Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-10 09:59:31

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija pritarė naujos redakcijos Jaunimo politikos pagrindų įstatymo projektui

 

2018 m. gegužės 10 d. pranešimas žiniasklaidai

 

 

 

Gegužės 9 d., trečiadienio, posėdyje Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija bendru sutarimu pritarė Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1479 ir pasiūlė pagrindiniam komitetui tobulinti jį atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pasiūlymus ir pastabas.

Komisijos posėdyje dalyvavo ir įstatymo projektą pristatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė, Jaunimo skyriaus vedėja Jolanta Sakalauskienė ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Jonas Laniauskas.

Įstatymo projekto tikslas – tobulinti jaunimo politikos teisinį reguliavimą, apibrėžti darbą su jaunimu ir jo vykdymo principus, patikslinti valstybės ir institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių jaunimo srityje, veiklos sritis ir funkcijas. Keičiamu įstatymo projektu siūloma:

• apibrėžti ir patikslinti institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių jaunimo srityje, veiklos sritis ir funkcijas, taip pat jaunimo politiką formuojančius ir įgyvendinančius subjektus, jų kompetenciją;

• atsižvelgiant į jaunimo poreikius, tobulinti darbo su jaunimu organizavimo teisinį reguliavimą ir įstatyme nustatyti darbo su jaunimu principus, reglamentuoti atskiras darbo su jaunimu formas, tokias kaip darbas su jaunimu gatvėje, mobilusis darbas su jaunimu ir atvirasis darbas su jaunimu;

• sudaryti prielaidas steigti atitinkamos teisinės formos atviruosius jaunimo centrus ir atvirąsias jaunimo erdves atsižvelgiant į jų vykdomos veiklos pobūdį, vadovaujantis įstatymo projekte pateiktais jų apibrėžimais;

• sudaryti prielaidas steigti atitinkamos teisinės formos atviruosius jaunimo centrus ir atvirąsias jaunimo erdves atsižvelgiant į jų vykdomos veiklos pobūdį, vadovaujantis įstatymo projekte pateiktais jų apibrėžimais;

• tobulinti Jaunimo reikalų tarybos (JRT) ir savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (SJRT) sudarymo tvarką, aiškiau apibrėžti nurodytų tarybų kompetenciją ir taip užtikrinti sklandesnį JRT ir SJRT darbą bei efektyvesnį jaunimo interesų atstovavimą nacionaliniu ir vietos savivaldos lygmenimis.

 

 

Parengė

Komisijų sekretoriato patarėja Rita Beinorienė

Tel. (8 5) 239 6219, el. p. rita.beinoriene@lrs.lt
 
Bendrinti