Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-02-09 13:37:29

Siūloma skirti ES paramą „Kauno energijos" investicijai į Noreikiškių katilinę

AB „Kauno energija" informacija
2018-02-09
Kaunas

Siūloma skirti ES paramą „Kauno energijos" investicijai į Noreikiškių katilinę

Š. m. vasario 9 dieną AB „Kauno energija" gavo Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) pranešimą, kuriame siūloma skirti iki 147300 Eur finansavimą AB „Kauno energija" investiciniam projektui „Noreikiškių katilinės biokuro katilo iki 1 MW galios įrengimas" įgyvendinti.

LVPA, įvertinusi AB „Kauno energija" pateiktą paraišką dėl projekto „Noreikiškių katilinės biokuro katilo iki 1 MW galios įrengimas" finansavimo, siūlo Energetikos ministerijai skirti bendrovei iki 147300 Eur finansavimą projektui įgyvendinti. Sprendimui priimti reikalingi dokumentai ministerijai jau yra pateikti.

Projektas orientuotas į šilumos gamybos įrenginių efektyvinimą, šilumos kainos vartotojams mažinimą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimą.

Vykdant projektą, bus demontuotas senas dujinis katilas ir jo vietoje įrengtas 1 MW biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas, kuris pagamins 3165,36 MWh šilumos per metus. Naujas katilas pakeis šilumos gamybai naudojamas gamtines dujas bei leis sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekį 828,29 tonomis per metus.

Tinkamomis projekto išlaidomis LVPA pripažįsta 245500 Eur, numatoma finansavimo suma - 147300 Eur. Finansavimo intensyvumas - 60 proc.

Įrengus šį biokurą naudojantį įrenginį, sumažės iškastinio kuro vartojimas bei eksploatacinės sąnaudos, o tai, savo ruožtu, mažins galutinę šilumos kainą tiek Kauno, tiek ir Kauno rajono bei Jurbarko vartotojams.
 
 
Bendrinti