Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-13 11:18:36

UAB „EXADEL LT“ įgyvendina projektą „UAB „EXADEL LT“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“

 

UAB „EXADEL LT“ įgyvendina projektą „UAB „EXADEL LT“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“

 

Įmonė UAB „EXADEL LT“ įgyvendina projektą „UAB „EXADEL LT“ darbuotojų mokymai“, bendrai finansuojamą iš Europos socialinio fondo paramos, teikiamos pagal pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.

 

Projekto tikslas –  įmonės darbuotojų kompetencijos ugdymas, tobulinant jų specializuotas profesines žinias bei įgūdžius siekiant atitikti įmonės poreikius. Projekto įgyvendinimo metu numatyta apmokyti ne mažiau kaip 90 specialistų.
 
Bendrinti