Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-05-24 09:50:52

Jaunimo ir sporto reikalų komisija pritarė Sporto įstatymo projektui

 

 

2018 m. gegužės 24 d. pranešimas žiniasklaidai

 

 

 

Gegužės 23 d. posėdyje Jaunimo ir sporto reikalų komisija svarstė Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-149(2).

Komisija bendru sutarimu nusprendė iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Kęstučio Smirnovo ir grupės Seimo narių pateiktus pasiūlymus, kuriems Jaunimo ir sporto reikalų komisija pritarė, ir į komisijos pasiūlymus.

Komisija, atsižvelgdama į siūlymus ir siekdama, kad fizinio aktyvumo sritis bei ją apibūdinančios sąvokos būtų vienodai suvokiamos tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu, pasiūlė pakeisti įstatymo projekto pavadinimą iš „Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas“ į „Lietuvos Respublikos sporto įstatymas“.

Komisija, taip pat atsižvelgdama į:

1)         XVII Vyriausybės programos 169 punktą (kūno kultūrą ir sporto politiką siekti pakelti į aukštesnį lygmenį ir taip užtikrinti valstybės politikos kūno kultūros ir sporto srityje formavimo ir įgyvendinimo nuoseklumą ir ambicingumą),

2)         tai, kad daugumoje Europos Sąjungos valstybių narių ministerijų, kuruojančių sporto sritį, pavadinimuose yra naudojamas žodis „sporto“ (pvz., Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Ispanijos, Lenkijos, Olandijos, Suomijos, Švedijos ir kt.),

3)         tai, kad kitos švietimo ir mokslo ministrui pavestos valstybės politikos sritys yra tiesiogiai atspindėtos Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinime,

4)         į Lietuvos sporto organizacijų, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos kreipimuose išdėstytus argumentus,

5)         Seimo nario Kęstučio Smirnovo ir grupės Seimo narių pasiūlymuose išdėstytus argumentus,

pasiūlė pagrindiniam komitetui keisti švietimo ir mokslo ministro pareigų bei Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimus į „švietimo, mokslo ir sporto ministras“ bei „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija“, atitinkamai koreguojant visą įstatymo naujos redakcijos projekto tekstą.

 

Parengė:

Komisijų sekretoriato patarėja

Rita Beinorienė, tel. (8 5) 239 6219, el. p. rita.beinoriene@lrs.lt

 

 
 
Bendrinti