Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-16 15:58:59

Dainius Žalimas: BBCJ stiprybė – realus įsipareigojimas teisės viršenybei ir laisvei, solidarumas ir parama šalių strateginiams siekiams

 

 

2018-05-16

 

Tbilisyje (Gruzija) vykstančiame Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos (BBCJ) III kongrese „Konstitucinių teismų vaidmuo Europos integracijos procese“ Gruzijos, Lenkijos, Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų atstovai diskutuoja apie nacionalinės ir Europos Sąjungos (ES) teisės suderinimą.

 

Lietuvos delegacijai vadovaujantis Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, kalbėdamas apie BBCJ svarbą, pabrėžė, kad asociacija buvo įsteigta prieš trejus metus ir veikia tokiu metu, kai šalys susiduria su iššūkiais teisės viršenybei, tarptautinei teisei, savo šalių nepriklausomybei ir saugumui.

 

„Steigdami šią asociaciją konstituciniai teismai pasiryžo nebūti abejingi šiems iššūkiams – aktyviai veikti atsakydami į juos ir pagal savo kompetenciją įgyvendinti savo šalių strateginius siekius, – sakė D. Žalimas. – Nedidelės skaičiumi asociacijos stiprybė visų pirma yra ta, kad BBCJ steigimo deklaracijoje įrašyti mūsų įsipareigojimai puoselėti bendras vertybes – teisės viršenybę, demokratiją, žmogaus teises, šalių nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą – nėra deklaratyvūs. Iš savo bendros patirties teisės viršenybės tradiciją suprantame kaip neatskiriamą nuo laisvės – tiek žmonių, tiek tautos – idėjos. Noriu priminti, kad laisvės nuo užsienio priespaudos ir vidaus tironijos idėja buvo išreikšta pirmojoje rašytinėje Europos Konstitucijoje – 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos (Lietuvos ir Lenkijos) Konstitucijoje, kuri yra mūsų bendras paveldas.“

 

D. Žalimo teigimu, konstituciniai teismai ir teisminė valdžia negali būti nusikaltimų, tokių kaip agresija ir masinės represijos, darymo įrankiu. Todėl BBCJ nariai, matydami sunkiausius nusikaltimus tarptautinei teisei ir teisės viršenybei, pasirinko aktyvų veikimą, o ne tylų susitaikymą.

 

„Solidarumas, tarpusavio parama, keitimasis patirtimi – tai taip pat mūsų asociacijos stiprybės šaltinis“, – sveikindamas BBCJ III kongreso dalyvius pabrėžė D. Žalimas.

 

Šio kongreso atidarymo iškilmėse dalyvavo Gruzijos Prezidentas Giorgis Margvelašvilis ir Ministras Pirmininkas Giorgis Kvirikašvilis.

 

BBCJ III kongreso programoje numatyta BBCJ generalinio sekretoriaus ataskaitos pristatymas, būsimų renginių ir susitikimų datų bei temų aptarimas. Dauguma diskusijų temų susijusios su ES integracijos procesu.

 

Pranešime „Europos integracija ir konstitucinė justicija: Lietuvos išmoktos pamokos“  Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas pabrėš Konstitucinio Teismo  vaidmenį vykdant su naryste ES susijusias konstitucines reformas. Rytoj teisėjas Gediminas Mesonis perskaitys pranešimą „Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytos ribos ES integracijos procese“.

 

2015 m. įkurta BBCJ iki šių metų vienijo Lietuvos ir ES Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos – konstitucinius teismus. Šiemet prie BBCJ  prisijungė Lenkijos Respublikos Konstitucinis Tribunolas. BBCJ pabrėžia ypatingą konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą garantuojant pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, taip pat deklaruoja įsipareigojimą gerbti valstybių suverenitetą ir teritorinį vientisumą, prisideda prie Europos vertybių sklaidos ES Rytų partnerystės valstybėse.

 

BBCJ III kongresas, Tbilisis, 2018-05-16

Gruzijos Konstitucinio Teismo nuotr.
 
Bendrinti