Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-16 15:19:04

Visuomenininkai kviečia pažymėti Lietuvos Trispalvės šimtmetį

PRANEŠIMAS  ŽINIASKLAIDAI

Visuomenininkai kviečia pažymėti Lietuvos Trispalvės šimtmetį

Balandžio 25 d. 12 val. Vilniuje, bus prisiminta ir paminėta svarbi Lietuvos 100-mečio istorijos data, kuomet 1918 balandžio 25 d. Lietuvos Taryba patvirtino Lietuvos trispalvę tautinę vėliavą.

Ta proga visuomeninių organizacijų atstovai iš Vilniaus Nepriklausomybės aikštės prie Seimo surengs iškilmingą eiseną su trispalvėmis Vilniaus Gedimino prospektu iki Daukanto aikštės.

„Kviečiame dalyvauti visus piliečius ir organizacijas, didelius ir mažus. Su Trispalve mūsų didvyriai grūmėsi ir mirė už Lietuvos laisvę. Su Trispalve susitelkę į Sąjūdį atkūrėme valstybę. Su Trispalve buskime ir kilkime naujai Sąjūdžio bangai - susigrąžinkime tikrą Tautos laisvę ir Valstybės nepriklausomybę. Tegul Trispalvė kreipiasi į kiekvieno protą ir širdį! Eisenos Trispalvių jūra teprimena: LIETUVA VISAD LAUKIA!", - sako vienas iš Trispalvės pagerbimo iškilmių rengėjas Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo pirmininkas Romas Pakalnis.

Į eiseną kviečia: Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas, Vilniaus Sąjūdžio taryba, Vilniaus forumas, Talka kalbai ir tautai, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras, Jaunimo sambūris „Pro patria", Nevyriausybinių organizacijų padedančių stiprinti valstybinius gynybinius pajėgumus koordinacinė taryba (NOKT).

Balandžio 17 d. 12 val. Lietuvos Respublikos Seime bus surengta spaudos konferencija skirta Lietuvos Trispalvės 100-mečiui ir balandžio 25 d. Trispalvių eitynėms pristatyti. Dalyvaus Seimo narys Povilas Urbšys, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas Gediminas Adomaitis, NOKT pirmininkas dimisijos majoras Antanas Burokas, buvęs ilgalaikis Lietuvos Sąjūdžio pimininkas Rytas Kupčinskas.

Žiūrėkite spaudos konferencijos tiesioginę transliaciją internetu:
https://youtu.be/znVOYjXZVGU

1917 m. birželio 6 d. Lietuvos visuomenininkai puoselėjantys viltį atkurti Lietuvos valstybę pasitarime pas J. Basanavičių nutarė būsimos laisvos Lietuvos vėliavos spalvas išrinkti iš tautinių spalvų. 1918 m. balandžio 19 d. Komisija, į kurią įėjo J. Basanavičius, A. Žmuidzinavičius ir T. Daugirdas nusprendė, kad Lietuvos vėliavą sudarys trys vienodo pločio horizontalios juostos - geltona, žalia, raudona. 1918 m. balandžio 25 d. Lietuvos Tarybos nariai: S. Banaitis, J. Basanavičius, M. Biržiška, K. Bizauskas, P. Dovydaitis, S. Kairys, P. Klimas, D. Malinauskas, V. Mironas, A. Petrulis, A. Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stulginskis, J. Šaulys, K. Šaulys, J. Šernas, J. Vailokaitis, J. Vileišis patvirtino šį projektą.

Daugiau žinių:
Leonas Kerosierius, tel. 8674 38465, el.p. leonaske@gmail.com             
 
 
Bendrinti