Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-11 11:22:39

UŽIMTUMAS IR NEDARBAS 2018 M. I KETV.

2018 m. gegužės 11 d., Vilnius

 

 

2018 M. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ NEDARBO LYGIS SUDARĖ 7,2 PROC.

 

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį nedarbo lygis sudarė 7,2 proc. ir, palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, padidėjo 0,5 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,8 procentinio punkto, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Vyrų nedarbo lygis 2018 m. pirmąjį ketvirtį buvo 8,6 proc., moterų - 5,7 proc.

Jaunimo (15-24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2018 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 13,9 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,8 procentinio punkto, per metus - sumažėjo 0,9 procentinio punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį išliko beveik nepakitęs ir 2018 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 2,5 proc., palyginti su atitinkamu 2017 m. laikotarpiu, jis sumažėjo 0,4 procentinio punkto.

 

1 pav. Nedarbo lygis 2017-2018 m. ketvirčiais

 

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį buvo 103,9 tūkst. 15-74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15-24 metų amžiaus - 15 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 6,8 tūkst., iš jų 15-24 metų amžiaus - 1,1 tūkst.

 

1 lentelė. Bedarbiai

Tūkstančiais

                      2018 m.

I ketv.           2017 m.         Padidėjimas, sumažėjimas (-)

2018 m. I ketv., palyginti su 2017 m.

                                           I ketv.           IV ketv.         I ketv.           IV ketv.

                                                                                       tūkst.             %                  tūkst.             %

Iš viso           103,9             117,7             97,1               -13,7             -11,7             6,8                 7,0

vyrai              62,5               73,0               55,4               -10,5             -14,4             7,1                 12,8

moterys         41,4               44,7               41,7               -3,2               -7,2               -0,2                -0,6

Jaunimas (15-24 metų amžiaus)              15,0               17,1               13,9               -2,1                -12,1                      1,1                 8,2

 

Ilgalaikių bedarbių 2018 m. pirmąjį ketvirtį buvo 35,8 tūkst., arba 34,4 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 2 tūkst., per metus - 6,6 tūkst.

 

2 pav. Bedarbiai pagal nedarbo trukmę 2017-2018 m. ketvirčiais

 

 

15-64 METŲ AMŽIAUS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO LYGIS 2018 M. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ BUVO 70,6 PROC.

 

15-64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2018 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 70,6 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 0,4 procentinio punkto, per metus - padidėjo 1,6 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 0,9 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 71,1 ir 70,2 proc.).

Jaunimo (15-24 metų amžiaus) užimtumo lygis sudarė 30 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,5 procentinio punkto, per metus - 0,7 procentinio punkto. 2018 m. pirmąjį ketvirtį kas trečias 15-24 metų amžiaus gyventojas dirbo.

55-64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 0,9 procentinio punkto, per metus - 2,9 procentinio punkto, ir 2018 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 68,2 proc.

 

2 lentelė. Užimtumo lygis

Procentais

                      2018 m.

I ketv.           2017 m.         Padidėjimas, sumažėjimas (-), procentiniais punktais, 2018 m. I ketv., palyginti su 2017 m.

                                           I ketv.           IV ketv.         I ketv.           IV ketv.

15-64 metų amžiaus           70,6               69,0               71,0               1,6                 -0,4

vyrų              71,1               69,1               71,5               2,0                 -0,4

moterų          70,2               69,0               70,6               1,2                 -0,4

15-24 metų amžiaus           30,0               29,3               29,5               0,7                 0,5

20-64 metų amžiaus           76,1               74,7               76,6               1,4                 -0,5

55-64 metų amžiaus           68,2               65,3               67,3               2,9                 0,9

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 451 tūkst., palyginti su 2017 m. ketvirtuoju ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 1,6 tūkst.

2018 m. pirmąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 347 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius sumažėjo 5,3 tūkst., per metus - padidėjo 1,8 tūkst.

2018 m. pirmąjį ketvirtį dirbo 92,7 tūkst. 15-24 metų amžiaus gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius padidėjo 0,6 tūkst., per metus - sumažėjo 5,4 tūkst.

 

3 lentelė. 15 metų ir vyresnių gyventojų ekonominis aktyvumas

Tūkstančiais

                      2018 m.

I ketv.           2017 m.         Padidėjimas, sumažėjimas (-)

2018 m. I ketv., palyginti su 2017 m.

                                           I ketv.           IV ketv.         I ketv.           IV ketv.

                                                                                       tūkst.             %                  tūkst.             %

Darbo jėga    1451,0           1 463,0          1449,4           -12,0             -0,8               1,6                 0,1

Užimti gyventojai              1347,1           1 345,3          1352,3           1,8                 0,1                 -5,3               -0,4

vyrai              661,5             652,0             662,7             9,5                 1,5                 -1,2                -0,2

moterys         685,6             693,3             689,7             -7,7               -1,1               -4,1                -0,6

Bedarbiai      103,9             117,7             97,1               -13,7             -11,7             6,8                 7,0

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai         936,1             962,2             940,4             -26,1              -2,7               -4,3                 -0,5

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį buvo 936,1 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (56,4 proc.) - senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai.

2018 m. pirmąjį ketvirtį 201 tūkst., arba 65,1 proc., 15-24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 92,4 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.

 

 

Sąvokos

Bedarbis - nedirbantis 15-74 metų amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.

Darbo jėga - užimti gyventojai ir bedarbiai.

Ilgalaikis bedarbis - bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau.

Ilgalaikio nedarbo lygis - rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Ekonomiškai neaktyvūs gyventojai - nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių negalima priskirti nei prie užimtų gyventojų, nei prie bedarbių.

Nedarbo lygis - rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu.

Užimti gyventojai - 15 metų ir vyresni asmenys, dirbantys bet kokį darbą, gaunantys už jį darbo užmokestį pinigais ar išmoką natūra arba turintys pajamų ar pelno.

Užimtumo lygis - rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus visų gyventojų santykiu.

 

Statistinė informacija parengta remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis. Tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.

Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2018 m. pirmąjį ketvirtį apklausta 12,9 tūkst., arba 0,5 proc., 15 metų ir vyresnių šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.

 

2018 m. antrojo ketvirčio užimtumo ir nedarbo rodiklius skelbsime 2018 m. rugpjūčio 10 d.

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

 

Kontaktinė informacija:

 

Violeta Skamaročienė

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja                  

Tel. (8 5)  236 4958

El. p. violeta.skamarociene@stat.gov.lt

 

ᄅ Lietuvos statistikos departamentas

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

 

Žymos: nedarbas, bedarbiai, užimtumas.

 
 
Bendrinti