Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-12 15:44:21

Seimo 2018 m. kovo 13 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. kovo 10 d. posėdyje


Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. kovo 13 d. (antradienio) posėdžių
darbotvarkė
1-1.    Darbotvarkės tvirtinimas    10.00-10.10    
1-2a.    XIIIP-1586
ES    Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo projektas    pranešėjas - Rokas Masiulis (ministras)
10.10-10.25
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-10    registracijos data
2018-01-13
TD 2018-01-18
1-2b.    XIIIP-1587
ES    Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 2 straipsnio pakeitimo ir IV1 skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Rokas Masiulis (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-10    registracijos data
2018-01-13
TD 2018-01-18
1-2c.    XIIIP-1588
ES    Administracinių nusižengimų kodekso 147 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Rokas Masiulis (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - EK
siūloma svarstyti
2018-04-10    registracijos data
2018-01-13
TD 2018-01-18
1-3a.    XIIIP-1294
(2)    Šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Žygimantas Vaičiūnas (ministras)    pranešėjas - Virgilijus Poderys (EK)
10.25-10.40
svarstymo tęsinys    svarstymo data
(2) 2018-01-12 pertrauka iki kito posėdžio
1-3b.    XIIIP-1295
(2)    Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 10, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Virgilijus Poderys (EK)
svarstymas    pateikimo data
2017-11-14
EK (2) 2017-11-29
1-4.    XIIP-2850
Konstitucijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo proejktas    pranešėjas - Jurgis Razma/ 43 SN
10.40-11.10
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-06-14    registracijos data
2015-03-24
TD 2015-04-07
ETD 2015-04-28
1-5.    XIIIP-1727
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje" projektas    pranešėjas - Gabrielius Landsbergis/ 37 SN
11.10-11.40
pateikimas
    registracijos data
2018-02-26
TD 2018-03-12
% % %

1-6a.    
Mindaugo Basčio Seimo nario mandato panaikinimo svarstymas
    
12.00-14.00    
1-6b.    XIIIP-1767
Seimo nutarimo „Dėl Mindaugo Basčio Seimo nario mandato panaikinimo" projektas    priėmimas
    registracijos data
2018-03-12
TD 2018-03-12
    PERTRAUKA    14.00-15.00    
2-1a.    XIIIP-1596
Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo proejktas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
15.00-16.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1b.    XIIIP-1597
Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 6, 22, 26, 291, 30 ir 311 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1c.    XIIIP-1598
Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1d.    XIIIP-1599
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 38 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1e.    XIIIP-1600
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1f.    XIIIP-1601
Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1g.    XIIIP-1602
Privačios detektyvinės veiklos įstatymo Nr. XII-1615 8 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1h.    XIIIP-1603
Nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1i.    XIIIP-1604
Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1j.    XIIIP-1605
Statistikos įstatymo Nr. I-270 7 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1k.    XIIIP-1606
Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 19, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1l.    XIIIP-1607
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo
Nr. IX-856 pripažinimo netekusiu galios įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1m.    XIIIP-1608
Prezidento įstatymo Nr. I-56 13 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-2a.    XIIIP-1609

prie
XIIIP-1596    Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
16.00-16.30
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK,
papildomas - NSGK, SRDK, VVSK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2b.    XIIIP-1610
Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2c.    XIIIP-1611
Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2d.    XIIIP-1612
Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 3, 7, 15, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 181 ir 182 straipsniais įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2e.    XIIIP-1613
Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo Nr. VIII-1631 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2f.    XIIIP-1614
Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1635 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2g.    XIIIP-1615
Pataisos pareigūnų veiklos įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2h.    XIIIP-1616
Probacijos įstatymo
Nr. XI-1860 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2i.    XIIIP-1617
Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo
Nr. VIII-1986 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2j.    XIIIP-1618
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2k.    XIIIP-1619
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2l.    XIIIP-1620
Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - ŠMK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2m.    XIIIP-1621
Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-888 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - ŠMK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-3a.    XIIIP-1622

prie
XIIIP-1596    Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Linas Antanas Linkevičius (ministras)
16.30-16.45
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - URK
papildomas - SRDK, TTK, VVSK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-09
2-3b.    XIIIP-1623
prie
XIIIP-1596    Konsulinio statuto Nr. I-886 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Linas Antanas Linkevičius (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - URK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-09
2-4.    XIIIP-393
Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1, 31, 4, 13, 42, 44, 49, 50 ir 501 straipsnių pakeitimo ir papildymo 491 straipsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Vitalijus Gailius
16.45-17.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2017-03-02
TD 2017-03-09
ETD 2017-03-20

Įstatymas buvo pakeistas
2017-12-19, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-5.    Seimo narių pareiškimai    17.00-17.20    
    Rezerviniai klausimai:        
r-1.    XIIIP-1661
Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Pasaulio lietuvių metais" projektas    pranešėjas - Stasys Tumėnas
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas - VIAK
siūloma svarstyti
2018-04-10    registracijos data
2018-02-13
TD 2018-02-14
r-2.    XIIIP-1289
Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Žydų metais" projektas    pranešėjas - Mantas Adomėnas / 6 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas - VIAK
siūloma svarstyti
2018-04-10    registracijos data
2017-10-31
TD 2017-11-06
r-3.    XIIIP-1761
Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo sveikos gyvensenos komisijos sudarymo" projektas    pranešėja - Rima Baškienė (Agnė Širinskienė)
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
2018-03-08
TD 2018-03-09
r-4.    XIIIP-    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-46 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sudarymo" pakeitimo" projektas    pranešėja - Rima Baškienė
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
TDSeimo Pirmininkas    
    


Viktoras Pranckietis

 
 
Bendrinti