Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-10 12:20:32

Seimui pristatyta pavasario sesijos darbų programa

 

2018 m. kovo 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Šiandien, kovo 10 d., Seimo nariai susirinko į eilinę Seimo IV (pavasario) sesiją. Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis parlamentarams perskaitė Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą. Pagrindinis šios dienos darbotvarkės klausimas - sesijos darbų programos pateikimas, kurį pristatė Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Sveikindamas su pavasario darbų pradžia parlamento vadovas išvardijo svarbiausias sesijos veiklos kryptis: darni, atsakinga ir sveika visuomenė; švietimo, kultūros ir mokslo kokybės bei efektyvumo didinimas; viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas; darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra; saugi valstybė.

V. Pranckietis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Seimas yra kritikuojamas dėl itin didelio priimamų teisės aktų skaičiaus ir dėl per ilgai trunkančio tarpsesijinio laikotarpio. „Galimybė mažinti projektų skaičių yra. Būtų galima nedubliuoti įstatyminių iniciatyvų. Esant jau įregistruotam projektui konkrečiu klausimu, raginčiau ne registruoti naujus projektus, bet teikti pasiūlymus jau esamiems projektams. Norėčiau atkreipti Seimo narių dėmesį į tai, kad šios sesijos metu labai atsakingai vertinsime būtinybę dėl priėmimo ypatingos skubos tvarka. Esu įsitikinęs, kad išankstinis darbo planavimas padėtų išvengti ypatingo skubėjimo. Taip pat kviečiu visus Seimo narius atviram dialogui dėl valios keisti Konstitucijos 64 straipsnį, siekiant Seimo sesijų trukmę priartinti prie nūdienos realybės", - sakė Seimo Pirmininkas, pabrėžęs, kad įstatymų leidyboje neturėtų būti lenktyniaujama.

Įregistruotame pavasario sesijos darbų programos projekte - siūlomi svarstyti 598 teisės aktai (be lydimųjų). Be jau minėtų Seimo veiklos krypčių, įvardijami programos prioritetai, diskusijos strateginėmis temomis. Dar viena naujovė - bus siekiama, kad būtų teikiami Vyriausybės narių informaciniai pranešimai apie priimtų teisės aktų įgyvendinimą. Pirmasis toks informacinis pranešimas, pasak Seimo Pirmininko, galėtų būti socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio pranešimas apie Vaiko teisių apsaugos sistemos reformos praktinį taikymą.

V. Pranckietis pabrėžė, kad, vertinant geopolitinę situaciją sieks naujo Parlamentinių partijų susitarimo dėl lėšų gynybos finansavimui nuolatinio didinimo, kuris turėtų būti susietas ne tik su ekonomikos rodikliais, bet konkrečiu Bendrojo vidaus produkto procentu.

Pavasario sesijos metu teisės, valstybės valdymo, viešojo administravimo srityje teikiami itin reikšmingi įstatymų projektai, susiję su Konstitucijos pataisomis, siekiant suteikti asmenims konstitucinę teisę į teisminę gynybą ir Konstituciniame Teisme bei nustatyti, kad Seimo nariais negali būti renkami asmenys, nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat nuteisti už tyčinius nusikaltimus, jei teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Aktualus Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir jį lydintieji, kuriais siekiama sudaryti prielaidas efektyviau valdyti valstybės tarnybą, pritraukti aukštesnės kvalifikacijos asmenų į valstybės tarnybą ir išlaikyti tarnyboje kompetentingus darbuotojus. „Matom tam tikrą paradoksą, kada įstatymo projektus vertina, ekspertines išvadas teikia tie, kuriuos pirmiausiai ir palies šio įstatymo įgyvendinimas. Dėl to turime labai kritiškai ir rezervuotai žiūrėti į visus bandymus rasti formalius trūkumus dėl šio įstatymo tolesnės priėmimo procedūros", - sakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Gyventojų skurdo, socialinės atskirties mažinimo, socialinio pažeidžiamumo problemų sprendimo srityje svarbūs: Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo, Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo, Pensijų sistemos reformos įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Išmokų vaikams įstatymo numatomi pakeitimai.

„Projektais ketinama mažinant socialinę atskirtį, tobulinti socialinių įmonių veiklos teisinį reglamentavimą, tobulinti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teisinį reguliavimą, užtikrinant didesnes galimybes nepasiturintiems gyventojams pasinaudoti parama būstui išsinuomoti ar įsigyti, taip pat sudaryti sąlygas finansinėmis priemonėmis remti jaunas šeimas įsigyjant pirmąjį būstą, taip pat didinti finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus", - sakė Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

Pasak premjero, pavasario sesijoje bus pateikti sprendimai dėl medikų ir pedagogų, kurie jau buvo įvardinti praėjusių metų pabaigoje. „Aiški žinia, atlyginimai tikrai didės. Jau nuo rugsėjo pradės veikti mokytojų etatinio apmokėjimo sistema. Tai reiškia, kad pedagogams bus užtikrintas darbo krūvis ir atlygis už visą padarytą darbą. Ir Vyriausybėje ir Seime toliau bus sprendžiami medikų algų klausimai. Mes baigėme rengti Gydytojų bazinio apmokėjimo tvarką. Duoti aiškūs pažadai gydytojams rezidentams. Dėsim visas pastangas, kad jie būtų ištesėti", - sakė S. Skvernelis.

Sesijos metu taip pat bus išklausytas D. Grybauskaitės metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" projektui Nr. XIIIP-1758 po pateikimo pritarė 84, prieš balsavo vienas, susilaikė 35 Seimo nariai.

Po sesijos darbų programos pateikimo projekto svarstymas vyks Seimo komitetuose ir frakcijose, plenariniame posėdyje šis klausimas bus svarstomas kovo 15 d.

 

Pavasario sesijos darbų programoje siūloma įtvirtinti šiuos prioritetus:

Socialinės atskirties mažinimas: parama jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą, šeimos ir darbo santykių derinimas;

Demografijos, migracijos ir integracijos strategijos 2018-2030 priėmimas ir įgyvendinimas;

Neįgaliųjų integracija ir tinkamos jiems paramos užtikrinimas. Socialinių įmonių veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimas;

Sveikatos sistemos finansavimo ir medicinos darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, vaistų kainų mažinimas;

Idėjos - Mokytojas prestižinė profesija - įgyvendinimo pradžia. Etatinio darbo apmokėjimo sistemos įvedimas ir kitos mokymo procesą tobulinančios priemonės. Valstybinių aukštųjų mokyklų valdymo modelio bei studijų finansavimo modelio keitimas ir tobulinimas;

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos atnaujinimas, numatant Lietuvos energetikos politikos tikslus iki 2030 metų bei politikos gaires iki 2050 metų;

Darnios ir konkurencijos ekonomikos vystymas. Kaimo verslo plėtra. Žemės ūkio paskirties žemės ūkio įsigijimo užtikrinimas;

Lietuvos kultūrinių ir istorinių tradicijų puoselėjimas. Mecenavimo tradicijų ir privačių investicijų į kultūrą ir meną iniciatyvų skatinimas;

Valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas;

Saugumo ir gynybos stiprinimas bei valstybės interesus atitinkančios užsienio politikos užtikrinimas.

Sesijos metu numatoma surengti tris diskusijas: „Mokesčių ir pensijų sistemų tobulinimas", „Darni plėtra ir inovatyvi ekonomika: galimybės XXI amžiaus Lietuvai globaliame pasaulyje (žalioji energetika, žemės ūkis, renovacija, inovacijos, verslumas)", „Europos Sąjungos ateitis ir Lietuvos pozicija".

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
 
Bendrinti