Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-13 14:43:12

Europos Parlamentas įpareigojo viešinti tarptautinių siuntų kainas

      
2018-03-13

Europos Parlamentas įpareigojo viešinti tarptautinių siuntų kainas

Antradienį europarlamentarai pritarė naujoms taisyklėms, kurios įpareigoja įmones viešinti tarptautinių siuntų kainas ES, siekiant sumažinti rinkos iškraipymus.

Su ES Taryba jau suderintose taisyklėse numatyta, kad tarptautinių siuntų paslaugas teikiančios įmonės turės informuoti valstybių institucijas apie siuntų įkainius. Šalys savo ruožtu turės perduoti šią informaciją Europos Komisijai, kuri viešins juos atskiroje interneto svetainėje. Tikimasi, kad didesnis paslaugų kainų skaidrumas skatins konkurenciją, didins vartotojų pasirinkimo galimybę, taip pat mažins nepagrįstus įkainių skirtumus.

Europos Komisijos atliktos viešosios konsultacijos atskleidė, jog du trečdaliai vartotojų nelinkę pirkti prekių iš kitų ES valstybių dėl per didelių pristatymo kainų. Tai patvirtina ir internetu prekiaujančių įmonių apklausa.

Be to, siekiant įvertinti siuntų sektoriaus augimo potencialą ir galimus rinkos iškraipymus, siuntų įmonės bus įpareigotos pranešti valstybių institucijoms savo metinę apyvartą, darbuotojų ir pristatytų siuntų skaičių, taip pat subrangovus. Ši pareiga nebus taikoma tik vienoje valstybėje verslą vykdančioms įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 50 darbuotojų.

EP pranešėja Lucy Anderson (Socialistai ir demokratai, Jungtinė Karalystė) pažymėjo: „Naujosios taisyklės yra svarbi skaitmeninės vidaus rinkos plėtros dalis. Jos užtikrins įkainių skaidrumą, padidins pasirinkimą vartotojams bei padės smulkiajam verslui."

ES taisyklėms pritarė 604 EP nariai, nepritarė 80, o susilaikė 12. Joms įsigalioti dar būtinas formalus ES Tarybos pritarimas.


EP Tyrimų biuro apžvalga apie siuntų pristatymą:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586616/EPRS_BRI(2016)586616_EN.pdf

Kas keičiasi tarptautinių siuntų srityje? (Europos Komisijos informacija):
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5246_en.htm?locale=EN

Prekyba internetu: skaidresnės siuntų pristatymo kainos:
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20180308STO99327/prekyba-internetu-skaidresnes-siuntu-pristatymo-kainos


Europarlamentarai ragina ratifikuoti Stambulo konvenciją

Lietuva ir kitos dešimt to nepadariusių ES šalių turėtų nedelsiant ratifikuoti kovos su smurtu prieš moteris konvenciją. Taip teigė daugelis europarlamentarų per pirmadienį Strasbūre surengtą diskusiją.

Iki šiol Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo (Stambulo konvenciją) ratifikavo 17 ES valstybių, o 11 to dar nepadarė: Airija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Jungtinė Karalystė, Kroatija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Slovakija ir Vengrija.

Diskusijoje dauguma Europos Parlamento (EP) narių apgailestavo, kad minėtos valstybės nelaiko šios konvencijos svarbia priemone kovoti su prievarta prieš moteris. Nepagrįstos baimės ir klaidingas konvencijoje naudojamo termino „lytis" interpretavimas prisideda prie kai kurių ES valstybių nenoro ją ratifikuoti, teigė europarlamentarai.

Vis dėlto dalis EP narių prieštaravo, jų nuomone, konvencijoje naudojamam „ideologiniam lyties termino užtaisui" ir pažymėjo, kad tai nėra ES kompetencijos klausimas, todėl jis turi būti paliktas kiekvienos valstybės apsisprendimui.

ES komisaras Andrus Ansip pažymėjo, kad konvencija yra skirta kovoti su smurtu prieš moteris, o ne kokiems nors kitiems paslėptiems tikslams, ir vylėsi, kad abejojančios ES valstybės atsižvelgs į pagrindinį konvencijos tikslą.

Stambulo konvencija įsigaliojo 2014 m. rugpjūtį, o 2017 m. birželį prie jos prisijungė ir Europos Sąjunga. Europos Komisijos duomenimis, kas trečia moteris ES yra patyrusi fizinį arba seksualinį smurtą.


Stambulo konvencija: ratifikavimo apžvalga:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures

EP Tyrimų biuro apžvalga apie Stambulo konvenciją:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608814/EPRS_ATA%282017%29608814_EN.pdf

 
 
Bendrinti