Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-13 08:30:14

Biokuro biržos 2018 m. vasario prekybos apžvalga

Teksto laukas: BIOKURO BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA
2018 m. vasaris

Biokuro biržoje – pirmieji sandoriai Latvijoje

Š. m. vasario mėnesį biokuro biržoje BALTPOOL sudaryti pirmieji sandoriai tarp Latvijos dalyvių. Pagal savaitės trukmės sandorius pirkėjui Latvijos Kuržemės regione tiekimą vykdys 5 Latvijos pardavėjai už 206,83 Eur/tne vidutinę svertinę kainą. Sandorių vertė 7 446 eurų.

Šių metų prekybos biržoje rezultatai rodo, kad Latvijos pardavėjai biržoje linkę dalyvauti vis aktyviau. Vasarį jų prekybos apimtys sudarė 5 proc. viso biržoje suprekiautos biokuro, t .y. 1 848 tne. Pagal šiuos sandorius Latvijos pardavėjai Lietuvoje kurą tieks už 235,76 Eur/tne svertinę kainą. Per šių metų pirmuosius du mėnesius latviai iš viso sudarė sandorių 3 882 tne tiekimui už 0,93 mln. Eur., kai per visus 2017 m. sudarė sandorių 8 928 tne tiekimui už 1,42 mln. Eur.

Bendra biržos apyvarta vasarį sumažėjo 18 proc. iki 7,137 mln. eurų. Iš viso įsigyta 34 231 tne biokuro, t. y. 14 proc. mažiau nei sausio mėn. (39 857 tne). Prekybos apimčių mažėjimas siejamas su trumpesniu mėnesiu: vasarį vyko keturi aukcionai, tuo tarpu sausį – penki.

Trumpalaikių sandorių rinka

Vasarį didžioji dalis sandorių (87 proc.) buvo trumpalaikiai, kuriais šilumos gamintojai kompensavo išaugusį biokuro poreikį dėl atšalusių orų. Likusią dalį užpildė prekyba mėnesio trukmės sandoriais.

Ilgą laiką kilusios biokuro kainos vasarį pakeitė kryptį - sudarytų sandorių svertinė kaina nukrito 5 proc. iki 208,50 Eur/tne. Didžiausias pokytis fiksuotas medienos skiedros savaitinių sandorių prekyboje – svertinė kainą sumažėjo 6 proc., tuo tarpu mėnesio trukmės sandorių kaina kilo 1 proc. Trumpalaikių sandorių kainos mažėjimas rodo, kad palankios oro sąlygos leido tiekėjams efektyviau vykdyti kuro ruošos darbus miškuose, tad rinkoje didėjo biokuro pasiūla.

Medienos granulių prekyba, dėl atšalusių orų, suaktyvėjo. Augant paklausai per mėnesį įsigyta 22 proc. daugiau medienos granulių nei praėjusį mėnesį (445 tne). Svertinė granulių kaina padidėjo 4 proc. iki 418,41 Eur/tne.

Pasirengimas vasaros sezonui

Ilgalaikių sandorių būsimam vasaros sezono tiekimui vasarį nesudaryta.

Per visą prekybos ilgalaikiais sandoriais laikotarpį vasaros sezono tiekimui, pirkėjai biržoje ilgalaikiais sandoriais siekė įsigyti 151 038 tne kuro. Tačiau realizuota tik 816 tne už 135,00 Eur/tne svertinę kainą. Pagal juos tiekimas vyks Vilniaus apskrityje ir Kuršių Nerijoje.

Pernai tuo pačiu laikotarpiu vyko aktyvi prekyba ilgalaikiais sandoriais ir pirkėjai, likus 1,5 mėnesio iki tiekimo pradžios, jau buvo užsitikrinę 55 proc. visos ilgalaikiais sandoriais aprūpinamos paklausos, t. y. 27 144 tne iš 49 218 tne. Tuo metu svertinė ilgalaikio tiekimo kaina vasaros sezonui formavosi 117,39 Eur/tne.

Nuosaikus ilgalaikių sandorių sudarymas rodo, kad pardavėjai dėl itin didelių biokuro kainų svyravimų šildymo sezono metu nėra linkę iš anksto prisiimti ilgalaikių įsipareigojimų biokuro tiekimui pirkėjų pageidaujamomis kainomis.

Teksto laukas: BIOKURO BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGA

1 pav. Iki 2017 m. kovo 07 d. bei iki 2018 m. kovo 06 d. sudarytų ilgalaikių sandorių vasaros sezono tiekimui palyginimas

Biokuro žaliava

Biržoje sudaromų sandorių kaina koreliuoja su malkinės medienos kaina. VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniai padaliniai vasario pabaigoje paskelbė pirmuosius šiais metais trumpalaikius aukcionus. Per įvykusius keturis aukcionus vasario mėn. II ir III kaitrumo klasės malkinė mediena parduota už 28,72 Eur/m3 svertinę kainą. Pernai vasarį malkinė mediena AMEPS trumpalaikiuose aukcionuose buvo parduota už 19,91 Eur/m3 svertinę kainą, t. y. 31 proc. pigiau.

Žemiau pateikiama biokuro žaliavos kainos pokyčių įtaka biokuro biržoje parduodamai medžio skiedros produktų kainai.

2 pav. Biokuro žaliavos ir medienos skiedros produktų svertinės kainos kitimas

Teksto laukas: BIOKURO BIRŽOS PREKYBOS APŽVALGAFaktinis pristatymas

Vasarį pirkėjams pristatyta 11 proc. mažiau kuro nei sausį, t. y. 49 127 tne. 59 proc. kuro pristatyta pagal savaitinius sandorius, 11 proc. – pagal mėnesio trukmės ir likę 30 proc. - pagal ketvirtinius ir pusmetinius sandorius.

Vasarį pristatyto kuro svertinė kaina (199,65 Eur/tne) buvo 1 proc. aukštesnė, lyginant su 2018 m. sausio mėnesio pristatymo kaina (197,15 Eur/tne).


 

 

BIOKURO BIRŽOS KAINOS

 

 

 


Savaitinių sandorių svertinės kainos

Produktas

2018 m. vasaris, Eur/tne

Pokytis per mėnesį, %

Pokytis per metus, %

Medienos skiedros produktai

207,47

-6,38%
(221,61 Eur/tne)

35,55%
(153,06 Eur/tne)

Medienos granulių produktai

418,41

4,48%
(400,46 Eur/tne)

35,65%
(308,44 Eur/tne)

Kuro durpių produktai

146,53

4,87%
(139,72 Eur/tne)

64,51%
(89,07 Eur/tne)

 

Svertinės biokuro tiekimo kainos

Produktas

2018 m. vasaris, Eur/tne

Pokytis per mėnesį, %

Pokytis per metus, %

Medienos skiedros produktai

196,32

1,88% (192,69 Eur/tne)

27,96%
(153,42 Eur/tne)

Medienos granulių produktai

400,09