Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-15 16:46:25

2018-05-16 (trečiadienį) posėdyje VTEK svarstys

 

- Švenčionių rajono savivaldybės mero R.Klipčiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus - nusišalinti.

Tyrimas atliktas grupės Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Jame keltas klausimas, ar meras turėjo nusišalinti savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą suteikti garantiją už ilgalaikę 250 tūkst. Eurų paskolą UAB „Pabradės komunalinis ūkis", kurią bendrovė ketino imti iš AB „Šiaulių bankas". Pranešime teigta, kad R.Klipčius savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs duomenis apie asmeniškai gautą paskolą iš minėtojo banko ir šis sandoris, esą, tebegalioja.

 

- Kultūros paveldo departamento tarnautojo A.Umbraso elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Kultūros paveldo departamento (KPD) Panevėžio skyriaus vedėjas Arūnas Umbrasas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus - nusišalinti bei atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi KPD atlikto tarnybinio patikrinimo išvadai. Vertintos aplinkybės, kai A.Umbrasas, atstovaudamas KPD administracinėje byloje, susijusioje su Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros rengimo ir derinimo procedūra, teismo prašė į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti asociaciją „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas". A.Umbrasas yra šios asociacijos narys. VTEK taip pat aiškinosi, ar tarnautojas laiku deklaravo šią narystę bei kitus deklaruotinus duomenis.

 

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia - 10 val. Numatoma trukmė - apie 3 val. Vieta - Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).
 
Bendrinti