Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-16 16:40:49

Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gegužės 17 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. gegužės 10 d. posėdyje

 

PATIKSLINTA

Seimo seniūnų sueigos 2018 m. gegužės 15 d. posėdyje**

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. gegužės 17 d. (ketvirtadienio) posėdžių

darbotvarkė

 

 

1-1.

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, ilgamečio Seimo nario, VI ir IX kadencijų Seimo Pirmininko Česlovo Juršėno 80 – mečio minėjimas

 

pranešėjai

Seimo narys,  Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Justas Vincas Paleckis

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Česlovas Juršėnas

 

 

10.00–10.20

 

 

1-2.

Darbotvarkės tvirtinimas

10.20–10.30

 

 

1-3.

XIIIP-1668

(2) ES

Fizinių asmenų bankroto  įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo ir  Įstatymo papildymo 41 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas – LRV/Vilius Šapoka           (ministras)

pranešėjas – Viktoras Rinkevičius (BFK)

10.30–10.40

priėmimas

 

registracijos data

(2) 2018-04-30

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

 

 

1-4.

XIIIP-1087

(2)

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 139 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėjas – Andrius Palionis (BFK)

10.40–10.45

priėmimas

 

registracijos data

(2) 2018-05-03

TD (2) 2018-05-15

svarstymo data

(2) 2018-05-10

 

 

1-5.

XIIIP-1109

(2)

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 148 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai – Vitalijus Gailius, Ingrida Šimonytė/ 29 SN

pranešėjas – Valius Ąžuolas (BFK)

10.45–10.50

priėmimas

 

registracijos data

(2) 2018-05-03

TD (2) 2018-05-16

svarstymo data

(2) 2018-05-10

 

 

1-6.

XIIIP-1261

(2)

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Naglis Puteikis/ ADK/ 29 SN

pranešėjas – Naglis Puteikis (ADK)

10.50–11.10

priėmimas

registracijos data

(2) 2017-12-07

TD (2) 2017-12-18

svarstymo data

(2) 2017-12-12

 

 

1-7.

XIIIP-1352

(2)

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Vilius Šapoka           (ministras)

pranešėja – Ingrida Šimonytė (ADK)

11.10–11.15

priėmimas

 

registracijos data

(2) 2018-04-27

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

 

 

1-8a.

XIIIP-1804

(2)

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Linas Kukuraitis (ministras)

pranešėjas – Gediminas Vasiliauskas (SRDK)

11.15–11.25

priėmimas

 

registracijos data

(2) 2018-04-26

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

 

 

1-8b.

XIIIP-1805

(2)

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 51 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Gediminas Vasiliauskas (SRDK)

priėmimas

 

registracijos data

(2) 2018-04-26

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

 

1-8c.

XIIIP-1806

(2)

Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 124 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Gediminas Vasiliauskas (SRDK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-04-26

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

 

1-9.

XIIIP-1486

(2),

XIIIP-1487

(2)

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 1, 2, 3, 4, 103 straipsnių pakeitimo 211 straipsnio pernumeravimo ir pakeitimo bei Įstatymo papildymo 61 straipsniu ir ketvirtuoju1 skirsniu įstatymo projektas ir jo lydimasis įstatymo projektas

teikėja – Laimutė Matkevičienė/ 8 SN

pranešėjas – Antanas Vinkus (SRK)

priėmimas

 

registracijos data

(2) 2018-05-02

TD (2) 2018-05-16

svarstymo data

(2) 2018-05-10

 

1-9a.

XIIIP-1713

(3) VK

Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 3, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – LRV/ Virginijus Sinkevičius (ministras)

pranešėjas – Andrius Kupčinskas (EK)

11.25–11.35

priėmimas

 

registracijos data

(3) 2018-04-26

TD (3) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

 

1-9b.

XIIIP-1714

(2)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 10, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-04-18

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

 

1-9c.

XIIIP-1715

(2)

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-04-18

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

 

1-9d.

XIIIP-1716

(2)

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 48 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-04-18

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

 

1-9e.

XIIIP-1717

(2)

Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 51 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-04-18

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

 

1-9f.

XIIIP-1718

(3)

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 7 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas

registracijos data

(3) 2018-04-26

TD (3) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

 

1-9g.

XIIIP-1719

(2)

Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 18 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-04-18

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

 

1-10.

XIIIP-1929

(2)

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 2, 4 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Eugenijus Jovaiša / 5 SN/ 29 SN

pranešėjas – Eugenijus Jovaiša (ŠMK)

11.35–11.40

priėmimas

 

registracijos data

(2) 2018-05-10

TD (2) 2018-05-16

svarstymo data

(2) 2018-05-15

 

1-11.

XIIIP-1938

(2)

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas – Eugenijus Jovaiša / 29 SN

pranešėjas – Eugenijus Jovaiša (ŠMK)

11.40–11.45

priėmimas

registracijos data

(2) 2018-05-02

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

 

% % %

 

1-12.

XIIIP-2023

Seimo nutarimo „Dėl Dariaus Biekšos atleidimo iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nario pareigų“ projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėjas – (EK)

12.00–12.10

svarstymas ir priėmimas

pateikimo data

2018-05-08

EK (2)

 

1-13.

XIIIP-2024

Seimo nutarimo „Dėl Renato Pociaus skyrimo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu“ projektas

teikėjas – Respublikos Prezidentas

pranešėjas – (EK)

12.10–12.25

svarstymas ir priėmimas

pateikimo data

2018-05-08

EK (2)

 

1-14a.

XIIIP-2031

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

12.25–12.40

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14ą.

XIIIP-2032

Administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – TTK

papildomas – AAK, KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14b.

XIIIP-2033

Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2 straipsnio pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14c.

XIIIP-2034

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI-1375 49 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14č.

XIIIP-2035

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14d.

XIIIP-2036

Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14e.

XIIIP-2037

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14ę.

XIIIP-2038

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14ė.

XIIIP-2039

Energetikos įstatymo Nr. VIII-884 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14f.

XIIIP-2040

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14g.

XIIIP-2041

Geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14h.

XIIIP-2042

Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14i.

XIIIP-2043

Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 2 straipsnio pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14į.

XIIIP-2044

Kelių įstatymo Nr. I-891 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14j.

XIIIP-2045

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14k.

XIIIP-2046

Miškų įstatymo Nr. I-671 papildymo 21 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14l.

XIIIP-2047

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 4, 17, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14m.

XIIIP-2048

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4, 6 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14n.

XIIIP-2049

Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 papildymo 151 straipsniu ir 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK, TTK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14o.

XIIIP-2050

Pajūrio juostos įstatymo
Nr. IX-1016 1, 4, 5, 6 ir 7 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14p.

XIIIP-2051

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 201, 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14r.

XIIIP-2052

Statybos įstatymo Nr. XII-2573 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14s.

XIIIP-2053

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I -1120 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14š.

XIIIP-2054

Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14t.

XIIIP-2055

Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14u.

XIIIP-2056

Vandens įstatymo Nr. VIII-474 2, 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14ų.

XIIIP-2057

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas –

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14ū.

XIIIP-2058

Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 21 ir 34 straipsnių pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14v.

XIIIP-2059

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 papildymo 191 straipsniu įstatymo projektas

pranešėjas – Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis – AAK

papildomas – KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje

registracijos data

2018-04-30

TD

 

1-14z.

XIIIP-2060