Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-13 14:40:44

Seimo Pirmininko pavaduotojos I.Šiaulienės vizitas Rygoje

LR Seimo Pirmininko pavaduotojos I.Šiaulienės vizitas Rygoje: Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas aptarė, kaip kursime Baltijos kultūros fondą, ir kokios priemonės padės apsaugoti informacinę erdvę

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė balandžio 13 d. pirmininkavo Rygoje vykstančiam Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžiui. Posėdyje aptarti praktiniai veiksmai, siekiant įsteigti Baltijos šalių kultūros fondą bei tolesnis bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti Baltijos šalių informacijos erdvės saugumą.

„Estijos, Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra labai svarbus, o kultūrinis bendradarbiavimas apskritai yra saitas, kuris stiprina tarpusavio ryšius. Palaikydamos kultūrinius ryšius, mes nedidelės tautos kartu galime susidoroti su kylančiais iššūkiais. Viena iš priemonių stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą yra Baltijos kultūros fondo steigimas. Jis taptų priemone paskatinti ir sustiprinti visų trijų Baltijos valstybių kultūrinį gyvenimą. Toks fondas veikia Šiaurės šalyse,  jo steigimui prireikė net 12 metų. Remdamiesi šiuo pavyzdžiu ir modeliu, tikimės Baltijos kultūros fondą įkurti greičiau. Vyksta tarpvyriausybinės Baltijos valstybių atitinkamų ministerijų derybos dėl šio fondo įsteigimo. Posėdyje aptarti galimi Fondo biudžeto sudarymo ir projektų paraiškų scenarijai", - sako LR Seimo Pirmininko pavaduotoja I.Šiaulienė.

Posėdyje aptarti veiksmai, siekiant sustiprinti Baltijos šalių informacinę erdvę.

"Padaugėjus strategiškai suplanuotai dezinformacijos atakai, nukreiptai į Baltijos šalis iš Rusijos pusės, kuri skirta manipuliuoti viešąja nuomone, turime dar glaudžiau bendradarbiauti  siekiant Baltijos šalių informacinės erdvės saugumo. Propagandos forma skleidžiama melaginga informacija apie Baltijos valstybių vidaus politiką, ekonomiką ir saugumą. Dažniausia ši dezinformacija nukreipta į tą dalį žmonių, kuri ieško „alternatyvios" informacijos, tad turime atkreipti dėmesį ir į didėjančią tinklaraščių platformų svarbą. Tokiuose tinklaraščiuose radikalai lengvai gali paskleisti savo pažiūras ir pritraukti sekėjų. Visuomenė turi būti budri ir išmokti atsirinkti informaciją", - sako I.Šiaulienė.

Šiaurės ministrų tarybos biuro Latvijoje vadovas Stefan Eriksson buvo pakviestas pristatyti Šiaurės ministrų tarybos „Rėmimo programos žiniasklaidos turiniui tautinių bendrijų kalbomis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje stiprinti" tikslus ir preliminarias išvadas.

„Šios programos dėmesio centre - žiniasklaidos turinio tautinių bendrijų kalbomis kūrimas etniškai įvairiuose ar skirtinguose Estijos, Latvijos ir Lietuvos regionuose. Bendra paramos suma 2017-2018 m. yra apie 1 200 000 Danijos kronų arba 160 000 eurų; mažiausia paramos suma yra 600 eurų, o didžiausia - 10 000 eurų. Visose trijose Baltijos valstybėse yra nemažai tautinių mažumų atstovų, kalbančių rusų ir lenkų kalbomis. Nors šių tautinių mažumų socialinės integracijos srityje pasiekta nemažai pažangos, akivaizdu, kad integraciją ir įtrauktį dar labiau paskatintų didesnė aukštos kokybės informacijos šaltinių tautinių mažumų kalbomis pasiūla", - sako I.Šiaulienė.

„Reikėtų didinti Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje vietos, nacionaliniu ir regiono lygiu sukuriamų žiniasklaidos produktų, ypač tautinių mažumų kalbomis, kiekį ir pagerinti jų kokybę. Taip būtų užtikrinta didesnė žiniasklaidos įvairovė, pasiakiama daugiau žmonių. Dar kartą pabrėžta, kad užtikrinant saugumą būtinas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos, Latvijos nacionalinės elektroninės žiniasklaidos tarybos ir Estijos viešojo transliavimo tarybos glaudesnis bendradarbiavimas", - teigia parlamentarė I.Šiaulienė.

Daugiau informacijos
LR Seimo Pirmininko pavaduotojos I.Šiaulienės  patarėja
Evelina Butkutė-Lazdauskienė 865048830


 
 
Bendrinti