Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-13 15:22:11

Prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą dėl seksualinio priekabiavimo ir netinkamo ginklo laikymo

Prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą dėl seksualinio priekabiavimo ir netinkamo ginklo laikymo
2018-04-13 15:05 Ikiteisminiai tyrimai ir viešojo intereso gynimas

Teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Pūkas kaltinamas seksualiai priekabiavęs keturių nukentėjusiųjų atžvilgiu bei nusikalstamos veikos pagal LR BK 255 str. 1 d. "Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas", padarymu.
Ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorė Agnė Stankevičiūtė. Atsižvelgiant į tai, kad inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo metu K. Pūkas buvo LR Seimo narys, ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga su kaltinamuoju aktu perduodama Vilniaus apygardos teismui.  

Ikiteisminis tyrimas dėl įtarto seksualinio priekabiavimo bei šaunamojo ginklo laikymo taisyklių pažeidimo Vilniaus apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas 2017 m. kovo mėnesį.

Jo metu buvo nustatyta, kad 2017 metų pradžioje, kelių mėnesių laikotarpiu, Seimo narys K. Pūkas galimai seksualiai priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomų asmenų.

Tyrimo duomenimis keturi nukentėjusieji galimai patyrė tyčia daromą psichologinį spaudimą, seksualinio pobūdžio užuominas, įžūlius, gašlius pasiūlymus, žeminimą bei įžeidimus siekiant seksualinio bendravimo ir pasitenkinimo.

Toks elgesys su pagal tarnybą ir kitaip priklausomais asmenimis vertintinas kaip priekabiavimas, siekiant seksualinio bendravimo ir pasitenkinimo, pažeidžiantis kito asmens seksualinio apsisprendimo laisvę bei žeminantis nukentėjusiųjų garbę ir orumą.

Taip pat šio ikiteisminio tyrimo metu buvo surinkti duomenys, kurie leidžia pagrįstai manyti, kad nuo 2016 metų pabaigos iki 2017 metų vasario mėnesio pradžios K. Pūkas, laikydamas teisėtai įsigytą šaunamąjį ginklą bei šaudmenis seife, darbo patalpose Lietuvos Respublikos Seime, neužtikrino tinkamo šio ginklo ir šaudmenų saugumo. Tuo galimai buvo pažeistos šaunamojo ginklo bei šaudmenų laikymo taisyklės ir dėl to sudarytos sąlygos kitam asmeniui neteisėtai pasinaudoti šaunamuoju ginklu.

Šių galimai įvykdytų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes pagrindžia ikiteisminio tyrimo metu gauti nukentėjusiųjų, liudytojų parodymai, dokumentai, daiktų apžiūrų rezultatai bei kiti tyrimui reikšmingi duomenys.
 
Už šių baudžiamųjų nusižengimų padarymą (pagal LR BK 152 str. ir 255 str. 1 d.) Baudžiamasis kodeksas numato alternatyvias bausmes - baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą.
 
 
Bendrinti