Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-12 12:09:05

Konstitucinis Teismas paskelbė metinį pranešimą

Konstitucinis Teismas paskelbė metinį pranešimą
2018-03-12

Konstitucinis Teismas, tęsdamas tradiciją visuomenę supažindinti su praėjusių metų veikla, paskelbė metinį 2017 metų veiklos pranešimą. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas jame apibendrino ne tik svarbiausias pernai spręstas konstitucines problemas, bet ir nuveiktus darbus tarptautinio bendradarbiavimo ir viešosios komunikacijos srityse.

Įžanginiame žodyje D. Žalimas 2017 metus apibūdino kaip išskirtinių įvykių ir galimybių tiek Konstituciniam Teismui, tiek visai Lietuvai metais: „Juos galima vadinti šimtmečio metais konstitucinio teisingumo srityje, nes įvyko šimtmečio įvykis - Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresas. Tai didžiausias teisminio bendradarbiavimo renginys Lietuvos Respublikos istorijoje ir pirmas toks renginys Europoje. Konstitucinio Teismo į Lietuvą sukviesti daugiau nei 400 konstitucinės justicijos institucijų, tarptautinių teismų ir organizacijų atstovai iš viso pasaulio turėjo progą pasauliui parodyti, kad teisės viršenybė nėra tušti žodžiai ir kad pagarba šiai pamatinei vertybei yra būtina sąlyga bet kokiam tarptautiniam dialogui plėtoti."

Pranešime apžvelgiama Konstitucinio Teismo jurisprudencinė veikla. Nors nebūdami gausūs bylų, 2017 metai tapo išskirtiniai dėl tirtų problemų aktualumo visai visuomenei. Konstitucinis Teismas nagrinėtose bylose sugrįžo prie savo ištakų - žmogaus teisių gynybos. Praėjusiais metais ženkliai išsiskyrė asmenų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo, taip pat žmogiškojo orumo apsaugos ir asmens teisių garantijų teisiniame procese klausimai. Ne mažiau reikšmingi buvo ir su apkalta susiję klausimai. Konstitucinis Teismas turėjo galimybę išsamiau atskleisti atskirus apkaltos pagrindus ir jų skirtumus, apkaltos proceso stadijas ir apkaltos tyrimo ribas.

„2017 metais atvertos žmogaus teisių problemos neabejotinai parodė, kad tampame atvira ir nebijančia kalbėti visuomene. Konstitucinis Teismas turėjo galimybę aiškiai patvirtinti, kad bet kokio pobūdžio priekabiavimas, ypač seksualinis, šiuolaikiniame pasaulyje yra netoleruotinas ir nesuderinamas su žmogiškojo orumo apsauga ir kitomis konstitucinėmis vertybėmis. Konstitucinis Teismas taip pat turėjo galimybę priminti, kad esame piliečių lygybės, o ne privilegijų visuomenė, kad priesaika Lietuvos valstybei nėra tušti žodžiai, kad atsakomybė už neteisėtą praturtėjimą baudžiamajame įstatyme nustatyta pagrįstai, atitinka Konstituciją ir sudaro sąlygas kovoti su korupcija bei būti pavyzdžiu kitoms valstybėms", - pabrėžė D. Žalimas.

2017 metais ypač paspartėjo bylų nagrinėjimas - net 5 pernai gauti prašymai išnagrinėti tais pačiais metais (iki 2013 m. bylų nagrinėjimo vidurkis kartais siekė beveik 1000 dienų). Teigiamų rezultatų taip pat davė Konstitucinio Teismo interneto svetainėje paskelbta Teismui teikiamų prašymų ir paklausimų apžvalga, nes ženkliai pagerėjo gaunamų prašymų ir paklausimų kokybė. Iš viso  2017 metais Konstitucinis Teismas paskelbė 22 aktus.

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje, be minėto Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongreso, Konstitucinis Teismas toliau glaudžiai bendradarbiavo su Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalimis. Kaip ir ankstesniais metais, aktyviai veikusi Baltijos ir Juodosios jūrų regionų konstitucinės justicijos asociacija, suprasdama konstitucinių teismų solidarumo ir paramos reikšmę, pasmerkė Moldovos Respublikos prezidento spaudimą šalies Konstituciniam Teismui ir jo kišimąsi į šio teismo veiklą. 2017 metais, pirmininkaujant Ukrainos Konstituciniam Teismui, taip pat įvyko Asociacijos II kongresas ir 2-oji Generalinė asamblėja. Jos priimtoje rezoliucijoje akcentuota, kad valstybės valdžios institucijų kišimasis į konstitucinių teismų veiklą, politinis ir visuomenės spaudimas yra nepriimtini. Kartu išsakytas raginimas susilaikyti nuo bet kokių mėginimų daryti nederamą įtaką teisėjams. Rezoliucijoje dar kartą pabrėžta, kad konstitucinė justicija negali būti naudojama tarptautiniams nusikaltimams daryti.

Minint Konstitucijos 25-metį, Konstitucinio Teismo pastato fasadas buvo papuoštas atminimo lentomis, kuriose įamžinti svarbiausi Lietuvos konstituciniai aktai - Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktas ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas.

„Galima didžiuotis, kad Konstitucinis Teismas yra vienintelė institucija šalyje, kurios pastatą puošia šios atminimo lentos ir taip kiekvienam primena mūsų įsipareigojimą saugoti valstybės nepriklausomybę, demokratiją, žmogaus teises ir tarptautinės teisės principus", - pasakė D. Žalimas.

2017 metai išskirtiniai ir leidybos srityje. Lietuvių ir anglų kalbomis išleistos knygos „Oficialioji konstitucinė doktrina: svarbiausios nuostatos (1993-2016)" ir „Selected Official Constitutional Doctrine: 1993-2016". Tai pirmas leidinys, kuriame oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos pateikiamos susistemintai, nekartojant tų nuostatų, kurios vėliau buvo gerokai išplėtotos arba tapo nebeaktualios įsigaliojus atitinkamoms Konstitucijos pataisoms, ir kt. Planuojama parengti elektroninę šio leidinio versiją, kuri galėtų būti naudingas įrankis kiekvienam. Taip pat 2017 m. Konstitucinio Teismo interneto svetainėje skelbiamos oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos papildytos naujausia 2014-2016 metų doktrina. Kaip ne mažiau reikšminga taip pat išskirtina Konstitucijos 25-mečio ir Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongreso proga anglų kalba išleista knyga „Lithuanian Constitutionalism: The Past and the Present".

„Džiaugiuosi, kad atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį Konstitucinis Teismas mini ir savo 25-ąjį gimtadienį pasitinka būdamas europinė, moderni, pasaulyje žinoma institucija ir, tikiuosi, tapęs labiau žinomas kiekvienam mūsų valstybės piliečiui", - apibendrino Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas.

Visą metinį Konstitucinio Teismo veiklos pranešimą galima rasti: http://www.lrkt.lt/data/public/uploads/2018/03/metinis-pranesimas-2017-internet.pdf
 
 
Bendrinti