Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-13 11:17:41

Vilniaus teritorinė ligonių kasa ir sveikatos priežiūros įstaigos jau pasirašė 2018 m. sutartis

 

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2018 m. balandžio 13 d.

Vilniaus teritorinė ligonių kasa ir sveikatos priežiūros įstaigos jau pasirašė 2018 m. sutartis
Vilniaus teritorinė ligonių kasa praneša, kad baigtas 2018 m. sutarčių su sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis pasirašymas. Iš viso pasirašyta 510 sutarčių, pagal kurias sveikatos priežiūros paslaugoms, suteiktoms Vilniaus TLK veiklos zonos gyventojams, taip pat kompensuojamiesiems vaistams, medicinos pagalbos priemonėms, reabilitacijai ir sveikatos programoms apmokėti skirta daugiau kaip 500 mln. eurų.
Pagal gyventojų skaičių, atsižvelgiant į jų amžių ir lytį, Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) veiklos zonai, aptarnaujančiai 1 024 870 asmenų (2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis), iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto šiemet buvo skirta 514,3 mln. eurų - 6,1 proc. daugiau negu 2017 m. pradžioje.
„Akivaizdžiai augant ambulatorinių paslaugų poreikiui, Vilniaus TLK ir sveikatos priežiūros įstaigų sutartyse pirminei ambulatorinei priežiūrai numatyta skirti 66,5 mln. eurų, ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms - 81,7 mln. eurų. Stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms skirta 173,1 mln. eurų", -  sako Vilniaus TLK direktorius Vytautas Mockus.
Kaip ir anksčiau, šiemet su sveikatos priežiūros įstaigomis sudaromų sutarčių sumos apskaičiuojamos pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus sutartinių sumų planavimo aprašus. Kiekvienai įstaigai skiriama suma priklauso nuo to, kokias paslaugas ji teikia, taip pat nuo suteiktų paslaugų kiekio.
Sudarant sutartis vyko aktyvios derybos su 86 asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Kaip  reglamentuota Sveikatos apsaugos ministerijos, jos vyko elektroniniu būdu (76 atvejais) arba kolegialiu svarstymu susitikimuose (10 atvejų).
Derybų metu 53 gydymo įstaigoms buvo padidintos sutartinės sumos pacientų poreikius atitinkančioms ambulatorinėms paslaugoms apmokėti. Siekiant spręsti opiausias visuomenės sveikatos problemas ir pagerinti su jomis susijusių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei sumažinti laukimo eiles, buvo padidintos sutartinės sumos onkologinių ligų profilaktikai ir kataraktos operacijų plėtrai, taip pat itin reikalingoms psichiatrijos paslaugoms.
Šiuo metu esant nepakankamam bendrųjų vidaus ligų profilio stacionarinių paslaugų prieinamumui, su Vilniaus miesto klinikine ligonine sutarta dėl galimybės padidinti šių paslaugų apimtis. Siekiant  pagerinti medicinos paslaugų teikimą regionuose, planuojančioms jungtis Širvintų ir Ukmergės ligoninėms Vilniaus TLK pagal teisės aktus stengėsi sudaryti optimalias sutartines veiklos sąlygas, kurios palengvintų organizacinius darbus šioms įstaigoms jungiantis ir ypač - joms susijungus.
Tiek Vilniaus TLK, tiek visuomenės atstovai žiniasklaidoje pastebi, kad kai kuriose ligoninėse teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos leidžia atsirasti nepriimtinam reiškiniui - šios paslaugos gali būti teikiamos išskirtinėmis sąlygomis. „Negalime toleruoti nei iš praėjusios epochos paveldėto privilegijų „rezervato" Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, nei panašaus, atsirandančio Santaros klinikose", - situaciją komentuoja V. Mockus.
Taigi derybų metu Vilniaus miesto klinikinei ligoninei ir Santaros klinikoms buvo pasiūlyta su steigėjais apsvarstyti galimybę per 2018 m. atsisakyti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Vilniaus TLK pritaria dalies medicinos profesionalų nuomonei, kad šeimos gydytojus rezidentus galima sėkmingai rengti gydymo įstaigose, kuriose ši veikla yra pagrindinė.
Vilniaus TLK direktorius V. Mockus džiaugiasi, kad sutarčių su sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymas vyko sklandžiai, visos numatytos sutartys buvo pasirašytos planuotu laiku.
Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

Kontaktai žiniasklaidai:
Gintarė Rakštienė
Vilniaus teritorinės ligonių kasos
Administravimo skyriaus vedėja
Tel. (8 5)  210 0050
El. paštas gintare.rakstiene@vlk.lt
www.vilniaustlk.lt

 
 
Bendrinti