Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-13 11:14:25

Valstybės kontrolės auditas teigiamai įvertino 2007-2013 m. laikotarpio ES investicijų panaudojimą

Valstybės kontrolės auditas teigiamai įvertino 2007-2013 m. laikotarpio ES investicijų panaudojimą

2007-2013 m. Europos Sąjungos (toliau - ES) investicijų administravimo sistema Lietuvoje atitiko nustatytus reikalavimus, o ES lėšos buvo investuotos laikantis patikimo finansų valdymo principo, šiandien skelbia panaudojimo strategijai įgyvendinti skirtų veiksmų programų, finansuojamų iš Europos regioninės plėtros, Europos socialinio bei Sanglaudos fondų, užbaigimo auditą atlikusi Valstybės kontrolė.

„Teigiamas praėjusio periodo vertinimas rodo, kad ES investicijų panaudojimas yra tikslingas ir efektyvus. Dabar ir ateinančiu finansiniu laikotarpiui didžiausiu prioritetu laikome investicijų kokybę. Prioritetu išlieka privačių lėšų pritraukimas ir investicijų panaudojimas ilgalaikę naudą teikiantiems projektams. Šiuo metu orientuojamės į struktūrinių reformų finansavimą, investicijų efektyvumą ir investavimo spartos didinimą", — teigia Finansų ministerijos Investicijų departamento direktorius Ramūnas Dilba.

Ši Valstybės kontrolės audito ataskaita bus pateikta Europos Komisijos vertinimui, kuri toliau atliks 2007-2013 m. finansavimo periodo užbaigimo veiksmus ir priims sprendimą dėl galutinio 300 mln. eurų lėšų likučio išmokėjimo Lietuvai.

Valstybės kontrolės pranešimas spaudai čia.
 
 
Bendrinti