Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-02-09 11:41:20

Europos Komisija skyrė 10 mln. EUR aplinkosauginio projekto Lietuvoje įgyvendinimui

Europos Komisija skyrė 10 mln. EUR aplinkosauginio projekto Lietuvoje įgyvendinimui


Vasario 8 d. Europos Komisija patvirtino 98,2 mln. EUR investicinių priemonių rinkinį, kuriuo pagal naują aplinkos ir klimato politikos finansavimo programą LIFE bus remiamas Europos perėjimas prie žiedinės mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.

Investicijos skiriamos Lietuvoje bei Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Maltoje, Prancūzijoje ir Švedijoje vykdomiems projektams gamtos, vandens, atliekų tvarkymo, energijos vartojimo efektyvumo ir prisitaikymo prie klimato kaitos srityse. Šios ES lėšos pritrauks 2 mlrd. EUR papildomų investicijų, nes valstybės narės galės pasinaudoti ir kitais ES finansavimo šaltiniais, įskaitant žemės ūkio, struktūrinius, regioninius ir mokslinių tyrimų fondus, taip pat nacionaliniais fondais ir privačiojo sektoriaus investicijomis. Bendras minėtųjų dešimties projektų biudžetas yra 182,2 mln. EUR, iš jų 98,2 mln. EUR bendro finansavimo tvarka skyrė ES.
Lietuvoje įgyvendinamam LIFE programos integruotajam projektui „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje" Europos Komisija skyrė 10 200 026 EUR, visas projekto biudžetas - 17 000 044 EUR. Pagrindinis projekto tikslas - prisidėti prie bendrų Europos Sąjungos tikslų, stabdant biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą, bei kiek įmanoma jas atkurti. Projekto metu bus užtikrinama palankesnė apsaugos būklė svarbioms buveinėms ir rūšims, taip pat siekiama įvairių politikos krypčių - ypač žemės ūkio, miškų ir turizmo - tikslų sinergijos.  Projektas pradėtas įgyvendinti š.m. sausio 1 d. ir tęsis 10 metų.
Programa LIFE yra ES aplinkos ir klimato politikos veiksmų finansavimo priemonė. Nuo 1992 m. pagal šią programą visoje ES ir trečiosiose šalyse bendrai finansuota daugiau kaip 4 500 projektų - aplinkos ir klimato apsaugai sutelkta per 9 mlrd. EUR ir tiesiogiai skirta per 4 mlrd.


Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-671_lt.htm











Jei nenorite gauti pranešimų žiniasklaidai, prašome atsakyti į šį laišką žodžiu „nesiųsti".


Gražios dienos

Ryšių su žiniasklaida grupė
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius
Tel: +370 5 2430335



 




 
Bendrinti