Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-16 15:51:09

Žmogaus teisių komitetas pritarė EK iniciatyvai atnaujinti vizų procedūras

 

 

2018 m. gegužės 16 d. pranešimas žiniasklaidai

 

 

 

Gegužės 16 d. posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) svarstė Europos Komisijos (EK) pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamas Bendrijos Vizų kodeksas Nr. COM(2018)252. Šiuo pasiūlymu siekiama stiprinti bendrą vizų politiką ir kartu spręsti migracijos ir saugumo klausimus atsižvelgiant į ekonomines aplinkybes ir apskritai išorės santykius. Naujais pakeitimais siekiama užtikrinti: kad valstybės narės turėtų pakankamai finansinių išteklių ir galėtų užtikrinti prašymų išduoti vizą tvarkymo kokybę ir vientisumą; kad patikimiems nuolatiniams keliautojams būtų sistemingiau ir laikantis suderintų taisyklių išduodamos ilgalaikės daugkartinės vizos; paremti ES interesus grąžinimo ir readmisijos srityje.

 

Nors su migracija ir saugumu susiję klausimai įgyja vis daugiau svarbos, tačiau didžioji dauguma prašymus išduoti vizą pateikiančių asmenų nekelia su saugumu susijusios rizikos, todėl siekiama palengvinti vizų išdavimą nuolatiniams keliautojams: sutrumpinamas spendimo dėl vizos išdavimo priėmimo terminas nuo 15 iki 10 dienų (Lietuvos vizų tarnybos vidutiniškai vizas išduoda per 7–10 dienų); prašymo formas bus galima pildyti ir pasirašyti elektroniniu būdu; daugkartinės vizos bus išduodamos patikimiems nuolatiniams keliautojams, kurie anksčiau teisėtai naudojosi vizomis, ir jų galiojimo laikas bus laipsniškai didinamas nuo 1 iki 5 metų. Tikimasi, kad tai turės teigiamą poveikį ES turizmo sektoriui.

 

Taip pat pasiūlymu nustatomas naujas mechanizmas, pagal kurį būtų griežtinamos prašymų išduoti vizą nagrinėjimo sąlygos, kai šalis partnerė nepakankamai bendradarbiauja neteisėtų migrantų, įskaitant asmenų, kurie atvyko turėdami vizą, bet pasiliko ilgiau, nei leidžiama, readmisijos srityje.

 

Komitetas, susipažinęs su pateiktu pasiūlymu, pritarė EK iniciatyvai, kuria siekiama palengvinti sąlygas patikimiems keliautojams gauti vienos iš valstybių narių vizą. ŽTK nuomone, siūlomi pakeitimai prisidėtų prie turizmo skatinimo, o taip pat būtų  didinamas saugumas bei mažinamos neteisėtos migracijos grėsmės.

 

 

Parengė ir daugiau informacijos suteiks

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Rūta Ragaliauskienė, tel. (8 5) 239 6821, el. p. ruta.ragaliauskiene@lrs.lt

 
 
Bendrinti