Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-02-13 11:11:37

GAMINTOJŲ PARDUOTOS PRAMONĖS PRODUKCIJOS KAINŲ POKYČIAI

2018 m. vasario 13 d., Vilnius


GAMINTOJŲ PARDUOTOS PRAMONĖS PRODUKCIJOS KAINŲ POKYČIAI

2018 m. sausio mėn., palyginti su gruodžio mėn., gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 0,8 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 0,1 proc., praneša Lietuvos statistikos departamentas. Bendram kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo rafinuotų naftos produktų bei tabako gaminių kainų padidėjimas ir elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo produkcijos kainų sumažėjimas. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams pagal ekonominės veiklos rūšis pateikta 1 lentelėje.
Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 0,2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų kainos per mėnesį beveik nesikeitė. Labiausiai - 5 proc. - pabrango pagrindinių metalų gamybos produkcija. Daugiausia - 2,7 proc. - atpigo gėrimų gamybos produkcija. Iš maisto produktų pabrango vaisių, uogų ir daržovių sultys - 15,9 proc., mėsos ir paukštienos produktai - 4,8 proc., tačiau atpigo džiūvėsiai ir sausainiai, ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai - 2,6 proc., pieno ir sūrių gaminiai - 1,8 proc.
Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 1,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 0,3 proc.
Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį padidėjo 1,8 proc., ne euro zonos rinkoje - 1 proc.

1 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu
 
 
* Išankstiniai duomenys.
1 lentelė. Didžiausia įtaka gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiams per mėnesį (2018 m. sausio mėn., palyginti su 2017 m. gruodžio mėn.) pagal EVRK 2 red.1 skyrius

Ekonominės veiklos rūšys    Kainų padidėjimas, sumažėjimas (-), %    Įtaka,
proc. punktais
Visa parduota pramonės produkcija
Rafinuotų naftos produktų gamyba    3,4    +0,704
Tabako gaminių gamyba    14,6    +0,048
Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba    1,3    +0,043
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba    0,4    +0,034
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba    0,6    +0,029
Tekstilės gaminių gamyba    -0,5    -0,010
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba    -1,2    -0,016
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas    -1,1    -0,020
Gėrimų gamyba    -1,6    -0,046
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas     -1,0    -0,084
Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija
Rafinuotų naftos produktų gamyba    1,7    +0,202
Maisto produktų gamyba    0,4    +0,090
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba    2,0    +0,054
Medienos ir medienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba    0,9    +0,037
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba    1,0    +0,037
Tekstilės gaminių gamyba    -0,4    -0,004
Elektros įrangos gamyba    -0,6    -0,005
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba    -2,6    -0,020
Gėrimų gamyba    -2,7    -0,140
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas     -1,0    -0,205
Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija
Rafinuotų naftos produktų gamyba    3,9    +1,051
Tabako gaminių gamyba    14,6    +0,081
Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba    2,0    +0,069
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba    0,9    +0,049
Drabužių siuvimas    1,6    +0,040
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba    -0,7    -0,012
Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba    -0,7    -0,013
Tekstilės gaminių gamyba    -0,6    -0,014
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas    -2,6    -0,048
Maisto produktų gamyba    -0,8    -0,095
 
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.).

Įtaka bendram gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra tam tikros ekonominės veiklos parduotos pramonės produkcijos lyginamasis svoris visoje pramonės produkcijoje.

Per metus (2018 m. sausio mėn., palyginti su 2017 m. sausio mėn.) visos gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainos padidėjo 3,1 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 1,8 proc.
Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 1,8 proc.
Ne Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 3,2 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų - 1,7 proc.
Euro zonos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos per metus padidėjo 2,1 proc., ne euro zonos rinkoje - 4 proc.

2 pav. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu
 
 
* Išankstiniai duomenys.


2 lentelė. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai 2018 m. sausio mėn.
Procentais
Ekonominės veiklos rūšys    Pramonės produkcijos lyginamieji svoriai    Kainų padidėjimas, sumažėjimas (-)
2018 m. sausio mėn., palyginti su
        2017 m.
        gruodžio mėn.    sausio mėn.
Visa parduota pramonės produkcija    100,0    0,8    3,1
Kasyba ir karjerų eksploatavimas    0,9    0,6    5,0
Apdirbamoji gamyba    90,3    1,0    3,3
Rafinuotų naftos produktų gamyba    20,8    3,4    8,3
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas     8,0    1,0    0,2
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas    0,8    0,7    5,3
Visa parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų    79,2    0,1    1,8
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų     69,5    0,3    1,8
Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija    100,0    0,2    3,0
Kasyba ir karjerų eksploatavimas    1,3    0,7    2,8
Apdirbamoji gamyba    77,6    0,5    3,7
Rafinuotų naftos produktų gamyba    11,9    1,7    12,2
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas     19,7    1,0    0,2
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas    1,4    1,1    4,1
Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų     88,1    0,0    1,8
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų     65,7    0,3    2,2
Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija    100,0    1,3    3,2
Kasyba ir karjerų eksploatavimas    0,5    0,5    9,5
Apdirbamoji gamyba    99,1    1,3    3,1
Rafinuotų naftos produktų gamyba    27,0    3,9    7,2
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas     -    -    -
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas    0,4    0,4    7,6
Ne Lietuvos rinkoje parduota pramonės produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų     73,0    0,3    1,7
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų     72,1    0,3    1,6
Euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija    100,0    1,8    2,1
Ne euro zonos rinkoje parduota pramonės produkcija    100,0    1,0    4,0
 
- tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo.

Nauja svorių sistema 2018 m. GKI skaičiuoti pagrįsta 2016 m. statistine informacija apie parduotos pramonės produkcijos, suklasifikuotos pagal Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PGPK), apimtį vertine išraiška. Pagal skaičiavimams taikomą Laspeireso formulę, svorių ir kainų baziniai laikotarpiai turi būti suderinti. Kainų bazinis laikotarpis yra 2017 m. gruodžio mėn., t. y. 2018 m. kiekvieno mėnesio kainos bus lyginamos su šio laikotarpio kainomis. Todėl 2016 m. parduotos pramonės produkcijos apimtys perskaičiuotos, naudojant atitinkamus gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksus, ir taip išreikštos 2017 m. gruodžio mėn. kainomis.
Dabartinė svorių sistema apima 545 atrinktų produktų pagal PGPK kodus kategorijas, kurių parduotos pramonės produkcijos apimtis sudaro apie 80 proc. visos 2016 m. parduotos pramonės produkcijos apimties.
Statistiniam tyrimui atrinktos 764 pramoninę veiklą vykdančios įmonės, jos kiekvieną mėnesį pateiks 1 979 reprezentatyviųjų produktų kainas, iš jų 602 įmonės - 1 200 Lietuvos rinkoje parduodamų produktų kainų ir 386 įmonės - 779 ne Lietuvos rinkoje parduodamų produktų kainas.

2018 m. vasario mėn. gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčius skelbsime kovo 9 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

Kontaktinė informacija:

Regina Burneikienė
Kainų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  236 4732
El. p. regina.burneikiene@stat.gov.lt

ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
Žymos: GKI, kainų pokytis, pramonės produkcija.
 
 
Bendrinti