Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-13 11:12:52

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE

2018 m. balandžio 13 d., Vilnius
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE

42 PROC. ĮSTAIGŲ VIEŠĄSIAS IR ADMINISTRACINES PASLAUGAS TEIKIA PER ELEKTRONINIUS VALDŽIOS VARTUS

2018 m. pradžioje atlikto tyrimo duomenimis, 95,9 proc. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau - įstaigos) teikia pirmojo lygio elektronines paslaugas internetu, t. y. informaciją apie jų vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas galima rasti interneto svetainėje ar įstaigos tinklalapyje bendroje svetainėje, jungiančioje skirtingus šalies regionus, praneša Lietuvos statistikos departamentas.
2018 m. pradžioje 72,5 proc. įstaigų sudarė galimybę parsisiųsti įvairias dokumentų formas, 27,5 proc. - grąžinti jas užpildytas. 33,5 proc. įstaigų nurodė, kad dalį paslaugų teikia elektroniniu būdu, 18,3 proc. įstaigų automatiškai (nereikalaudamos atskiro prašymo) teikė tam tikras socialinio ar ekonominio pobūdžio paslaugas, naudodamos anksčiau pateiktą vartotojo registraciją ir duomenis apie vartotoją (pvz., teikė iš dalies užpildytas dokumentų formas).

1 pav. Institucijų ir įstaigų dalis pagal internetu teikiamas e. paslaugas metų pradžioje
 
Turi interneto svetainę    Galimybė parsisiųsti įvairias dokumentų formas    Galimybė grąžinti užpildytas dokumentų formas    Paslaugos elektroniniu būdu    Paslaugos, naudojant ankstesnę registraciją ir turimus duomenis

2017 m. valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis bent kartą per metus pasinaudojo 48,4 proc. 16-74 metų amžiaus gyventojų. 45,4 proc. gyventojų ieškojo informacijos įstaigų interneto svetainėse, 37,4 proc. pildė ir pateikė oficialius blankus tiesiogiai internete.
2017 m. pradžioje visos įmonės, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų, bendraudamos su valstybės institucijomis, naudojo internetą. 2016 m. gautą informaciją iš valstybės institucijų svetainių 71,2 proc. įmonių naudojo savo veikloje, 37,4 - komercinei veiklai, 65,2 proc. - administravimo procesams.
Nors dauguma įstaigų paslaugas teikia tradiciniais būdais (paštu, telefonu ar priimdami interesantus įstaigoje), bet populiarėja ir elektroniniai paslaugų teikimo būdai: 2018 m. pradžioje 42,1 proc. įstaigų paslaugas teikė per elektroninius valdžios vartus, 98,3 - elektroniniu paštu, 69,9 - konsultavo interneto svetainėje, 37,2 - informacines paslaugas teikė socialiniais tinklais.
2 pav. Institucijų ir įstaigų dalis pagal informacinių paslaugų teikimo būdus, metų pradžioje
 
El. paštu    Galimybė
klausti interneto svetainėje    Informacinės paslaugos socialiniame tinkle    Interneto telefono ryšiu    Mobiliuoju
telefonu    Trumposiomis žinutėmis (SMS)    Mobiliosiomis programomis

Visos įstaigos 2018 m. pradžioje naudojo plačiajuostį interneto ryšį. Mobiliuoju plačiajuosčiu interneto ryšiu, tiekiamu mobiliojo (judriojo) ryšio operatorių tinklais, naudojosi 69,6 proc. įstaigų (2016 m. - 57,5 proc.). Kompiuterius savo darbe naudojo 83,9 proc. darbuotojų, internetą - 81,5 proc. (2016 m. pradžioje - atitinkamai 86,9 ir 83,4 proc.). Darbuotojų, naudojančių kompiuterius ir internetą, 2018 m., palyginti su 2016 m., sumažėjo. Tai lėmė šauktiniai, kurie darbo tikslais IT technologijų nenaudoja, bet yra priskiriami darbuotojams.
Informacinių technologijų (IT) specialistai sudarė 1,8 proc. visų valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų (2016 m. - 1,9 proc.). Tyrimo duomenimis, IT specialistų skaičius valdymo įstaigose mažėja, ateityje tai gali sudaryti dideles problemas, siekiant neatsilikti nuo informacinės visuomenės kūrimo. IT specialistų trūkumas tampa labai aktualus klausimas - net 52,7 proc. įstaigų teigė, kad susiduria su IT specialistų trūkumu. 2017 m. IT žinias gilino 4,3 proc. visų įstaigų darbuotojų (2015 m. - 7,1 proc.).
2018 m. pradžioje dokumentų valdymo (rengimo, registravimo, skenavimo) sistemas naudojo 78,2 proc. įstaigų (2016 m. - 80,3 proc.). 95,7 proc. įstaigų teigė naudojančios elektroninį parašą: 89,4 proc. įstaigų e. parašą naudojo e. paslaugoms gauti (pvz., viešiesiems pirkimams, e. deklaravimui), 74,2 - e. parašu tvirtino dokumentus, siunčiamus kitoms įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms, 39,8 - e. paslaugoms teikti, 43,3 proc. - vidiniams įstaigos dokumentams pasirašyti. E. dokumentų, pasirašytų e. parašu gavo 87,4 proc. įstaigų, išsiuntė - 74,2, proc. E. pristatymo sistemą dokumentams išsiųsti naudojo 63 proc. įstaigų, el. paštą - 98,9 proc., paštu ar per kurjerį dokumentus siuntė 92,6 proc. įstaigų.

Valstybės ir savivaldybių įstaigose informacinių technologijų naudojimo tyrimas atliekamas kas 2 metus. Tyrimo tikslas - nustatyti IT (kompiuterių, interneto galimybių, e. paslaugų) naudojimo mastą valstybės ir savivaldybių įstaigose (EVRK 2 red. O sekcija). 2018 m. atlikto tyrimo metu tiesiogiai apklaustos 349 institucijos, netiesiogiai (duomenys, įtraukti į atsiskaičiusių įstaigų ataskaitas) - 490 institucijos (savivaldybių seniūnijos, įstaigų teritoriniai ar funkciniai padaliniai).

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir leidinyje „Informacinės technologijos Lietuvoje 2018 m.", kuris bus išleistas 2018 m. lapkričio 30 d.

Kontaktinė informacija:

Liucija Baltrūnienė
Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5)  236 4683
El. p. liucija.baltrūnienė@stat.gov.lt

ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

Žymos: IT, IT naudojimas.
 
 
Bendrinti