Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-12 11:10:08

Seimas gerina sąlygas elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantiems vartotojams


2018 m. balandžio 12 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas gerina sąlygas elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantiems vartotojams

Seimas priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos ir Elektros energetikos įstatymų pataisas (projektas Nr. XIIIP-1777(3), kuriomis gerinamos sąlygos elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantiems vartotojams. Už pagrindinio įstatymo naujas nuostatas balsavo 102 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 3 parlamentarai.
Įstatymų pakeitimais nuspręsta patobulinti kainodaros modelį elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantiems vartotojams ir įtvirtinti bazinius elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainodaros principus, taip užtikrinant elektros energiją gaminančių vartotojų teisėtų lūkesčių apsaugą.
Šie pakeitimai leis elektros energiją gaminantiems vartotojams pasirinkti patogiausią, jų elektros energijos gamybos ir vartojimo poreikius atitinkantį mokėjimo būdą, mokant už kiekvieną iš tinklo susigrąžintą elektros energijos kilovatvalandę, mokant pastovų mėnesinį mokestį už elektrinės galią (kilovatus) arba hibridinį kainodaros modelį, kai būtų mokamas mažesnis pastovus mėnesinis mokestis už elektrinės galią bei taip pat mažesnis tarifas už kiekvieną iš tinklų susigrąžintą kilovatvalandę elektros energijos. Elektros energiją gaminantys vartotojai taip pat turės galimybę atsiskaityti elektros energijos kiekiu pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą procentą nuo kaupimo laikotarpiu gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio. Gaminantis vartotojas atsiskaitymo už naudojimosi elektros tinklais paslaugas būdą galės keisti ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiose elektrinėse pagaminta ir savo poreikiams nesunaudota elektros energija yra patiekiama į elektros tinklus. Vėliau ją gaminantis vartotojas gali susigrąžinti tada, kai jo elektrinė nepagamina pakankamai elektros energijos, reikalingos ūkio poreikiams patenkinti. Už susigražintą elektros energijos kiekį gaminantys vartotojai moka Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą pasinaudojimo elektros tinklais paslaugų kainą, kuri nustatoma už vieną kilovatvalandę iš tinklų susigražintos elektros energijos.
Įstatymų pakeitimai pagerins sąlygas ir ūkininkams, norintiems tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais. Pagal priimtas pataisas, jie, kaip ir juridiniai asmenys, galėtų įsirengti iki 100 kilovatų (kW) galios atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines. Iki šiol elektros energiją gaminančių vartotojų, tai yra fizinių asmenų, kuriems priskiriami ir ūkininkai, elektrinės įrengtoji galia negali būti didesnė kaip 10 kW galios, o juridinių asmenų - iki 100 kW.
Priimtos naujos nuostatos įsigalios 2018 m. gegužės 1 d.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis
Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt
 
 
Bendrinti