Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-08 15:07:07

Dėl LRT generalinio direktoriaus rinkimų

Dėl LRT generalinio direktoriaus rinkimų

Viešojoje erdvėje pasigirdo svarstymų dėl LRT generalinio direktoriaus konkurso  viešumo. LRT taryba, rengdama konkursą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Griežtus asmens duomenų apsaugos reikalavimus numato galiojantys ES teisės aktai. Dar griežtesnius reikalavimus nustato š. m. gegužės 25 d. įsigaliosiantis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

Pirmajame konkurso etape trims kandidatams iš dvylikos nesutikus viešinti pavardžių, LRT taryba jų neatskleidė, remdamasi galiojančiais teisės aktais.

Tų pačių nuostatų laikomasi viešai neskelbiant kandidatų programų ir rengiant uždarą posėdį. Konkursuose į valstybės tarnybą taip pat nerengiami atviri posėdžiai.

Antrasis LRT generalinio direktoriaus rinkimų turas vyks kovo 20 d. Jame kandidatai abėcėlės tvarka pristatys savo programas ir atsakys į LRT tarybos narių klausimus. Išklausiusi kandidatus, LRT taryba balsuos - kandidato pergalei reikalingi bent 7 balsai iš 12.


 
Virginija Bunevičiūtė
Atstovė ryšiams su visuomene
S. Konarskio g. 49,
LT-03123 Vilnius
Tel. +3705 236 3240
Mob. +370 686 91963
Faks. +370 5 2363208
lrt@lrt.lt www.lrt.lt

 
 
Bendrinti