Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-02-12 16:25:41

Išrinkti 2018 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai" laureatai2018 m. vasario 12 d. pranešimas žiniasklaidai

Išrinkti 2018 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai" laureatai

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai" kandidatų vertinimo komisijos 2018 m. vasario 12 d. posėdyje apsvarstyti pateikti kandidatai ir slaptu balsavimu išrinkti 2018 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai" laureatai.
Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:
Julius Beinortas (visuomenininkas);
Elena Bradūnaitė-Aglinskienė (etninių kultūrų specialistė);
Romas Kaunietis (kraštotyrininkas);
Algirdas Svidinskas (etnografas).
Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:
Rūta Elijošaitytė-Kaikarė (literatūrinių projektų kuratorė ir mecenatė);
Ruslanas Linevas (verslininkas);
Karolina Masiulytė-Paliulienė (kultūros veikėja);
Justinas Stonys (senovinės technikos muziejaus įkūrėjas).
Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:
Daiva Nakrošienė (Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos skyriaus vedėja);
Algimantas Stalilionis (kraštotyrininkas);
Lina Šimkevičienė (Kelmės „Kražantės" progimnazijos pradinių klasių mokytoja);
Teresė Ūksienė (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės filialo pirmininkė).
Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:
Jūratė Katinaitė (LRT radijo vyresnioji muzikos redaktorė);
Jolanta Kryževičienė (LRT kultūros laidų redakcijos vyriausioji redaktorė);
Leonas Peleckis-Kaktavičius (literatūros almanacho „Varpai" vyriausiasis redaktorius, rašytojas);
Aldona Vladislava Vasiliauskienė (istorikė).
2018 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai" iš viso buvo pateikti 42 kandidatai. Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims - Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys. Seimo kanclerio įsakymu penkeriems metams yra sudaryta kandidatų vertinimo komisija, kuri svarsto pateiktas kandidatūras bei išrenka medalio laureatus.

Komisijos pirmininkas                                                            Stasys Kašauskas

Komisijų sekretoriato patarėja
Danguolė Stonytė, tel. (8 5) 239 6561, el. p. danguole.stonyte@lrs.lt

 
 
Bendrinti