Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-08 14:33:02

LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAI


2018-03-08 Nr. 2501/102-45
LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMAI
Luminor Bank, AB, įspėtas už netinkamą kliento informavimą
Lietuvos banko valdyba įspėjo banką Luminor Bank, AB, už tai, kad kliento prašymu jam nesuteikė išsamios informacijos apie jo su banku sudarytų kreditavimo sutarčių vykdymą, nenagrinėjo jo pateiktų prašymų ir nepateikė atsakymų. Tokia poveikio priemonė pritaikyta įvertinus Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atlikto vieno Luminor Bank, AB, kliento skundo tyrimo rezultatus.
Bankų įstatyme įtvirtinta prievolė klientų prašymus (skundus) dėl su banku sudarytų kreditavimo sutarčių vykdymo ar banko veiksmų, kuriais bankas galėjo pažeisti sutarties su klientu ar teisės aktų reikalavimus, išnagrinėti ir raštu jam atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Bankas, nepateikdamas atsakymų į kliento prašymus arba pateikdamas juos pavėluotai, pažeidė Bankų įstatymo 56 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą prievolę.
Įspėtas BIGBANK AS filialas
Lietuvos banko valdyba už Vartojimo kredito įstatymo pažeidimus skyrė BIGBANK AS filialui įspėjimą.
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikdama BIGBANK AS filialo inspektavimą, išnagrinėjo nuo 2017 m. birželio 1 d. penkiasdešimt pirmų sudarytų vartojimo kredito sutarčių ir nustatė, kad jis visais nagrinėtais atvejais į bendrą finansuojamą sumą įskaičiavo ir sutarties sudarymo mokestį, kurio dydį atitinkančios sumos vartojimo kredito gavėjams neišmokėjo, tačiau palūkanas skaičiavo nuo visos bendros finansuojamos sumos, t. y. ir nuo sutarties sudarymo mokesčio. Be to, vartojimo kredito gavėjams pateiktuose įmokų mokėjimo grafikuose nebuvo nurodyta, kokia kiekvienos įmokos dalis skiriama bendrai vartojimo kredito sumai grąžinti ir visoms papildomoms išlaidoms, įskaitant sutarties sudarymo mokestį, padengti.
Inspektavimo metu Priežiūros tarnybos specialistai taip pat nustatė, kad 5 atvejais iš 8, kai vartojimo kredito sutartys buvo nutrauktos BIGBANK AS filialo reikalavimu, vėluojantiems mokėti vartojimo kredito gavėjams jis taikė ne tik 0,05 proc. delspinigius už pradelstą mokėti įmoką arba jos dalį, bet kartu reikalavo atlyginti pranešimo apie nutrauktą vartojimo kredito sutartį siuntimo išlaidas. Jos kartu su taikytais delspinigiais viršijo Vartojimo kredito įstatymo nustatytą 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ribą.
Pažymėtina ir tai, kad 3 atvejais iš 8 BIGBANK AS filialas nutraukė vartojimo kredito sutartis su vartojimo kredito gavėjais nepraėjus trims mėnesiams nuo pirmos pradelstos įmokos mokėjimo dienos, nurodytos mokėjimo grafike, o pradelstas mokėjimas sudarė mažiau kaip 10 proc. negrąžintos vartojimo kredito sumos, ir taip pažeidė Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus.
Skirdama baudą Lietuvos banko valdyba atsižvelgė į tai, kad BIGBANK AS filialas pripažino padarytus pažeidimus, dar iki inspektavimo rezultatų svarstymo savo iniciatyva ėmėsi priemonių jiems ištaisyti ir užkirto kelią jų atsiradimui ateityje.
Pakeitus taisykles valdymo įmonėms reikės teikti mažiau informacijos
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba peržiūrėjo Valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisykles ir pasiūlė jas pakeisti. Lietuvos banko valdyba pasiūlymams pritarė.
Pagal pakeistą dokumentą valdymo įmonės priežiūros institucijai turės teikti mažiau informacijos. Pavyzdžiui, atsisakyta papildomos informacijos apie suteiktas ir gautas paskolas. Taip pat pakeistos nuostatos dėl operacinės rizikos kapitalo poreikio apskaičiavimo tvarkos, taikomos trumpiau nei 3 metus veikiančioms valdymo įmonėms (įmonės privalės naudoti verslo prognozuojamus duomenis, kol neturi faktinių).
Valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklėse nustatyti valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimai, jų apskaičiavimo ir riziką ribojančios priežiūros tvarka.
Išduota el. pinigų įstaigų licencija
Lietuvos banko valdyba nusprendė išduoti elektroninių pinigų įstaigos licenciją UAB SatchelPay. Įstaiga, gavusi elektroninių pinigų įstaigos licenciją, ketina sukurtoje platformoje atidaryti elektroninių pinigų sąskaitas, leisti elektroninius pinigus, teikti elektroninės piniginės, mokėjimo operacijų, valiutos keitimo paslaugas, išduoti mokėjimo korteles.
Palankios reguliacinės ir priežiūrinės aplinkos sudarymas finansinių paslaugų teikimo veiklai, taip pat inovacijų finansų sektoriuje skatinimas yra viena iš strateginių Lietuvos banko 2017-2020 m. veiklos krypčių. Kartu su kitomis šalies institucijomis Lietuvos bankas siekia, kad Lietuva taptų finansinių technologijų (angl. FinTech) centru Šiaurės ir Baltijos šalių regione.
Balandžio 5-ąją - nauja kolekcinė moneta
Lietuvos banko valdyba patvirtino 1,50 euro nominalo kolekcinės monetos, skirtos Vilniaus universiteto Fizikų dienai FiDi 50, etaloną, paskelbė ją mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir nutarė išleisti ją į apyvartą 2018 m. balandžio 5 d.
Moneta nukaldinta iš vario ir nikelio lydinio. Jos kokybė - unc. Tiražas - 30 000 vnt.
Monetos averso ir reverso grafinių projektų konkurse dalyvavo ir kūrinius pateikė 13 autorių ir autorių kolektyvų. Geriausiais pripažinti bendraautorių Alvydo Ladygos ir Ryčio Valantino grafiniai projektai. Pagal juos UAB Lietuvos monetų kalykloje ir nukaldinta ši moneta.
Viešųjų ryšių skyrius
 
 
Bendrinti