Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-12 15:38:45

Jau 20 m. veikiantis Hipotekos registras teikia paslaugas gyventojams, verslui ir valdžios institucijoms

 
VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ  CENTRO
ATSTOVAS SPAUDAI
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8355, faks. (8 5) 268 8311, el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246


2018 m. balandžio 11 d.

Jau 20 metų veikiantis Hipotekos registras sėkmingai
teikia paslaugas gyventojams, verslui ir valdžios institucijoms

Prieš 20 metų įsteigtas modernus Hipotekos registras šiandien sėkmingai užtikrina palankias sąlygas vidaus ir užsienio investicijoms, saugų keitimąsi duomenimis su susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis bei daugelį paslaugų efektyviai teikia elektroniniu būdu.

Rytoj, balandžio 13 d. Registrų centro Šiaulių filiale, kur įsikūrusi Hipotekos registro Šiaulių grupė, atsakinga už hipotekos ir įkeitimo objektų registraciją, bus paminėta šio registro sukaktis.

Laikinoji Registrų centro vadovė Ieva Tarailienė sako, kad jau nuo 1998 m. pavasario visi nekilno-jamojo ir kilnojamojo turto hipotekos (įkeitimo) sandoriai yra sklandžiai registruojami šiame nuolat tobulinamame registre. Pasak jos, beveik prieš dvejus metus įvykęs tuometinės VĮ Centrinės hipote-kos įstaigos ir jos tvarkomų registrų įsiliejimas į 5 iš 6 pagrindinių valstybės registrų tvarkantį Regist-rų centrą pozityviai prisidėjo prie įmonės veiklos ir sudarė dar geresnes sąlygas optimizuoti registrų veiklą bei kurti naujas paslaugas.

Hipotekos (įkeitimo) sandoriai Hipotekos registre (toliau - HR) registruojami nuo 1998 m. balandžio 1 d. Jame taip pat įrašyti duomenys apie iki 1998 m. balandžio 1 d. sudarytas įkeitimo sutartis. Nuo 2012 m. liepos 1 d. hipotekos (įkeitimo) sandorio registravimo procese atsisakyta perteklinės hipote-kos teisėjo funkcijos. Šiuo metu duomenis ir dokumentus elektroninėmis priemonėmis HR teikia notarai, teismai, antstoliai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei patys kreditoriai.

Daugelį HR paslaugų galima gauti elektroniniu būdu.

Per I-ąjį 2018 m. ketvirtį HR įkeista naujų objektų už 1,16 mlrd. eurų, o pernai per tokį patį laiko-tarpį įkeistų naujų objektų vertė siekė 1,54 mlrd. eurų. Hipoteka ar įkeitimu užtikrintų prievolių dy-dis šiuo metu (š. m. balandžio 1 dienai) siekia 2,45 mlrd. eurų, o pernai per pirmąjį ketvirtį prievolių dydis buvo 2,81 mlrd. eurų.

Hipotekos registro objektai yra ne tik nekilnojamasis turtas, bet ir automobiliai, lėšos bankuose, net įmonės. Daugiausia per pirmąjį ketvirtį įkeista statinių (11 564) ir žemės sklypų (6 408), o pernykš-čiai tokio paties laikotarpio rezultatai - šiek tiek aukštesni (atitinkamai  11 849 ir 6 872). Šiemet taip pat jau įkeistos 34 įmonės, po vieną laivą, orlaivį ir geležinkelio riedmenį, 168 traktoriai, 6 prekių ženklai, 242 žemės sklypų nuomos teisės.

2018 m. balandžio 1 d. registre įregistruoti ir dar neišregistruoti buvo 800 butų, 2 114 pastatai, 1 115 žemės sklypų, 1 580 transporto priemonių ir 1 972 traktoriai, 73 patalpos, 2 orlaiviai, 9 laivai.

Iš viso per pirmąjį ketvirtį buvo įregistruota 6,67 tūkst. sutartinių hipotekų, 178 priverstinės hipote-kos ir 649 sutartiniai bei 79 priverstiniai įkeitimai. Pernai per ketvirtį buvo įregistruota beveik 7 tūkst. sutartinių ir 98 priverstinės hipotekos, taip pat 754 sutartiniai ir 98 priverstiniai įkeitimai.

Įkeičiamo turto savinininkai, kaip ir praėjusiais metais, dažniausiai yra 31-40 m. asmenys, tačiau šiemet, pavyzdžiui, turtą įkeitė ir asmuo, patenkantis į 91-100 metų amžiaus grupę. Šiemet turto įkei-timu kol kas naudojasi mažiau negu įprastai asmenų iki 20 metų.

Šį ketvirtį bene įsimintiniausias įvykis Hipotekos registrui - kai viena žemės ūkio bendrovė tai pačiai prievolei užtikrinti sudarė net 5 sandorius: įkeitė žemės sklypus, nekilnojamąjį turtą. Kiekviename pranešime buvo įkeista nuo 650 iki 850 objektų, o viso kredito vertė siekė apie 12 mln. eurų.

Lyginant su praėjusiais metais padaugėjo pranešimų dėl sąlyginės hipotekos sandorių įregistravimo, tačiau negautas nė vienas pranešimas dėl galvijų, švelniakailių žvėrelių įkeitimo ar jūros laivų įkeiti-mų.

Dera nepamiršti, kad turtą galima įkeisti ir kelis kartus, todėl, pvz., perkant būstą naudinga tai turėti galvoje ir nepamiršti pasitikrinti, ar perkamas turtas nėra vieną ar net kelis kartus įkeistas. Tai padary-ti galima atvykus į Registrų centro padalinį arba elektroniniu būdu pateikus prašymą pagal turto ar asmens identifikavimo kodą. Tiems, kurie jau atsiskaitė su kreditoriumi, vertėtų pasitikrinti, ar hipo-teka yra išregistruota.
 

Kontaktinis asmuo:
Kristina Petrošienė
Registrų centro atstovė spaudai
Tel. (8 5)  2688 355
Mob. tel. (8 652) 56655
El. p. Kristina.Petrosiene@registrucentras.lt
 
 
Bendrinti