Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-12 12:04:44

Aušra Maldeikienė: VRK pažeidžiami įstatymai ir klastojami dokumentai


Aušra Maldeikienė: VRK pažeidžiami įstatymai ir klastojami dokumentai

Pirmadienį Seimo narė Aušra Maldeikienė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK), Generalinę Prokuratūrą bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK) dėl dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo valdžia VRK.  
Prasidėjus diskusijoms dėl galimų įstatymų pažeidimų VRK, Seimo narė  atsitiktinai Seime sužinojo, kad jos 2017 m. spalio 13 d.  paklausimas VRK posėdžiuose svarstytas nebuvo, bent jau kai kurie VRK nariai apie jį net nėra girdėję, nors dar 2017 m. lapkričio 13 d. ji gavo VRK pirmininkės pavaduotojo Vincento Vobolevičiaus pasirašytą oficialų VRK atsakymą.
V. Vobolevičiaus pasirašytame atsakyme ne kartą remiamasi VRK, kaip subjektu, kuris nagrinėjo paklausimą ir padarė sprendimą - „VRK nustatė...", „Išnagrinėjusi publikacijų turinį VRK nustatė... ", „VRK 2017 m. spalio 19 d. kreipėsi...", „VRK 2017 m. lapkričio 2 d. gavo..."  , „VRK gavo Etikos komisijos...atsakymą..."; atsakymas pateiktas ant oficialaus Lietuvos Respublikos Vyriausiosios Rinkimų komisijos blanko; atsakymas turi ir oficialų  registracijos numerį Nr. 2-649 (2.10.PR).
Visa ši aplinkybių suma vienareikšmiškai nurodė, jog  V. Vobolevičiaus pasirašytas dokumentas yra  VRK kolegialių sprendimų dėl tyrimo pradėjimo ir jo pabaigos išdava, kaip privaloma pagal LR VRK įstatymo 12 str. 2 p., kur teigiama, jog „Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma".
Norėdama išsiaiškinti, ar teisinga informacija, jog oficialaus Seimo narės A.Maldeikienės paklausimo VRK nesvarstė, 2018 m. kovo 9 d. parlamentarė žodžiu kreipėsi į VRK sekretoriatą tyrimo, kurio pagrindu pateiktas V. Vobolevičiaus  pasirašytas atsakymas, medžiagos.
Iš tą pačią dieną gauto elektroninio laiško, kurį pasirašė VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Vilys paaiškėjo, jog V. Vobolevičiaus pasirašytas VRK atsakymas VRK posėdyje svarstytas nebuvo, kaip nebuvo ir VRK sprendimo pradėti tyrimą, o ir pats paklausimas net nebuvo pateiktas VRK posėdžiui.
Akivaizdu, jog pažeidžiant ir moralės normas, ir Lietuvos įstatymus VRK pirmininkės pavaduotojas V. Vobolevičius, kaip oficialų VRK sprendimą, pateikė klastotę, taip pažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymus (LR VRK įstatymo 4 str., reglamentuojantį VRK veikimo principus,  8 str., kuriuo VRK narys prisiekia laikytis LR Konstitucijos ir įstatymų, 11 str., dėl kolegialaus sprendimų priėmimo, 12 str., kuris reglamentuoja VRK sprendimų priėmimo tvarką ir atitinkamus LR VRK Reglamento punktus), taip pažemindamas institucijos, kurią atstovauja, vardą.
Seimo narės nuomone, esami faktai rodo, jog V. Vobolevičius pažeidė ne tik LR VRK įstatymo straipsnius, bet ir LR Baudžiamojo kodekso 228 str., kuris numato baudžiamąją atsakomybę už piktnaudžiavimą: „Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė...", nes akivaizdu, jog Lietuvos piliečių pasitikėjimas savo valstybe menksta, o panašūs, kaip šis, veiksmai pasitikėjimą naikina dar labiau.
     Suvokdama išskirtinį VRK vaidmenį šalies politinėje sistemoje kuriant Lietuvos rinkėjų pasitikėjimą savo valstybe, Seimo narė kreipėsi į Lietuvos Generalinę prokuratūrą dėl įstatymo pažeidimo, o taip pat ir į NSGK, jog būtų pradėtas tyrimas, ar minėtas atvejis yra vienetinis vieno iš VRK narių piktnaudžiavimo valdžia atvejis, ar tai, kaip rodo ir publikacijos spaudoje, paplitęs klausimų „sprendimo" VRK metodas.  
    Seimo narė A. Maldeikienė įsitikinusi, jog artėjant kitais metais vyksiantiems net trejiems itin svarbiems rinkimams, akivaizdu, jog panašūs faktai turi būti visokeriopai įvertinti ir politiniame lygmenyje.
Priedai:
1.    Seimo narės Aušros Maldeikienės 2017 m. spalio 13 d. paklausimas Nr. SN-S(E) - 47  Lietuvos vyriausiajai rinkimų komisijai „Dėl galimai nelegalios rinkimų reklamos";
2.    Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. lapkričio 13 d. atsakymas  Nr. 2 - 649 (2.10. PR) „Dėl žurnalo „Valstybė" publikacijų";
3.    Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto Vytauto Vilio 2018 m. kovo 9 d. elektroninis laiškas-  atsakymas į Seimo narės Aušros Maldeikienės žodinį paklausimą.

 
 
Bendrinti