Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-13 11:12:14

GYVENTOJŲ MATERIALINIS NEPRITEKLIUS

2018 m. balandžio 13 d., VilniusGYVENTOJŲ MATERIALINIS NEPRITEKLIUS

2017 M. KAS AŠTUNTAS GYVENTOJAS SUSIDŪRĖ SU DIDELIU MATERIALINIU NEPRITEKLIUMI

Didelio materialinio nepritekliaus lygis 2017 m. šalyje siekė 12,4 proc. ir, palyginti su 2016 m., sumažėjo 1,1 proc. punkto, remdamasis išankstiniais pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Didelį materialinį nepriteklių patyrė apie 350 tūkst. gyventojų, jie dėl lėšų stokos susidūrė su bent keturiais iš šešių materialinio nepritekliaus elementais.

2017 m. gyventojų, susiduriančių su dideliu materialiniu nepritekliumi, mieste buvo 12,7 proc., kaime - 11,7 proc. Nepritekliaus lygis mieste 2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjo 1,1, kaime - 1,3 procentinio punkto. Didžiuosiuose miestuose 11,3 proc. asmenų susidūrė su dideliu materialiniu nepritekliumi, kituose miestuose - 14,8 proc.; 2016 m. - atitinkamai 12,7 ir 15,5 proc.

Materialinis nepriteklius pagal amžių
Procentais
    2016            2017
 
 


Pagal amžių su materialiniu nepritekliumi dažniausiai susidūrė 65 m. amžiaus ir vyresni asmenys, rečiausiai - 25-49 m. amžiaus asmenys. Materialinio nepritekliaus lygis, palyginti su 2016 m., visose amžiaus grupėse sumažėjo. Didelio materialinio nepritekliaus lygis vaikų iki 18 m. amžiaus grupėje per metus padidėjo 1,5 procentinio punkto ir 2017 m. sudarė 13 proc. Kitose amžiaus grupėse didelio materialinio nepritekliaus lygis, palyginti su 2016 m., šiek tiek sumažėjo.

1 lentelė. Materialinis nepriteklius pagal namų ūkio sudėtį
Procentais
    Materialinio nepritekliaus lygis    Didelio materialinio nepritekliaus lygis
    2016    2017    2016    2017
Visi gyventojai    26,1    24,4    13,5    12,4
Namų ūkiai be vaikų     29,2    27,1    15,9    13,3
Iš jų vienas gyvenantis asmuo    39,4    38,0    21,9    19,2
Namų ūkiai su vaikais    23,1    21,7    11,2    11,4
Iš jų vienas suaugęs asmuo su vaikais    38,1    38,6    24,9    25,9

Namų ūkiai be vaikų su materialiniu nepritekliumi susidūrė dažniau, nei šeimos su vaikais. Didesniam materialinio nepritekliaus lygiui namų ūkiuose be vaikų įtakos turėjo tai, kad du iš penkių tokių namų ūkių sudarė senatvės pensininkai. Tačiau iš namų ūkių, kuriuose buvo tik vienas suaugęs asmuo, namų ūkius su vaikais materialinis nepriteklius vargino dažniau. Su dideliu materialiniu nepritekliumi 2017 m. susidūrė 19,2 proc. namų ūkių, kuriuos sudarė vienas suaugęs asmuo, ir 25,9 proc. - namų ūkių, susidedančių iš vieno suaugusio asmens su vaikais. Šiuose namų ūkiuose didelio materialinio nepritekliaus lygis, palyginti su 2016 m., padidėjo 1 procentiniu punktu.


2017 M. PUSĖ GYVENTOJŲ NEGALĖTŲ APMOKĖTI NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ IŠ SAVO LĖŠŲ

Namų ūkiuose, kurie per apklausą nurodė, kad negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų (260 EUR), 2017 m. gyveno pusė (50,6%) gyventojų, dėl lėšų stokos negalėjo valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto bent kas antrą dieną - 16,5 proc. Namų ūkiuose, kurie neturi galimybės praleisti bent savaitės atostogų ne namuose, 2017 m. gyveno 41,9 proc. asmenų.

2 lentelė. Asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su išvardytais nepritekliais, dalis
Procentais
    2016    2017
Namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų    10,7    8,7
Namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitės atostogų ne namuose    44,2    41,9
Namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto    29,3    28,8
Namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto    15,8    16,5
Namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų    53,1    50,6
Namų ūkis dėl lėšų stokos neturi automobilio     11,3    10,2

Su visais išvardytais nepritekliais 2017 m., palyginti su 2016 m., buvo susiduriama rečiau, išskyrus galimybę bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto: su šiuo nepritekliumi susiduriančių gyventojų dalis per metus padidėjo 0,7 procentinio punkto.
Kaimo gyventojai daug rečiau nei miestiečiai skundėsi negalintys tinkamai apšildyti būsto. Kiti išvardyti nepritekliai kaime buvo patiriami dažniau nei mieste. Namų ūkiuose, kurie neturi galimybės praleisti bent savaitės atostogų ne namuose, gyveno 33,4 proc. miesto ir 59,4 proc. kaimo gyventojų, negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų - atitinkamai 45,5 ir 61,1 proc.

Duomenys apie gyventojų materialinį nepriteklių surinkti 2017 m. kovo-birželio mėn. atlikus pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimą ir apklausus 4 944 namų ūkius, atrinktus atsitiktinės imties būdu, naudojantis Gyventojų registru.

Sąvokos

Didelio materialinio nepritekliaus lygis - gyventojų, dėl lėšų stokos susiduriančių su bent keturiais iš šešių materialinio nepritekliaus elementų, dalis.
Ekonominiai sunkumai:
1) namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų;
2) namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitės atostogų ne namuose;
3) namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto;
4) namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško maisto;
5) namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų (išlaidų suma lygi ankstesnių metų mėnesinei skurdo rizikos ribai: 2016 m. - 240 EUR, 2017 m - 260 EUR) iš savo lėšų.
Materialinio nepritekliaus elementų sąrašą sudaro penki ekonominiai sunkumai ir vienas ilgalaikio naudojimo daiktas - automobilis, kurio namų ūkis neturi dėl lėšų stokos.
Materialinio nepritekliaus lygis - gyventojų, dėl lėšų stokos susiduriančių su bent trimis iš šešių materialinio nepritekliaus elementų, dalis.
Namų ūkis - atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis.
Vaikai - visi asmenys iki 18 metų amžiaus ir ekonomiškai neaktyvūs (nedirbantys ir aktyviai neieškantys darbo) 18-24 metų amžiaus asmenys, gyvenantys bent su vienu iš tėvų.

Daugiau informacijos apie materialinį nepriteklių rasite Rodiklių duomenų bazėje.


Kontaktinė informacija:

Regina Deveikytė
Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5)  236 4919
El. p. regina.deveikyte@stat.gov.lt

ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
 
Žymos: materialinis nepriteklius, sunkumai.

 
 
Bendrinti