622,4    2,2    32,0
VII    Plastikai ir jų gaminiai; kaučiukas ir jo gaminiai    1 606,4    5,6    15,2
39    Plastikai ir jų gaminiai    1 335,1    4,6    16,0
IV    Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai    1 513,8    5,3    9,0
22    Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas    419,7    1,5    17,3
    Kita    6 812,9    23,5    10,2


2 pav. Eksporto ir importo dinamika 2012-2017 m.
 
7 lentelė. Eksporto ir importo apimtis ir pokyčiai
Laikotarpis    Eksportas    Lietuviškos kilmės prekių eksportas    Importas    Balansas
    vertė, mln. EUR    pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %    vertė, mln. EUR    pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %    dalis bendrame eksporte, %    vertė, mln. EUR    pokytis, palyginti su praėjusiu mėn., %    mln. EUR
2016-12    2 024,0    2,9    1 185,5    -7,3    58,6    2 259,7    6,8    235,8
2017-01    1 882,4    7,0    1 206,0    1,7    64,1    2 070,8    8,4    188,5
2017-02    2 004,8    6,5    1 216,0    0,8    60,7    2 199,4    6,2    194,7
2017-03    2 239,2    11,7    1 305,0    7,3    58,3    2 437,9    10,8    198,7
2017-04    1 980,1     11,6    1 138,0    12,8    57,5    2 305,9    5,4    325,8
2017-05    2 261,8    14,2    1 317,2    15,8    58,2    2 505,5    8,7    243,7
2017-06    2 264,2    0,1    1 344,9    2,1    59,4    2 356,5    5,9    92,3
2017-07    2 028,9    10,4    1 165,4    13,3    57,4    2 360,5    0,2    331,6
2017-08    2 237,2    10,3    1 316,3    13,0    58,8    2 433,0    3,1    195,8
2017-09    2 309,0    3,2    1 426,6    8,4    61,8    2 437,1    0,2    128,1
2017-10    2 367,8    2,5    1 395,4    2,2    58,9    2 538,8    4,2    171,0
2017-11    2 495,1    5,4    1 492,2    6,9    59,8    2 689,9    6,0    194,8
2017-12    2 358,7    5,5    1 385,4    7,2    58,7    2 427,5    -9,8    68,8
Pastaba. Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo eilučių ar stulpelių suma gali nesutapti su duomenimis skiltyje „Iš viso".

2018 m. sausio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją skelbsime 2018 m. kovo 9 d.
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Kontaktinė informacija:

Zita Kuzmickaitė
Užsienio prekybos statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  236 4909
El. p. zita.kuzmickaite@stat.gov.lt


Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
Žymos: užsienio prekyba, eksportas, importas.
 
 
Bendrinti