Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-17 10:13:38

Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gegužės 10 d. posėdyje

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. gegužės 10 d. posėdyje

 

PATIKSLINTA

Seimo seniūnų sueigos 2018 m. gegužės 17 d. posėdyje

 

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. gegužės 17 d. (ketvirtadienio) posėdžių

darbotvarkė

 

1-1.              

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, ilgamečio Seimo nario, VI ir IX kadencijų Seimo Pirmininko Česlovo Juršėno 80 - mečio minėjimas

 

pranešėjai:

Seimo narys,  Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Justas Vincas Paleckis

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Česlovas Juršėnas

                     

10.00-10.30 

1-2.               Darbotvarkės tvirtinimas    10.30-10.35  

1-3.               XIIIP-1668

(2) ES           Fizinių asmenų bankroto  įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo ir  Įstatymo papildymo 41 straipsniu įstatymo projektas

teikėjas - LRV/Vilius Šapoka                  (ministras)     pranešėjas - Viktoras Rinkevičius (BFK)

10.35-10.40

priėmimas

                      registracijos data

(2) 2018-04-30

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

1-4.               XIIIP-1087

(2)                 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 139 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - Respublikos Prezidentas          pranešėjas - Andrius Palionis (BFK)

10.40-10.45

priėmimas

                      registracijos data

(2) 2018-05-03

TD (2) 2018-05-15

svarstymo data

(2) 2018-05-10

1-5.               XIIIP-1109

(2)                 Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 148 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjai - Vitalijus Gailius, Ingrida Šimonytė/ 29 SN   pranešėjas - Valius Ąžuolas (BFK)

10.45-10.50

priėmimas

                      registracijos data

(2) 2018-05-03

TD (2) 2018-05-16

svarstymo data

(2) 2018-05-10

1-6.               XIIIP-1261

(2)                 Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - Naglis Puteikis/ ADK/ 29 SN  pranešėjas - Naglis Puteikis (ADK)

priėmimas     registracijos data

(2) 2017-12-07

TD (2) 2017-12-18

svarstymo data

(2) 2017-12-12

1-6.               XIIIP-1352

(2)                 Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - LRV/ Vilius Šapoka                 (ministras)     pranešėja - Ingrida Šimonytė (ADK)

10.50-10.55

priėmimas

                      registracijos data

(2) 2018-04-27

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

1-7a.              XIIIP-1804

(2)                 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - LRV/ Linas Kukuraitis (ministras)                pranešėjas - Gediminas Vasiliauskas (SRDK)

10.55-11.05

priėmimas

                      registracijos data

(2) 2018-04-26

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

 

1-7b.             XIIIP-1805

(2)                 Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 51 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas              pranešėjas - Gediminas Vasiliauskas (SRDK)

priėmimas

                      registracijos data

(2) 2018-04-26

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

1-7c.              XIIIP-1806

(2)                 Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo Nr. IX-1768 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 124 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                   pranešėjas - Gediminas Vasiliauskas (SRDK)

priėmimas     registracijos data

(2) 2018-04-26

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

1-8.               XIIIP-1486

(2),

XIIIP-1487

(2)                 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo Nr. VIII-602 1, 2, 3, 4, 103 straipsnių pakeitimo 211 straipsnio pernumeravimo ir pakeitimo bei Įstatymo papildymo 61 straipsniu ir ketvirtuoju1 skirsniu įstatymo projektas ir jo lydimasis įstatymo projektas

teikėja - Laimutė Matkevičienė/ 8 SN    pranešėjas - Antanas Vinkus (SRK)

priėmimas

                      registracijos data

(2) 2018-05-02

TD (2) 2018-05-16

svarstymo data

(2) 2018-05-10

1-8a.              XIIIP-1713

(3) VK          Vietos savivaldos įstatymo

Nr. I-533 3, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - LRV/ Virginijus Sinkevičius (ministras)       pranešėjas - Andrius Kupčinskas (EK)

11.05-11.15

priėmimas

                      registracijos data

(3) 2018-04-26

TD (3) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

1-8b.             XIIIP-1714

(2)                 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 10, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas - Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas     registracijos data

(2) 2018-04-18

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

1-8c.              XIIIP-1715

(2)                 Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas     registracijos data

(2) 2018-04-18

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

1-8d.             XIIIP-1716

(2)                 Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 48 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas     registracijos data

(2) 2018-04-18

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

1-8e.              XIIIP-1717

(2)                 Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 51 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    pranešėjas - Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas     registracijos data

(2) 2018-04-18

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

1-8f.              XIIIP-1718

(3)                 Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 7 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas     registracijos data

(3) 2018-04-26

TD (3) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

1-8g.             XIIIP-1719

(2)                 Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 18 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas              pranešėjas - Andrius Kupčinskas (EK)

priėmimas     registracijos data

(2) 2018-04-18

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-04-26

1-9.               XIIIP-1929

(2)                 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 2, 4 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - Eugenijus Jovaiša / 5 SN/ 29 SN                   pranešėjas - Eugenijus Jovaiša (ŠMK)

11.15-11.25

priėmimas

                      registracijos data

(2) 2018-05-10

TD (2) 2018-05-16

svarstymo data

(2) 2018-05-15

1-10.             XIIIP-1938

(2)                 Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

teikėjas - Eugenijus Jovaiša / 29 SN       pranešėjas - Eugenijus Jovaiša (ŠMK)

11.25-11.30

priėmimas     registracijos data

(2) 2018-05-02

TD (2) 2018-05-09

svarstymo data

(2) 2018-05-08

1-11.             XIIIP-2022

Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Juozo Naujalio metais" projektas    pranešėjas - Arūnas Gumuliauskas / 5 SN

11.30-11.40

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - ŠMK

papildomas - KK

siūloma svarstyti

2018-06-12   registracijos data

2018-04-26

TD 2018-04-27

% % %

1-12.             XIIIP-2023

(2)                 Seimo nutarimo „Dėl Dariaus Biekšos atleidimo iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nario pareigų" projektas

teikėjas - Respublikos Prezidentas          pranešėjas - Rimantas Sinkevičius (EK)

12.00-12.05

svarstymas ir priėmimas     pateikimo data

2018-05-08

EK (2) 2018-05-16

1-13.             XIIIP-2024

(2)                 Seimo nutarimo „Dėl Renato Pociaus skyrimo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu" projektas

teikėjas - Respublikos Prezidentas          pranešėjas - Rimantas Sinkevičius (EK)

12.05-12.15

svarstymas ir priėmimas     pateikimo data

2018-05-08

EK (2) 2018-05-16

1-14.             XIIIP-2148

Statistikos įstatymo Nr. I-270 12 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-957 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas              pranešėjas - Stasys Jakeliūnas/ 29 SN

12.15-12.20

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - BFK

papildomas -

siūloma svarstyti

2018-06-12   registracijos data

2018-05-15

TD 2018-05-15

 

1-15.             XIIIP-2015

 

prie XIIIP-1933                 Žemės įstatymo Nr. I-446 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Rimantas Sinkevičius

12.20-12.30

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - EK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

2018-05-29   registracijos data

2018-04-25

TD 2018-05-02

1-16a.            XIIIP-1829

Žemės įstatymo Nr. I-446 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                   pranešėjas - Simonas Gentvilas

12.30-12.40

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - KRK

papildomas - AAK

siūloma svarstyti

2018-06-19   registracijos data

2018-03-20

TD 2018-03-28

ETD 2018-04-04

1-16b.           XIIIP-1830

Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas               pranešėjas - Simonas Gentvilas

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - KRK

papildomas - AAK

siūloma svarstyti

2018-06-19   registracijos data

2018-03-20

TD 2018-03-28

ETD 2018-04-04

1-17a.            XIIIP-2031

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas                   pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

12.40-13.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17ą.            XIIIP-2032

Administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas - AAK, KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17b.           XIIIP-2033

Aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2 straipsnio pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas    pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas -

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17c.            XIIIP-2034

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo

Nr. XI-1375 49 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas           pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17č.            XIIIP-2035

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas       pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17d.           XIIIP-2036

Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas      pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17e.            XIIIP-2037

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                  pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17ę.            XIIIP-2038

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 75 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas           pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17ė.            XIIIP-2039

Energetikos įstatymo Nr. VIII-884 2 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                     pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17f.            XIIIP-2040

Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                     pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17g.           XIIIP-2041

Geležinkelių transporto kodekso 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas         pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17h.           XIIIP-2042

Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas      pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17i.            XIIIP-2043

Geriamojo vandens įstatymo Nr. IX-433 2 straipsnio pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas              pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17į.            XIIIP-2044

Kelių įstatymo Nr. I-891 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas         pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17j.            XIIIP-2045

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - EK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17k.           XIIIP-2046

Miškų įstatymo Nr. I-671 papildymo 21 straipsniu įstatymo projektas                   pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17l.            XIIIP-2047

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2, 4, 17, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas       pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17m.          XIIIP-2048

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 4, 6 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17n.           XIIIP-2049

Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 papildymo 151 straipsniu ir 1, 2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK, TTK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17o.           XIIIP-2050

Pajūrio juostos įstatymo

Nr. IX-1016 1, 4, 5, 6 ir 7 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas -

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17p.           XIIIP-2051

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 201, 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas              pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17r.            XIIIP-2052

Statybos įstatymo Nr. XII-2573 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17s.            XIIIP-2053

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I -1120 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17š.            XIIIP-2054

Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas -

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17t.            XIIIP-2055

Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas               pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas -

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17u.           XIIIP-2056

Vandens įstatymo Nr. VIII-474 2, 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas -

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17ų.           XIIIP-2057

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas -

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17ū.           XIIIP-2058

Žemės įstatymo Nr. I-446 2, 21 ir 34 straipsnių pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas              pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17v.           XIIIP-2059

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 papildymo 191 straipsniu įstatymo projektas  pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas - KRK

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17z.            XIIIP-2060

Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas -

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-17ž.            XIIIP-2061

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 2 ir 14 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas              pranešėjas - Kęstutis Navickas (ministras)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - AAK

papildomas -

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-04-30

TD 2018-05-17

1-18a.            XIIIP-2112,

XIIIP-2113

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektas ir jo lydimasis įstatymo projektas                pranešėja - Jurgita Petrauskienė (ministrė)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - ŠMK

papildomas - SRDK

siūloma svarstyti

2018-06-12   registracijos data

2018-05-10

TD 2018-05-16 gali prieštarauti Konstitucijai

1-18.             Vyriausybės valanda          13.00-14.00  

                      PERTRAUKA                   14.00-15.00  

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos darbotvarkė

2-1a.              XIIIP-2149

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas                    pranešėjas - Gabrielius Landsbergis

15.00-15.20

pateikimas, svarstymas

ir priėmimas

                      registracijos data

2018-05-15

TD 2018-05-15

 

2-1b.             XIIIP-2092

Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Gabrielius Landsbergis/ 15 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - 

papildomas -

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

2018-05-04

TD 2018-05-16

ETD

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-1c.              XIIIP-2093

Administracinių nusižengimų kodekso 515 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                   pranešėjas - Gabrielius Landsbergis/ 15 SN

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti

2018-06-21   registracijos data

2018-05-04

TD 2018-05-16

ETD

 

Įstatymas buvo pakeistas

2018-04-26, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-2.               XIIIP-2132

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 133 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas              pranešėja - Rasa Juknevičienė (Monika Navickienė)

15.20-15.35

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - SRDK

papildomas -

siūloma svarstyti

2018-06-21   registracijos data

2018-05-11

TD 2018-05-14

ETD

2-3a.              XIIIP-2146

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas                    pranešėjas - Kazys Starkevičius (Edmundas Pupinis)

15.35-15.50

pateikimas, svarstymas

ir priėmimas

                      registracijos data

2018-05-15

TD 2018-05-15

 

2-3b.             XIIIP-1993

Tiekiamų rinkai trąšų įstatymo projektas                      pranešėjas - Kazys Starkevičius (Edmundas Pupinis)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - KRK

papildomas -

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje                 registracijos data

2018-04-19

TD 2018-04-24

ETD

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-4.               XIIIP-2131

Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                   pranešėja - Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

15.50-16.05

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje                 registracijos data

2018-05-11

TD

ETD

 

Įstatymas buvo pakeistas

2018-04-26, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-5a.              XIIIP-2150

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas                    pranešėjas - Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

16.05-16.25

pateikimas, svarstymas

ir priėmimas

                      registracijos data

2018-05-15

TD 2018-05-15

 

2-5b.             XIIIP-2129

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4 ir 104 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas               pranešėja - Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - VVSK

papildomas -

siūloma svarstyti

2018-06-26   registracijos data

2018-05-11

TD 2018-05-16

ETD

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

 

Įstatymas buvo pakeistas

2018-03-29, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-5c.              XIIIP-2130

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas        pranešėja - Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - VVSK/ KK

papildomas -

siūloma svarstyti

2018-06-26   registracijos data

2018-05-11

TD 2018-05-16

ETD

 

Įstatymas buvo pakeistas

2018-01-12, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-6a.              XIIIP-2136

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas                    pranešėja - Gintarė Skaistė

16.25-16.40

pateikimas, svarstymas

ir priėmimas

                      registracijos data

2018-05-15

TD 2018-05-15

 

2-6b.             XIIIP-2094

Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo Nr. I-830 2, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                 pranešėja - Gintarė Skaistė

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - VVSK

papildomas -

siūloma svarstyti

2018-06-28   registracijos data

2018-05-07

TD

ETD

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-6c.              XIIIP-2095

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio papildymo įstatymo projektas pranešėja - Gintarė Skaistė

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - VVSK

papildomas -

siūloma svarstyti

2018-06-28   registracijos data

2018-05-07

TD

ETD

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-7.               XIIP-3992

(2)                 Administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                      pranešėjas - Audronius Ažubalis/ 6 SN

16.40-16.55

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje                 registracijos data

(2) 2018-05-09

TD (2) 2018-05-11

ETD

 

Įstatymas buvo pakeistas

2018-04-26, todėl projektą turi teikti ne mažiau kaip 29 Seimo nariai

2-8.               XIIIP-1436

(2)                 Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymo projektas              pranešėjas - Audronius Ažubalis/ 16 SN

16.55-17.15

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis -

papildomas -

siūloma svarstyti

Seimo V (rudens) sesijoje  registracijos data

(2) 2017-12-05

TD (2) 2018-01-09

ETD (2) 2017-12-13

 

 

2-9                XIIIP-1655

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas pranešėjas - Laurynas Kasčiūnas

17.15-17.30

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - BFK

papildomas -

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje                 registracijos data

2018-02-08

TD 2018-03-05

ETD 2018-02-23

 

 

2-10a.            XIIIP-2147

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. XIII-1031 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos" pakeitimo" projektas                    pranešėjas - Andrius Kupčinskas

17.30-17.45

pateikimas, svarstymas

ir priėmimas

                      registracijos data

2018-05-15

TD 218-05-15

 

2-10b.           XIIIP-2142

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 14, 16 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                   pranešėjas - Andrius Kupčinskas

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - VVSK

papildomas -

siūloma svarstyti

2018-06-28   registracijos data

2018-05-15

TD

ETD

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-11.             XIIIP-2143

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

                      pranešėjas - Andrius Kupčinskas

17.45-18.00

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - VVSK

papildomas -

siūloma svarstyti

2018-06-26   registracijos data

2018-05-15

TD

ETD

 

nėra įrašytas į IV (pavasario) Seimo sesijos darbų programą

2-12.             XIIIP-1781

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 25, 41, 66, 70, 84, 97, 127, 132, 133, 138, 143, 144, 153 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas      pranešėjas - Stasys Šedbaras

18.00-18.15

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje                 registracijos data

2018-03-13

TD 2018-03-21

ETD 2018-03-27

 

 

2-13a.            XIIIP-1782

Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  pranešėjas - Stasys Šedbaras

18.15-18.30

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje                 registracijos data

2018-03-13

TD 2018-03-21

ETD 2018-03-28

 

 

2-13b.           XIIIP-1783

Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 24, 37, 40, 44, 56, 59, 67 ir 71 straipsnių pakeitimo ir papildymo 511 straipsniu įstatymo projektas                pranešėjas - Stasys Šedbaras

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje                 registracijos data

2018-03-13

TD 2018-03-21

ETD 2018-03-27

 

 

2-13c.            XIIIP-1784

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 2, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 23 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymo Nr. XIII-730 1 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                   pranešėjas - Stasys Šedbaras

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - TTK

papildomas -

siūloma svarstyti Seimo V (rudens) sesijoje                 registracijos data

2018-03-13

TD 2018-03-21

ETD 2018-03-27

 

 

 

2-14.             Seimo narių pareiškimai     18.30-18.40  

                      Rezerviniai klausimai:                             

r-1.                XIIIP-2120

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIII-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių prevencijos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" projektas                       pranešėjas - Robertas Šarknickas (SSPK)

pateikimas

 

siūlomi komitetai:

pagrindinis - SRK

papildomas -

siūloma svarstyti

2018-05-29   registracijos data

2018-05-10

TD 2018-05-16

r-2.                Savaitės, prasidedančios gegužės 21 diena, posėdžių darbotvarkės tvirtinimas      pranešėjas - Viktoras Pranckietis          

 

Seimo Pirmininkas            

                    

Viktoras Pranckietis

 

 
 
Bendrinti