Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-02-12 17:30:25

Naujajame Konstitucinio Teismo biuletenio numeryje – PKJK IV kongreso pagrindiniai pranešimai

 

 

2018-02-12

Išleistas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ praėjusių metų trečias numeris (Nr. 3 (47)). Be Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų, jame pateikiama informacija apie Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą, prašymų ir paklausimų priimtinumą. Taip pat galima rasti informaciją apie Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresą, visų jame perskaitytų pagrindinių pranešimų ir Vilniaus komunikato tekstus.

2017 m. rugsėjo 11–14 d. Vilniuje vykusio IV kongreso dalyviai keturiose atvirose ir vienoje uždaroje sesijose diskutavo šiomis temomis: 1-oji sesija „Teisės viršenybės sampratų įvairovė“, pagrindinis pranešėjas laikinai einantis Korėjos Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Yi-Su Kimʼas; 2-oji sesija „Nauji iššūkiai teisės viršenybei“, pagrindinis pranešėjas Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas; 3-ioji sesija „Teisė ir valstybė“, pagrindinis pranešėjas baigęs kadenciją Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Alexandruʼus Tănaseʼė; 4-oji sesija „Teisė ir žmogus“, pagrindinis pranešėjas Austrijos Konstitucinio Teismo teisėjas Christophʼas Grabenwarterʼis; 5-oji sesija (uždara) „Konstitucinių teismų nepriklausomumas“. Šiuos pranešimus, išskyrus 5-osios sesijos, biuletenyje galima rasti lietuvių kalba, o jų santraukas – anglų ir prancūzų kalbomis.

Kaip įprasta, biuletenyje skelbiamos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo aktų santraukos, apžvelgiama Venecijos komisijos – Europos Tarybos patariamosios institucijos konstitucionalizmo klausimais veikla 2017 m. liepos–rugsėjo mėn.

Šiame biuletenio numeryje publikuojami ir moksliniai straipsniai konstitucinės teisės temomis, pateikiama informacija apie naujausią konstitucinės teisės literatūrą, papildžiusią Konstitucinio Teismo biblioteką.

Konstitucinio Teismo biuletenis „Konstitucinė jurisprudencija“ leidžiamas keturis kartus per metus siekiant supažindinti visuomenę su naujausiais Konstitucinio Teismo nutarimais, išvadomis ir sprendimais dėl Konstitucinio Teismo aktų išaiškinimo ir bylų nutraukimo. Jame taip pat spausdinami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos konstitucinės justicijos problemos, įvairiose konferencijose teisėjų perskaityti pranešimai, Konstituciniam Teismui aktualūs užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, tarptautinių teismų sprendimai arba jų santraukos.

Konstitucinio Teismo biuletenį „Konstitucinė jurisprudencija“ galima įsigyti Teisme arba internetiniuose knygynuose.
 
Bendrinti