Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-11 17:05:23

Seimo 2018 m. balandžio 12 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. kovo 29 d. posėdyje

PATIKSLINTA
Seimo seniūnų sueigos 2018 m. balandžio 10 d. posėdyje****Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. balandžio 12 d. (ketvirtadienio) posėdžių
darbotvarkė
1-1.    Darbotvarkės tvirtinimas    10.00-10.10    
1-2.    XIIIP-1513
(3)
ES    Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Vilius Šapoka     (ministras)    pranešėjas - Andrius Palionis (BFK)
10.10-10.30
priėmimas
    registracijos data
(3) 2018-03-29
TD (3) 2018-04-05
svarstymo data
(2) 2018-03-29
1-3a.    XIIIP-1777
(3)    Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 201 straipsniu įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Žygimantas Vaičiūnas (ministras)    pranešėjas - Kęstutis Mažeika (AAK)
10.30-10.40
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(3) 2018-04-03
TD (3) 2018-04-05
svarstymo data
(2) 2018-03-29
1-3b.    XIIIP-1778
(2)    Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Mažeika (AAK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2018-03-28
TD (2) 2018-04-05
svarstymo data
(2) 2018-03-29
1-4a.    XIIIP-975
(2)    Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5, 8 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Agnė Širinskienė    pranešėja - Asta Kubilienė (SRK)
10.40-10.50
priėmimas
    registracijos data
SRK (2) 2018-03-22
TD (2) 2018-04-04
svarstymo data
(2) 2018-03-29
1-4b.    XIIIP-976
(2)    Civilinio kodekso 6.744 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas -Arvydas Nekrošius (TTK)
priėmimas    registracijos data
TTK (2) 2018-03-22
TD (2) 2018-04-04
svarstymo data
(2) 2018-03-29
1-5.    XIIIP-1394
(2)    Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 312 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Rokas Masiulis (ministras)     pranešėjas - Antanas Baura (EK)
10.50-11.00
priėmimas
    registracijos data
(2) 2018-03-14
TD (2) 2018-04-09
svarstymo data
(2) 2018-03-29

1-6.    XIIIP-1727
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti parlamentinį tyrimą dėl nerimą keliančios padėties Lietuvos žemės ūkio sektoriuje" projektas
teikėjas - Gabrielius Landsbergis/ 37 SN    pranešėjas - KRK
svarstymas (priėmimas)    svarstymo data
2018-03-22
paskirti kitą pagr.k-tą-KRK

KRK
1-6a.    XIIIP-1504
(2) ES    Mokėjimų įstatymo
Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Vilius Šapoka (ministras)    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
11.00-11.30
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)     pateikimo data
2018-01-12
BFK (2) 2018-03-30
1-6b.    XIIIP-1505
(2)    Mokėjimo įstaigų įstatymo
Nr. XI-549 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)     pateikimo data
2018-01-12
BFK (2) 2018-03-30
1-6c.    XIIIP-1506
(2)    Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)     pateikimo data
2018-01-12
BFK (2) 2018-03-30
1-6d.    XIIIP-1507
(2)    Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 47 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)     pateikimo data
2018-01-12
BFK (2) 2018-03-30
1-6e.    XIIIP-1508
(2)    Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Valius Ąžuolas (BFK), Irena Šiaulienė (TTK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)     pateikimo data
2018-01-12
BFK (2) 2018-03-30
1-6f.    XIIIP-1509
(2)    Finansų įstaigų įstatymo
Nr. IX-1068 2, 18, 44 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)     pateikimo data
2018-01-12
BFK (2) 2018-03-30
1-6g.    XIIIP-1510
(2)    Bankų įstatymo Nr. IX-2085 56, 72 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)     pateikimo data
2018-01-12
BFK (2) 2018-03-30
1-6h.    XIIIP-1511
(2)    Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 40, 54 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)     pateikimo data
2018-01-12
BFK (2) 2018-03-30
1-6i.    XIIIP-1512
(2)    Kredito unijų įstatymo
Nr. I-796 49, 60 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
svarstymas

(taikoma skubos tvarka)     pateikimo data
2018-01-12
BFK (2) 2018-03-30
% % %
1-7.    XIIIP-1949
Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Viktoras Pranckietis
12.00-12.15
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-24    registracijos data
2018-04-11
TD 2018-04-11
1-8a.    XIIIP-1787
ES    Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)
12.15-12.45
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-06-19    registracijos data
2018-03-14
TD 2018-04-10
1-8b.    XIIIP-1788
Žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - KRK
siūloma svarstyti
2018-06-19    registracijos data
2018-03-14
TD 2018-04-10
1-8c.    XIIIP-1789
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - KRK
siūloma svarstyti
2018-06-19    registracijos data
2018-03-14
TD 2018-04-10
1-8d.    XIIIP-1790
Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 234 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - KRK
siūloma svarstyti
2018-06-19    registracijos data
2018-03-14
TD 2018-04-10
1-8e.    XIIIP-1791
Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo  Nr. I-1163 4 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - BFK, KRK
siūloma svarstyti
2018-06-19    registracijos data
2018-03-14
TD 2018-04-10
1-9.    XIIIP-1544
Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)
12.45-13.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-15    registracijos data
2017-12-22
TD 2018-01-08
1-10.    Vyriausybės valanda    13.00-14.00    
    PERTRAUKA    14.00-15.00    
Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos darbotvarkė
2-1.    XIIP-3812
(2)    Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-523 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Arvydas Anušauskas (Rasa Juknevičienė)
15.00-15.15
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
(2) 2017-04-10
(2) TD 2017-04-24
ETD (2) 2017-04-21
2-2.    XIIIP-1538
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Paulius Saudargas/ 3 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-06-12    registracijos data
2017-12-21
TD 2018-01-04
ETD 2018-01-12

Įstatymas buvo pakeistas
2017-12-05, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2-2a.    nereg.    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėjas -
15.15-15.30
pateikimas, svarstymas
ir priėmimas    registracijos data
TD
2-2b.    XIIIP-1877
Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 301 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Andrius Navickas
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-06-21
    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-10

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

Įstatymas buvo pakeistas
2018-01-12, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2-3a.    XIIIP-1944
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėja - Gintarė Skaistė
15.30-15.45
pateikimas, svarstymas
ir priėmimas    registracijos data
2018-04-10
TD 2018-04-11
2-3b.    XIIIP-1861
(2)    Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektas    pranešėja -  Gintarė Skaistė
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-08    registracijos data
(2) 2018-03-27
TD (2) 2018-04-10
ETD (2)

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą
2-4.    XIIIP-1800
Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13 straipsnio 10 dalies pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja -  Gintarė Skaistė
15.45-15.55

pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-03-14
TD 2018-03-27
ETD 2018-03-28

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą
2-5.    XIIIP-1647
Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Jurgis Razma
15.55-16.10
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-24    registracijos data
2018-01-30
TD 2018-02-01
ETD 2018-02-13

Įstatymas buvo pakeistas
2017-12-19, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2-6a.    XIIIP-1858
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėjas - Vytautas Juozapaitis/ 4 SN
16.10-16.30
pateikimas, svarstymas
ir priėmimas    registracijos data
2018-03-22
TD 2018-03-23
2-6b.    XIIIP-1856
(2)    Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas -  Vytautas Juozapaitis/ 5 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas - TTK
siūloma svarstyti
2018-06-19    registracijos data
(2) 2018-03-29
TD (2) 2018-04-03
ETD (2) 2018-04-09

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą
2-6c.    Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Civilinio kodekso 4.82 ir 4.84 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai    pranešėja -  Agnė Širinskienė (TTK)
    TTK 2018-04-11
prieštarauja Konstitucijai
2-6d.    XIIIP-1857
(2)    Civilinio kodekso 4.82 ir 4.84 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas -  Vytautas Juozapaitis/ 5 SN/ 29 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - AAK
siūloma svarstyti
2018-06-26    registracijos data
(2) 2018-03-29
TD (2) 2018-04-03 gali prieštarauti Konstitucijai
ETD (2) 2018-04-09

TTK 2018-04-11
prieštarauja Konstitucijai

2-7.    XIIIP-1662
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Arvydas Anušauskas
16.30-16.45
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-15    registracijos data
2018-02-13
TD 2018-02-28
ETD 2018-03-02
2-8.    XIIIP-964

prie XIIIP-701    Užimtumo įstatymo Nr. XIIP-2470 5 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kazys Starkevičius (Edmundas Pupinis)/ 29 SN
16.45-17.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRDK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-06-26    registracijos data
2017-06-29
TD 2017-07-04
ETD 2017-07-17


2-9.    XIIIP-1628
Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172  11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis
17.00-17.15
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2018-01-23
TD 2018-02-08
ETD 2018-02-13


2-10.    XIIIP-1664
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Edmundas Pupinis/ 29 SN
17.15-17.30
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRDK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-06-12    registracijos data
2018-02-13
TD 2018-02-23
ETD 2018-02-21


2-11.    XIIIP-1656
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas -  Laurynas Kasčiūnas
17.30-17.45
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-06-12    registracijos data
2018-02-08
TD 2018-03-05
ETD 2018-02-26

Įstatymas buvo pakeistas
2017-12-07, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2-12.    XIIIP-1138
(2)    Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas     pranešėjas - Antanas Matulas
17.45-18.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
(2) 2018-02-07
TD (2) 2018-02-13
ETD (2) 2018-02-20


2-13.    XIIP-4117
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo XI-1307 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas    pranešėjas - Kazys Starkevičius/ 3 SN
18.00-18.20
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - KRK
siūloma svarstyti
2018-06-21    registracijos data
2016-03-15
TD 2016-03-22
ETD 2016-03-25


2-14a.    nereg.    Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėjas -
18.20-18.40
pateikimas, svarstymas
ir priėmimas    registracijos data
TD
2-14b.    XIIIP-1743
Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX-2206 4, 54, 88, 90, 93 ir 126 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas -  Laurynas Kasčiūnas
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - URK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-29    registracijos data
2018-02-28
TD 2018-03-12
ETD 2018-03-20

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

Įstatymas buvo pakeistas
2017-12-21, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-15.    Seimo narių pareiškimai    18.40-19.00    
    Rezerviniai klausimai:        
r-1.    XIIIP-1661
Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Pasaulio lietuvių metais" projektas    pranešėjai - (ŠMK), Ramūnas Karbauskis (KK), Arūnas Gumuliauskas (VIAK)
svarstymas ir priėmimas
    pateikimo data
2018-03-13
ŠMK
r-2.    Savaitės, prasidedančios balandžio 16 diena, posėdžių darbotvarkės tvirtinimas    pranešėjas - Viktoras Pranckietis    Seimo Pirmininkas    
    


Viktoras Pranckietis
 
 
Bendrinti