Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-16 17:06:51

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

 

Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius

Tel. (8 5) 233 0660, faks. (8 5) 264 7125

El. paštas lrtk@rtk.lt

http://www.rtk.lt

 

Nustatyti pažeidimai televizijos programoje „NTV Mir Baltic"

Stebint Lietuvos Respublikos teritorijoje retransliuojamą televizijos programą „NTV Mir Baltic" buvo nustatyta, kad jos laidos „Savaitės rezultatai", transliuotos 2018 m. vasario 18 d.  siužete buvo siekiama suformuoti Lietuvai priešišką nuomonę, teigiant, kad tik lietuviai žudė žydus Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais, ir kad Lietuvoje ir Latvijoje klastojami istoriniai faktai tuo aspektu. Tokiu būdu laidoje buvo skelbiama dezinformacija ir kurstoma tautinė neapykanta.

Pagal kompetenciją Lietuvos radijo ir televizijos komisija  (LRTK) kreipėsi į Lietuvos istorijos institutą, kad šis įvertintų paskleistą informaciją. Lietuvos istorijos institutas nustatė, kad siužetas yra akivaizdžiai propagandinio turinio, skirtas Lietuvos, kaip ypatingai nacionalistinės šalies įvaizdžio sukūrimui, tam tikslui selektyviai atrenkant istorinius faktus, kitą iliustracinę medžiagą, tikslingai parenkant pašnekovus.

Įvertinusi paskleistą informaciją ir ekspertų išvadas LRTK nusprendė, kad šiame siužete buvo paskelbta  informacija, kurią draudžia skelbti Visuomenės informavimo įstatymas.

Apie nustatytus Lietuvos įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus Jungtinės Karalystės jurisdikcijai priklausančioje televizijos programoje „NTV Mir Baltic" LRTK informavo šios valstybės audiovizualinės žiniasklaidos reguliuotoją OFCOM. LRTK pareikalavo užtikrinti, kad tokie pažeidimai ateityje nebesikartotų, bei perspėjo apie galimą Audiovizualinės žiniasklaidos direktyvos nuostatų taikymą dėl programos retransliavimo laikino sustabdymo, jei pažeidimai kartotųsi ateityje.

Apie šiuos pažeidimus LRTK taip pat informavo šią programą transliuojantį Rusijos Federacijos transliuotoją Baltic Media Alliance Ltd.

 

 

 

 

 

Birutė Keršienė

Visuomenės informavimo skyriaus vedėja

El. paštas birute.kersiene@rtk.lt
 
Bendrinti