Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-16 09:27:10

Tbilisyje vyksta BBCJ III kongresas

 

2018-05-16

 

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo vadovaujama delegacija gegužės 16-17 d. dalyvauja Tbilisyje (Gruzija) vykstančiame Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos (angl. Association of Constitutional Justice of the Countries of the Baltic and Black Sea Regions; toliau - BBCJ) III kongrese „Konstitucinių teismų vaidmuo Europos integracijos procese".

 

Kongreso programoje numatyta BBCJ generalinio sekretoriaus ataskaitos pristatymas, būsimų renginių ir susitikimų datų bei temų aptarimas. Dauguma III kongreso diskusijų temų susijusios su ES integracijos procesu: nacionalinės ir ES teisės suderinimas (angl. harmonisation), integracija į ES ir konstitucinis teisingumas, nacionalinių konstitucijų ribos ES integracijos procese.

 

 Konstitucinio Teismo pirmininko D. Žalimo pranešime „Europos integracija ir konstitucinė justicija: Lietuvos išmoktos pamokos" kalbama apie Konstitucinio Teismo  vaidmenį vykdant su naryste ES susijusias konstitucines reformas. Be to, D. Žalimas pristatys Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytas ribas ES integracijos procese.

 

„Narystės ES siekiančios valstybės vykdo su šiuo siekiu susijusias didesnės ar mažesnės apimties konstitucines reformas. Šiame procese svarbų vaidmenį atlieka konstituciniai teismai. Neabejoju, kad Lietuvos patirtis sprendžiant, kokiu konstituciniu pagrindu tam tikros valstybėje įgyvendinamos viešosios valdžios galios gali būti perleistos ES, kaip gali būti suvokiama ES ir nacionalinės teisės sistemų sąveika, naudinga mūsų partneriams - Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai", - sako D. Žalimas.

 

2015 m. įkurta BBCJ iki šių metų vienijo Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės šalių - Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos - konstitucinius teismus. Šiais metais prie BBCJ  prisijungė Lenkijos Respublikos Konstitucinis Tribunolas. BBCJ atvėrė konstitucinių teismų naujos kokybės bendradarbiavimo etapą. BBCJ pabrėžia ypatingą konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą, garantuojant pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, taip pat deklaruoja įsipareigojimą gerbti valstybių suverenitetą ir teritorinį vientisumą, prisideda prie Europos vertybių sklaidos Rytų partnerystės valstybėse.
 
Bendrinti