Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-17 10:13:58

Ketvirtadienis, 2018-05-17, plenarinis posėdis

Ketvirtadienis, 2018-05-17, plenarinis posėdis

Pokytis ar naujiena:            Už nepagrįstas pajamas - ir mokestis, ir 50-100 proc. jo dydžio bauda

LVŽS poziciją pristato:      Valius Ąžuolas, tel. (8~ 699) 15746

Teisės akto numeris:           1087

Teisėkūros stadija:             Priėmimas

Citata            „Siekiant mažinti paskatas mokesčių mokėtojams neapskaityti pajamų siūloma, jog už pajamas, kurių kilmės mokesčių mokėtojas negali pagrįsti, mokesčių mokėtojui būtų priskaičiuojama ne tik trūkstama mokesčio suma, bet ir skiriama nuo 50 iki 100 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda. O tais atvejais, kai už analogiškus pažeidimus ne anksčiau nei prieš 5 metus jau buvo paskirta bauda, būtų skiriama dvigubai didesnė bauda", - sakė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys Valius Ąžuolas.

Pokytis ar naujiena:            Skaidresnė Mokestinių ginčų komisijos formavimo tvarka

LVŽS poziciją pristato:      Valius Ąžuolas, tel. (8~699) 15746

Teisės akto numeris:           1109

Teisėkūros stadija:             Priėmimas

Citata            „Remiantis Administracinių ginčų komisijos pavyzdžiu siūloma įtvirtinti ir Mokestinių ginčų komisijos narių skaičių, kuris iki šiol buvo nustatomas Vyriausybės nutarimu. Nariai būtų skiriami 4 metams ir tas pats asmuo nariu galėtų būti ne daugiau nei dvi kadencijas iš eilės. Be to, kandidatai, be kitų nustatytų reikalavimų, taip pat turi būti išlaikę pretendentų į Komisijos narius egzaminą, negali būti bausti dėl tyčinių nusikalstamų veikų padarymo, numatytais atvejais atleisti iš valstybės tarnybos ar piktnaudžiaujantys psichiką veikiančiomis medžiagomis", - sakė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto narys Valius Ąžuolas.

Pokytis ar naujiena:            Daugiau dėmesio darbuotojų saugos mokymams

LVŽS poziciją pristato:      Gediminas Vasiliauskas, tel. (8~668) 42668

Teisės akto numeris:           1804-1806

Teisėkūros stadija:             Priėmimas

Citata            „Šiandien dažnai darbuotojų mokymas ir žinių tikrinimas saugos ir sveikatos klausimais yra formalus ir remiasi „parašų žurnalo patikrinimu". Todėl imamasi nuosekliai reglamentuoti, kas privalo rengti darbo saugos specialistus, kokios taisyklėmis jie privalo vadovautis, kaip turi būti užtikrinama sauga potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir naudojimo metu", - sakė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Gediminas Vasilliauskas.

Pokytis ar naujiena:            Savivaldybių įmonės privalės atverti informaciją apie savo veiklos rezultatus

LVŽS poziciją pristato:      Virgilijus Poderys, tel. (8~668) 42152

Teisės akto numeris:           1713-1719

Teisėkūros stadija:             Priėmimas

Citata            „2017 metais Valstybės kontrolės pristatyto audito išvados pateikė esmines pastabas dėl savivaldybių kontroliuojamų įmonių skaidrumo stokos ir neefektyvios veiklos. Parengti teisės aktų pakeitimų projektai numatys, kad savivaldybių įmonės turės skelbti bent trejų pastarųjų metų informaciją apie savo veiklą ir rezultatus. Be to, atsiras periodinis kompetentingos institucijos atliekamas tokių įmonių reikalingumą ir jų veiklos kriterijus", - sakė Ekonomikos komiteto narys Virgilijus Poderys.

Pokytis ar naujiena:            2019-ieji - Juozo Naujalio metai

LVŽS poziciją pristato:      Arūnas Gumuliauskas, tel. (8~668) 42281

Teisės akto numeris:           2022

Teisėkūros stadija:             Pateikimas

Citata            „2019 metų balandžio 9 dieną sukanka 150 metų nuo Juozo Naujalio - lietuvių kompozitoriaus, vargonininko, choro dirigento, pedagogo, pirmosios Lietuvos dainų šventės rengėjo ir dirigento, profesionaliosios lietuvių muzikos vieno iš pradininko, gimimo, todėl siekiant paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą, domėtis Juozo Naujalio kūrybiniu palikimu siūlo 2019 metus paskelbti Juozo Naujalio  metais", - sakė Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas.

Pokytis ar naujiena:            Keičiasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reguliavimo forma

LVŽS poziciją pristato:      Kęstutis Mažeika, tel. (8~668) 42139

Teisės akto numeris:           2031-2061

Teisėkūros stadija:             Pateikimas

Citata            „Siūlomi struktūriniai specialiųjų žemės naudojimo sąlygų sistemos pakeitimai, kurie padės aiškiai ir suprantamai atsižvelgti ir į (a) asmens, dėl kurio vykdomos veiklos turi būti nustatomos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir į (b) žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio interesų suderinimą. Detalizuojami atvejai, kada reikia gauti žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimą, taip pat visuomenės informavimo tvarka, kompensacijų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo viešojo intereso tikslais reglamentavimas", - sakė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika.

Pokytis ar naujiena:            Pagal Magnitskio įstatymą numatytiems asmenims - sankcijų sąrašas

LVŽS poziciją pristato:      Egidijus Vareikis, tel. (8~698) 42659

Teisės akto numeris:           2092-2093

Teisėkūros stadija:             Pateikimas

Citata            „2017-ųjų lapkritį Seimas priėmė vadinamąjį Magnitskio įstatymą, kuriuo į šalį uždrausta atvykti užsieniečiams, susijusiems su stambaus masto korupcija, pinigų plovimu ar žmogaus teisių pažeidimais. Šiuo projektu siūlomos nacionalinės ribojančios priemonės, kuriomis būtų laikomi finansinės ir ekonominės veiklos apribojimai minėtiems subjektams. Tai būtų civilinės, dvigubos paskirties prekių, karinės įrangos, paslaugų ir technologijų importo, eksporto, reeksporto ir tranzito, įskaitant tarpininkavimą, apribojimai; prekybos su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai; Lietuvos fizinių ir juridinių asmenų ekonominės veiklos valstybėje ar teritorijoje, dėl kurios įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai; subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos arba nacionalinės ribojančios priemonės, ekonominės veiklos Lietuvos Respublikos teritorijoje apribojimai", - sakė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Egidijus Vareikis.

Pokytis ar naujiena:            Vaiko gimimo atostogos - pasirinktinai pirmųjų metų, o ne trijų mėnesių laikotarpiu

LVŽS poziciją pristato:      Tomas Tomilinas, tel. (8~668) 42749

Teisės akto numeris:           2132

Teisėkūros stadija:             Pateikimas

Citata            „Įstatymo projektu siūloma darbuotojams po vaiko gimimo suteikti trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogas bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieneri metai", - sakė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkės pavaduotojas Tomas Tomilinas.

Pokytis ar naujiena:            Rinkai saugoti - importuojamų trąšų registras

LVŽS poziciją pristato:      Andriejus Stančikas, tel. (8~668) 42211

Teisės akto numeris:           1993

Teisėkūros stadija:             Pateikimas

Citata            „Šiuo metu Ūkio ir Žemės ūkio ministerijos jau pateikusi instituciniam derinimui savo įstatymo projektą, kuris nustato įš trečiųjų šalių į Lietuvą tiekiamų trąšų ženklinimo, pakavimo, laikymo, naudojimo, jų registravimo trąšų registre reikalavimus, kontrolės teisinius pagrindus. Po pateikimo pritarus šie opozicijos siūlymai bus apjungiami su teikiamais ministerijų", - sakė Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas.

Pokytis ar naujiena:            Prie tarybinių ribojamų simbolių - ir Šv.Jurgio juostelė

LVŽS poziciją pristato:      Dainius Gaižauskas, tel. (8~650) 38878

Teisės akto numeris:           3992

Teisėkūros stadija:             Pateikimas

Citata            „Po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos ir prorusiškų separatistų karinių veiksmų Rytų Ukrainoje Georgijaus (Šv. Jurgio) juosta yra tapusi tautinę nesantaiką skatinančiu ir Rusijos karinės agresijos simboliu, todėl siūloma užkardyti galimas provokacijas ir tautinės nesantaikos kurstymą, prisidengiant siekiu pagerbti Antrajame pasauliniame kare kovojusių sovietų karių atminimą. Todėl susirinkimo ar pavienio asmens akcijos metu būtų draudžiama demonstruoti ir dvispalves juodai oranžines Georgijaus (Šv. Jurgio) juostas", - sakė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas.

Pokytis ar naujiena:            Sovietinio paveldo viešose erdvėse revizija ir šalinimas

LVŽS poziciją pristato:      Arūnas Gumuliauskas, tel. (8~668) 42281

Teisės akto numeris:           1436

Teisėkūros stadija:             Pateikimas

Citata            „Paminklai, gatvių ar viešųjų erdvių pavadinimai, švietimo įstaigų pavadinimai, kiti viešojo naudojimo objektai (pavyzdžiui, literatūrinės premijos) negali įamžinti asmenų organizacijų, įvykių ir datų, simbolizuojančių komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką, ar kitu būdu tokios santvarkos propaguoti, tačiau tai negali būti taikoma kultūros paveldui, todėl būtinas Kultūros paveldo departamento vertinimas", - sakė Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas.
 
Bendrinti