Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-15 17:35:44

Turto banke - naujai išrinkta valdyba

 

2018 05 15

Šiandien darbą pradėjo nauja VĮ Turto banko valdyba. Šios permainos - vienas iš svarbių žingsnių, gerinant įmonės valdymą bei įgyvendinant Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) rekomendacijas.

 

Atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas, Turto banko valdyboje nebeliko politinio pasitikėjimo asmenų. Į naują valdybą išrinkti 3 nepriklausomi nariai. Turto banko valdybos nariais ketveriems metams tapo Finansų ministerijos Projektų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Lina Frejutė, UAB „Aurochs investments" partneris Darius Indriūnas (nepriklausomas narys), UAB „Impuls LTU" generalinis direktorius Vidmantas Šiugždinis (nepriklausomas narys), UAB „Quantum capital" vadovaujanti partnerė Viktorija Trimbel (nepriklausoma narė).

 

„Tikimės, kad nepriklausomi valdybos nariai pasiūlys naujų sprendimų ir idėjų Turto bankui. Taip pat jų sukaupta patirtis privačiame sektoriuje leis centralizuoto turto valdytojui teikti aukščiausios kokybės valstybės nekilnojamojo turto (VNT) valdymo ir priežiūros paslaugas bei efektyviai prisidėti prie VNT centralizavimo reformos", - sakė finansų viceministras Darius Sadeckas.

 

Turto banko valdyba yra atsakinga už įmonės struktūrą, įmonės strategijos įgyvendinimą, veiklos rodiklių nustatymą, lėšų planavimą bei kitas valdybos narių kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

Valdybos nariai buvo atrinkti pagal kompetencijų sritis - strateginio planavimo ir valdymo, finansų valdymo bei žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų valdymo. Kiekvienas kandidatas galėjo pretenduoti daugiau nei į vieną sritį. Turto banko valdybą sudaro penki nariai. Penktas valdybos narys bus renkamas artimiausiu metu.

 

Siekiama, jog VĮ Turto bankas būtų profesionali, moderni, teikianti aukštos kokybės valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas įmonė, galinti aprūpinti valstybės įstaigas joms reikalingu nekilnojamuoju turtu. Planuojama, kad Turto bankas iki 2020 metų perims ir centralizuotai valdys visą administracinės paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą.
 
Bendrinti