Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-09 15:16:40

Sofijoje - aukšto lygio konferencija dėl ES daugiametės finansinės programos

Sofijoje - aukšto lygio konferencija dėl ES daugiametės finansinės programos


Šiandien Sofijoje ES pirmininkaujanti Bulgarija organizuoja aukšto lygio konferenciją apie naują Daugiametę finansinę programą. Joje dalyvauja ir finansų viceministrė Miglė Tuskienė.

,,ES biudžetas yra svarbi ES prioritetų ir Sutartyje įtvirtintų tikslų įgyvendinimo priemonė, jo dydis turi atitikti ES politines ambicijas. Todėl svarbu numatyti pakankamą finansavimą ne tik naujų iššūkių sprendimui, bet ir tradicinių politikų, tokių kaip Sanglaudos politika ir Bendroji žemės ūkio politika, tikslų įgyvendinimui," - teigia finansų viceministrė Miglė Tuskienė.

Konferencijoje taip pat dalyvauja ir pranešimus skaito už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Europos Komisijos narys G. Oettinger, Europos investicijų banko vicepirmininkas V. Hudak, Europos Parlamento, Europos Regionų Komiteto, Europos Audito Rūmų, valstybių narių aukšto lygio atstovai.

Europos Komisija savo pasiūlymą dėl naujos Daugiametės finansinės programos ketina pateikti š. m. gegužės 2 dieną, o gegužės mėn. pabaigoje ir sektorinių teisės aktų projektus.
 
 
Bendrinti