Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-13 10:04:32

Seimo 2018 m. kovo 13 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. kovo 10 d. posėdyje

PATIKSLINTA
Seimo seniūnų sueigos
2018 m. kovo 13 d. posėdyje


Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. kovo 13 d. (antradienio) posėdžių
darbotvarkė
1-1.    Darbotvarkės tvirtinimas    10.00-10.10    
1-2a.    XIIIP-1586
ES    Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo projektas    pranešėjas - Rokas Masiulis (ministras)
10.10-10.25
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-10    registracijos data
2018-01-13
TD 2018-01-18
1-2b.    XIIIP-1587
ES    Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 2 straipsnio pakeitimo ir IV1 skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Rokas Masiulis (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-10    registracijos data
2018-01-13
TD 2018-01-18
1-2c.    XIIIP-1588
ES    Administracinių nusižengimų kodekso 147 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Rokas Masiulis (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - EK
siūloma svarstyti
2018-04-10    registracijos data
2018-01-13
TD 2018-01-18
1-3a.    XIIIP-1294
(2)    Šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas
teikėjas - LRV / Žygimantas Vaičiūnas (ministras)    pranešėjas - Virgilijus Poderys (EK)
10.25-10.40
svarstymo tęsinys    svarstymo data
(2) 2018-01-12 pertrauka iki kito posėdžio
1-3b.    XIIIP-1295
(2)    Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 10, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Virgilijus Poderys (EK)
svarstymas    pateikimo data
2017-11-14
EK (2) 2017-11-29
1-4.    XIIP-2850
Konstitucijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo proejktas    pranešėjas - Jurgis Razma/ 43 SN
10.40-11.10
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-06-14    registracijos data
2015-03-24
TD 2015-04-07
ETD 2015-04-28
1-5.    XIIIP-1727
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje" projektas    pranešėjas - Gabrielius Landsbergis/ 37 SN
11.10-11.40
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-03-20    registracijos data
2018-02-26
TD 2018-03-12
% % %

1-6a.    
Mindaugo Basčio Seimo nario mandato panaikinimo svarstymas
    
12.00-14.00    
1-6b.    XIIIP-1767
Seimo nutarimo „Dėl Mindaugo Basčio Seimo nario mandato panaikinimo" projektas    priėmimas

slaptas balsavimas    registracijos data
2018-03-12
TD 2018-03-12
    PERTRAUKA    14.00-15.00    
2-1a.    XIIIP-1596
Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo proejktas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
15.00-16.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1b.    XIIIP-1597
Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 6, 22, 26, 291, 30 ir 311 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1c.    XIIIP-1598
Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1d.    XIIIP-1599
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 38 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1e.    XIIIP-1600
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1f.    XIIIP-1601
Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1g.    XIIIP-1602
Privačios detektyvinės veiklos įstatymo Nr. XII-1615 8 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1h.    XIIIP-1603
Nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1i.    XIIIP-1604
Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1j.    XIIIP-1605
Statistikos įstatymo Nr. I-270 7 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1k.    XIIIP-1606
Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 19, 29 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1l.    XIIIP-1607
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo
Nr. IX-856 pripažinimo netekusiu galios įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-1m.    XIIIP-1608
Prezidento įstatymo Nr. I-56 13 straipsnio pakeitimo įstatymo  projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas - SRDK, TTK,
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-06
2-2a.    XIIIP-1609

prie
XIIIP-1596    Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
16.00-16.30
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK,
papildomas - NSGK, SRDK, VVSK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2b.    XIIIP-1610
Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2c.    XIIIP-1611
Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2d.    XIIIP-1612
Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 3, 7, 15, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 181 ir 182 straipsniais įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2e.    XIIIP-1613
Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo Nr. VIII-1631 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2f.    XIIIP-1614
Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1635 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2g.    XIIIP-1615
Pataisos pareigūnų veiklos įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2h.    XIIIP-1616
Probacijos įstatymo
Nr. XI-1860 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2i.    XIIIP-1617
Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo
Nr. VIII-1986 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2j.    XIIIP-1618
Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-2k.    XIIIP-1619
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - SRDK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2l.    XIIIP-1620
Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - ŠMK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-08
2-2m.    XIIIP-1621
Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-888 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas projektas    pranešėjas - Eimutis Misiūnas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - ŠMK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-07
2-3a.    XIIIP-1622

prie
XIIIP-1596    Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Linas Antanas Linkevičius (ministras)
16.30-16.45
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - URK
papildomas - SRDK, TTK, VVSK
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-09
2-3b.    XIIIP-1623
prie
XIIIP-1596    Konsulinio statuto Nr. I-886 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Linas Antanas Linkevičius (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - URK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-01-19
TD 2018-03-09
2-4.    XIIIP-393
Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1, 31, 4, 13, 42, 44, 49, 50 ir 501 straipsnių pakeitimo ir papildymo 491 straipsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Vitalijus Gailius
16.45-17.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2017-03-02
TD 2017-03-09
ETD 2017-03-20

Įstatymas buvo pakeistas
2017-12-19, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-5.    Seimo narių pareiškimai    17.00-17.20    
    Rezerviniai klausimai:        
r-1.    XIIIP-1661
Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Pasaulio lietuvių metais" projektas    pranešėjas - Stasys Tumėnas
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas - VIAK
siūloma svarstyti
2018-04-10    registracijos data
2018-02-13
TD 2018-02-14
r-2.    XIIIP-1289
Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Žydų metais" projektas    pranešėjas - Mantas Adomėnas / 6 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas - VIAK
siūloma svarstyti
2018-04-10    registracijos data
2017-10-31
TD 2017-11-06
r-3.    XIIIP-1761
Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo sveikos gyvensenos komisijos sudarymo" projektas    pranešėja - Rima Baškienė (Agnė Širinskienė)
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
2018-03-08
TD 2018-03-09
r-4.    XIIIP-    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-46 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sudarymo" pakeitimo" projektas    pranešėja - Rima Baškienė
pateikimas, svarstymas ir priėmimas    registracijos data
TDSeimo Pirmininkas    
    


Viktoras Pranckietis

 
 
Bendrinti