Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-13 16:13:46

Pristatyta 2017 m. prokuratūros veikla

Pristatyta 2017 m. prokuratūros veikla: didesnis dėmesys nukentėjusiems vaikams ir mėnesiu trumpesni ikiteisminiai tyrimai
2018-03-13 15:58 Prokuratūros aktualijos
 
Šiandien Generalinėje prokuratūroje vyko Lietuvos prokuratūros veiklos 2017 m. ataskaitos pristatymas.
Apžvelgdamas praėjusių metų rezultatus generalinis prokuroras Evaldas Pašilis didelį dėmesį skyrė nusikalstamų veikų, nuo kurių nukentėjo vaikai, tyrimui. 2017 m. nuo 476 tyčinių labai sunkių, sunkių ir apysunkių smurtinių nusikaltimų ir seksualinės prievartos nusikalstamų veikų nukentėjo 436 nepilnamečiai, o iš viso nukentėjusiais nuo įvairių nusikalstamų veikų pernai pripažinti 2165 vaikai. Kalbėdamas apie kiekvieno nukentėjusio vaiko interesus ikiteisminiame tyrime E. Pašilis priminė pernai priimtus sprendimus, kurie nustatė privalomą aukštesniųjų prokurorų kontrolę, įpareigojo siekti kuo trumpesnių ikiteisminio tyrimo atlikimo terminų, numatė kompetentingų specialistų dalyvavimą procese ir kitas būtinas vaikams apsaugoti priemones, akcentavo būtinybę nuolat bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais, psichologais, socialiniais darbuotojais, politikais, ministerijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais.
Kalbėdamas apie bendruosius ikiteisminio tyrimo rodiklius generalinis prokuroras nurodė, kad priėmus atitinkamus sprendimus 2017 m. pavyko net 35 dienomis sutrumpinti vidutinę ikiteisminio tyrimo trukmę. Vidutiniškai ikiteisminis tyrimas 2017 m. truko keturis mėnesius arba 122 kalendorines dienas, nors dar 2015 m. vykdavo ilgiau nei 7 mėnesius. Tik kas septintas arba kiek daugiau nei 14 proc. ikiteisminių tyrimų 2017 m. truko ilgiau nei 9 mėnesius. Beveik visų jų objektas - sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai, kurių ištyrimas neišvengiamai reikalauja daugiau proceso veiksmų, išsamesnių ir gausesnių duomenų, sudėtingesnių sprendimų ir, žinoma, kantrybės. Generalinis prokuroras pasidžiaugė, kad šių išskirtinių nusikaltimų ištyrimo rodiklį pernai pavyko pagerinti daugiau nei dešimtadaliu ir dabar jis siekia beveik 80 proc. Tai geriausias rodiklis per pastaruosius 10 metų.
Apžvelgiant kitus statistinius duomenis buvo pabrėžta, kad iš daugiau nei 57 tūkstančių pernai prokurorų priimtų nutarimų atsisakyti pradėti, sustabdyti ar nutraukti ikiteisminį tyrimą, teismas panaikino vos 1,3 proc. Ataskaitiniais metais sumažėjo ir išteisintų asmenų dalis - tik 2 procentai teisiamųjų išgirdo išteisinamąjį pirmos instancijos teismo sprendimą. Ataskaitos duomenys taip pat rodo, kad daugėja ikiteisminių tyrimų, kurie baigiami taikant greitesnį ir paprastesnį ekonomišką procesą - pernai tokių tyrimų dalis buvo jau didesnė nei 55 procentai.
2017 metais Lietuvos prokuratūra aktyviai veikė ir už Lietuvos ribų: prisijungė prie Tarptautinės prokurorų asociacijos, pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Europos teisės akademija, tapo Europos teisėjų mokymo tinklo nariais, dalyvavo kitų specializuotų tarptautinių organizacijų veiklose, ekspertiniuose susitikimuose, ES ir kitų šalių institucijų organizuotuose renginiuose.
Kaip vienas iš svarbiausių tarptautinio lygmens prokuratūros uždavinių buvo paminėtas dalyvavimas Lietuvai siekiant narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO). Intensyvus darbas buvo rezultatyvus - 2017 metų vasario mėnesį Lietuva tapo visateise EBPO Darbo grupės dėl papirkimo sudarant tarptautinius verslo sandorius nare, o balandžio mėnesį ratifikavo EBPO Konvenciją dėl kovos su užsienio šalių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose. Prisijungimas prie šios Konvencijos reiškia labai rimtą Lietuvos, o tuo pačiu - ir prokuratūros, įsipareigojimą netoleruoti jokio užsienio pareigūnų papirkinėjimo tarptautiniuose verslo sandoriuose ir griežtai reaguoti į šias nusikalstamas veikas visomis galimomis baudžiamojo persekiojimo priemonėmis.
Apžvelgiant 2017 m. buvo aptartos ir Prokuratūros įstatymo pataisos, kurios apibrėžė kovoje su korupcija labai svarbų prokuroro, kuriam suteiktas specialus statusas, įgaliojimus, didesnę visų grandžių prokurorų atsakomybę už priimamus sprendimus, motyvaciją tobulėti, siekti karjeros, nustatė adekvatų piniginį atlygį, kurio prokurorai kantriai laukė ne vienus metus. Pristatant praėjusių metų rezultatus aptarti ir prokuratūros laukiantys iššūkiai, susiję su pernai priimto Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimu.
Detali Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos 2017 m. ataskaita paskelbta prokuratūros interneto puslapyje.


 
 
Bendrinti