Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-04-16 16:14:47

Seimo 2018 m. balandžio 17 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. balandžio 12 d. posėdyje***Lietuvos Respublikos Seimo
2018 m. balandžio 17 d. (antradienio) posėdžių
darbotvarkė
1-1.    Darbotvarkės tvirtinimas    10.00-10.10    
1-2a.    XIIIP-1504
(2) ES    Mokėjimų įstatymo
Nr. VIII-1370 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Vilius Šapoka     (ministras)    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
10.10-10.20
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)     registracijos data
(2) 2018-03-30
TD (2)
svarstymo data
(2) 2018-04-12
1-2b.    XIIIP-1505
(2)    Mokėjimo įstaigų įstatymo
Nr. XI-549 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2018-03-30
TD (2)
svarstymo data
(2) 2018-04-12
1-2c.    XIIIP-1506
(2)    Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2018-03-30
TD (2)
svarstymo data
(2) 2018-04-12
1-2d.    XIIIP-1507
(2)    Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 47 straipsnio ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2018-03-30
TD (2)
svarstymo data
(2) 2018-04-12
1-2e.    XIIIP-1508
(2)    Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 1 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2018-03-30
TD (2)
svarstymo data
(2) 2018-04-12
1-2f.    XIIIP-1509
(2)    Finansų įstaigų įstatymo
Nr. IX-1068 2, 18, 44 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2018-03-30
TD (2)
svarstymo data
(2) 2018-04-12
1-2g.    XIIIP-1510
(2)    Bankų įstatymo Nr. IX-2085 56, 72 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2018-03-30
TD (2)
svarstymo data
(2) 2018-04-12
1-2h.    XIIIP-1511
(2)    Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 40, 54 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2018-03-30
TD (2)
svarstymo data
(2) 2018-04-12
1-2i.    XIIIP-1512
(2)    Kredito unijų įstatymo
Nr. I-796 49, 60 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)
priėmimas

(taikoma skubos tvarka)    registracijos data
(2) 2018-03-30
TD (2)
svarstymo data
(2) 2018-04-12
1-3.    XIIIP-1492
(2) ES    Konsulinio statuto Nr. I-886 1, 2, 10, 11, 14, 22, 27, 38 straipsnių, IV skyriaus ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 221 straipsniu įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Linas Antanas Linkevičius (ministras)    pranešėjas - Mindaugas Puidokas (URK)
10.20-10.35
svarstymas     pateikimo data
2018-01-12
URK (2) 2018-03-28
1-4a.    XIIIP-1971
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos pareiškimo Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) ratifikavimo metu" projektas    pranešėjas - Ramūnas Karbauskis (Agnė Širinskienė, Mindaugas Puidokas)
10.35-10.55
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - URK
papildomas -
siūloma svarstyti
    registracijos data
2018-04-16
TD
1-4b.    XIIIP-753
(2)    Įstatymo „Dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) ratifikavimo" projektas
teikėjas - LRP / Linas Antanas Linkevičius (ministras)     pranešėjai - Juozas Bernatonis (URK), Andriejus Stančikas (KRK), Asta Kubilienė (SRK)
svarstymas    pateikimo data
2017-06-01
URK (2) 2018-03-28
1-5.    XIIIP-754
(2)    Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo ratifikavimo" projektas
teikėjas - LRP / Linas Antanas Linkevičius (ministras)    pranešėjai - Juozas Bernatonis (URK), Andriejus Stančikas (KRK), Asta Kubilienė (SRK)
10.55-11.10
svarstymas    pateikimo data
2017-06-01
URK (2) 2018-03-28
1-6a.    XIIIP-1586
(2) ES    Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Rokas Masiulis (ministras)    pranešėjas - Dainius Kreivys (EK)
11.10-11.25
svarstymas    pateikimo data
2018-03-13
EK (2) 2018-04-04
1-6b.    XIIIP-1587
(2) ES    Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 2 straipsnio pakeitimo ir IV1 skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Dainius Kreivys (EK)
svarstymas    pateikimo data
2018-03-13
EK (2) 2018-04-04
1-6c.    XIIIP-1588
(2) ES    Administracinių nusižengimų kodekso 147 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Stasys Šedbaras (TTK), Dainius Kreivys (EK)
svarstymas    pateikimo data
2018-03-13
TTK (2) 2018-04-11
1-7a.    XIIIP-1582
(2) ES    Statistikos įstatymo Nr. I-270 pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - LRV/ Vilius Šapoka     (ministras)    pranešėjas - Andrius Palionis (BFK)
11.25-11.40
svarstymas    pateikimo data
2018-03-15
BFK (2) 2018-04-12
1-7b.    XIIIP-1583
(2) ES    Administracinių nusižengimų kodekso XV skyriaus pavadinimo, 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Stasys Šedbaras (TTK)
svarstymas    pateikimo data
2018-03-15
TTK (2) 2018-04-11
1-7c.    XIIIP-1584
ES    Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Andrius Palionis (BFK)
svarstymas    pateikimo data
2018-03-15
BFK (2) 2018-04-12
1-7d.    XIIIP-1585
ES    Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
Nr. IX-987 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjai - Andrius Palionis (BFK), Vytautas Rastenis (KRK)
svarstymas    pateikimo data
2018-03-15
BFK (2) 2018-04-12
1-8a.    XIIIP-1199
(2)    Azartinių lošimų įstatymo
Nr. IX-325 10, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Laimutė Matkevičienė / 7 SN/ 29 SN    pranešėjas - Andrius Palionis (BFK)
11.40-11.45
svarstymas    pateikimo data
(2) 2017-11-07
BFK (2) 2018-04-11 grąžinti iniciatoriams tobulinti
1-8b.    XIIIP-1200
(2)    Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Andrius Palionis (BFK)
svarstymas     pateikimo data
(2) 2017-11-07
BFK (2) 2018-04-11 atmesti
% % %
1-9a.    XIIIP-1896
ES    Lietuvos banko įstatymo
Nr. I-678 2, 6, 8, 11, 211, 42, 43, 47 straipsnių, 1 ir 3 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 171, 421, 431, 432, 433, 434, 435, 436 ir 437 straipsniais ir septintuoju3 skirsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
12.00-12.30
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9b.    XIIIP-1897
Bankų įstatymo Nr. IX-2085 2, 9, 15, 34, 35, 56, 59, 62, 64, 65, 67, 69, 701, 72, 73, 74, 751 straipsnių, priedo pakeitimo ir 651, 66, 68, 681 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9c.    XIIIP-1898
Centrinės kredito unijos įstatymo Nr. VIII-1682 22, 40, 43, 45, 46, 49, 52, 54, 55, 56 straipsnių pakeitimo ir 48, 50 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9č.    XIIIP-1899
Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9d.    XIIIP-1900
Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 26, 46, 47, 48, 50, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9e.    XIIIP-1901
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 2, 4, 5, 9, 10, 141, 15, 26, 119, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 112 straipsniu ir 27, 162, 1631, 174 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9f.    XIIIP-1902
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo
Nr. VIII-1212 2, 6, 8, 45, 47, 56, 57, 58, 59 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 61, 391, 571, 581, 582, 583 straipsniais ir priedu ir 15, 16, 17 ir 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9g.    XIIIP-1903
Pensijų kaupimo įstatymo
Nr. IX-1691 2, 3, 21 ir 30 straipsnių pakeitimo ir 31 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9h.    XIIIP-1904
Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 2, 5, 7, 52, 53, 54, 55, 56 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 521 straipsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9i.    XIIIP-1905
Vartojimo kredito įstatymo
Nr. XI-1253 22, 221, 251, 252, 253, 28, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 212, 281, 282, 331, 332 straipsniais ir 222, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9y.    XIIIP-1906
Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 2, 9, 12, 14, 18, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 39 ir 40 straipsnių pakeitimo, 28 ir 31 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9j.    XIIIP-1907
Mokėjimų įstatymo
Nr. VIII-1370 63, 64, 65, 66, 67 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 621 straipsniu ir 68, 69, 70 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9k.    XIIIP-1908
Mokėjimo įstaigų įstatymo
Nr. XI-549 8, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 22, 25 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9l.    XIIIP-1909
Draudimo įstatymo
Nr. IX-1737 2, 11, 22, 25, 26, 33, 135, 138, 157, 161, 163, 184, 191, 198, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 221 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 311 straipsniu ir 202 ir 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9m.    XIIIP-1910
ES    Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo
Nr. XII-376 1, 9, 11, 12, 13, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 131 straipsniu, priedu ir 50, 56 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9n.    XIIIP-1911
Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo Nr. XII-1467 13, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 straipsnių pakeitimo ir 51, 58 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9o.    XIIIP-1912
Kredito unijų įstatymo
Nr. I-796 27, 49, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64 straipsnių pakeitimo ir 56, 58 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9p.    XIIIP-1913
Valiutos keityklos operatorių įstatymo Nr. XII-1033 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 131 straipsniu ir 17, 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9r.    XIIIP-1914
Finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 3, 5, 7, 96, 101, 117, 118 ir 119 straipsnių pakeitimo ir 120 straipsnio pripažinimo netekusiu galios  įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9s.    XIIIP-1915
Sutelktinio finansavimo įstatymo Nr. XII-2690 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 101 straipsniu ir 25, 26 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9š.    XIIIP-1916
Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 31, 37, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 361 straipsniu ir 54, 55 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9t.    XIIIP-1917
Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo
Nr. IX-2127 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9u.    XIIIP-1918
Administracinių nusižengimų kodekso 505, 589 straipsnių pakeitimo ir 200, 201, 202, 203 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9ū.    XIIIP-1919
Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9v.    XIIIP-1920
Valstybės skolos įstatymo
Nr. I-1508 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9z.    XIIIP-1921
Gamtinių dujų įstatymo
Nr. VIII-1973 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-9ž.    XIIIP-1922
Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-04-26    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-04-12
1-10.    XIIIP-1746
(2)    Lietuvos banko įstatymo
Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Juozas Varžgalys (Stasys Jakeliūnas)
12.30-12.45
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - BFK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-15    registracijos data
(2) 2018-03-05
TD (2) 2018-03-12
ETD (2) 2018-03-20
1-11a.    XIIIP-1862
Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo
Nr. X-1212 1, 2, 16, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 32, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 ir 321 straipsniais įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
12.45-13.05
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-11b.    XIIIP-1863
Viešųjų įstaigų įstatymo
Nr. I-1428 1, 9, 10, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-11c.    XIIIP-1864
Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 1, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-11d.    XIIIP-1865
Asociacijų įstatymo
Nr. IX-1969 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-11e.    XIIIP-1866
Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 9, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ir III skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-11f.    XIIIP-1867
Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo Nr. I-722 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-11g.    XIIIP-1868
Biudžeto sandaros įstatymo
Nr. I-430 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-11h.    XIIIP-1869
Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-11i.    XIIIP-1870
Administracinių nusižengimų kodekso 185, 223 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - ADK
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-11j.    XIIIP-1871
Civilinio kodekso 2.66 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - TTK
papildomas - ADK
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-11k.    XIIIP-1872
Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 85 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Vilius Šapoka     (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ADK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-24    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
1-12.    XIIIP-1844
    Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Linas Antanas Linkevičius (ministras)
13.05-13.25
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - URK
papildomas - SRDK, VVSK
siūloma svarstyti
2018-06-19    registracijos data
2018-03-22
TD 2018-04-04
1-13a.    XIIIP-1933
Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Rokas Masiulis (ministras)
13.25-13.40
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-22    registracijos data
2018-03-30
TD 2018-04-13
1-13b.    XIIIP-1934
Žemės įstatymo Nr. I-446 7, 8, 9 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-971 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Rokas Masiulis (ministras)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - EK
papildomas - KRK
siūloma svarstyti
2018-05-22    registracijos data
2018-03-30
TD 2018-04-13
1-14.    Žemės ūkio ministro Broniaus Markausko atsakymai į Seimo narių raštu pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 208 str.)
KLA-6
pranešėjas - Bronius Markauskas (ministras)
13.40-14.00    
    PERTRAUKA    14.00-15.00    
2-1.    Vyriausybės pusvalandis
(Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pranešimas dėl sprendimų didinti medicinos darbuotojų atlyginimus ir gerinti jų darbo sąlygas įgyvendinimo)    15.00-15.30    
2-2.    XIIIP-1577
(2)    Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
teikėjas - Bronius Markauskas / 3 SN/ 29 SN    pranešėjas - Andriejus Stančikas (KRK)
15.30-15.45
svarstymas    pateikimo data
2018-03-20
KRK (2) 2018-03-30
2-3.    XIIIP-1817
Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo
Nr. VIII-1422 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Bronius Markauskas (ministras)
15.45-16.00
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - KRK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2018-03-20
TD 2018-03-21
2-4a.    XIIIP-1733
Muziejų įstatymo Nr. I-930 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Liana Ruokytė - Jonsson (ministrė)
16.00-16.15
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - KK
papildomas - SRDK, VVSK
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2018-02-27
TD 2018-03-12
2-4b.    XIIIP-1734
Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Liana Ruokytė - Jonsson (ministrė)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - KK
papildomas - SRDK, VVSK
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2018-02-27
TD 2018-03-12
2-4c.    XIIIP-1735
Kultūros centrų įstatymo Nr. IX-2395 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Liana Ruokytė - Jonsson (ministrė)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - KK
papildomas - SRDK, VVSK
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2018-02-27
TD 2018-03-12
2-4d.    XIIIP-1736
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 9, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Liana Ruokytė - Jonsson (ministrė)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - KK
papildomas - SRDK, VVSK
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2018-02-27
TD 2018-03-12

pateikimo data
2018-03-29 pertrauka iki kito posėdžio
2-4e.    XIIIP-1737
Profesionaliojo scenos meno įstatymo Nr. IX-2257 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėja - Liana Ruokytė - Jonsson (ministrė)
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - KK
papildomas - SRDK, VVSK
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2018-02-27
TD 2018-03-12

pateikimo data
2018-03-29 pertrauka iki kito posėdžio
2-5.    XIIIP-1929
Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 2, 4 ir 49 straipsnių papildymo įstatymo projektas    pranešėjas - Eugenijus Jovaiša / 5 SN
16.15-16.30
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-10    registracijos data
2018-03-30
TD 2018-04-16
2-6.    XIIIP-1938
Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Eugenijus Jovaiša
16.30-16.40
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-10    registracijos data
2018-04-05
TD 2018-04-05
2-7.    XIIIP-1967
Švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymo Nr. XIII-592 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Aušra Papirtienė / 4 SN
16.40-16.55
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - ŠMK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-10    registracijos data
2018-04-12
TD 2018-04-13

Įstatymas buvo pakeistas
2017-12-21, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai
2-8a.    XIIIP-1965
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo
Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėjas - Agnė Širinskienė
16.55-17.05
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
    registracijos data
2018-04-12
TD 2018-04-12
2-8b.    XIIIP-1952
Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 411 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Agnė Širinskienė (TTK)/ 29 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - VVSK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-08    registracijos data
2018-04-11
TD 2018-04-11

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-9.    XIIIP-1635
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Mažeika/ 3 SN
17.05-17.15
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2018-01-21
TD 2018-02-12
ETD
2-10.    XIIIP-260
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 241, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 321 straipsniu įstatymo Nr. XII-2683 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas -  Paulius Saudargas  
17.15-17.30
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2016-12-22
TD 2017-01-03
ETD 2017-01-16
2-11.    XIIIP-1674
Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas -  Kęstutis Bacvinka  
17.30-17.40
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - AAK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2018-02-14
TD 2018-03-05
ETD 2018-03-23
 

Privalomai į darbotvarkę įrašyti teisės aktų projektai (pagal Seimo statuto 92 str. 1 d.)
2-12a.    XIIIP-1890
Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo
Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas    pranešėjas - Monika Navickienė
17.40-17.55
pateikimas, svarstymas ir priėmimas
    registracijos data
2018-03-29
TD 2018-03-29
2-12b.    XIIIP-1878
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 5, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Monika Navickienė/ 3 SN /48 SN
pateikimas

siūlomi komitetai:
pagrindinis - SRDK
papildomas -
siūloma svarstyti
2018-05-31    registracijos data
2018-03-27
TD 2018-04-05
2-13.    Seimo narių pareiškimai    17.55-18.00    Seimo Pirmininkas    
    


Viktoras Pranckietis

 
 
Bendrinti