Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-05 16:55:02

Seimas pritarė dviejų universitetų prijungimo prie VDU teisiniam reglamentavimui


2018 m. birželio 5 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas pritarė dviejų universitetų prijungimo prie VDU teisiniam reglamentavimui

Seimas, 60 parlamentarų balsavus už, 3 - prieš ir 23 susilaikius, priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto būdu ir Vytauto Didžiojo universiteto statuto patvirtinimo" (projektas Nr. XIIIP-1802(2).
Nutarimu nutarta nuo 2019 m. sausio 1 d. reorganizuoti Lietuvos edukologijos universitetą (LEU) ir Aleksandro Stulginskio universitetą (ASU) prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) būdu.
Kartu patvirtintos LEU ir ASU reorganizavimo prijungimo prie VDU universiteto būdu sąlygos. Seimo nariai pritarė LEU ir ASU reorganizavimo prijungimo prie VDU būdu planui, išskyrus V skyrių (jame įtvirtinti pagrindiniai jungimosi darbai, etapai ir datos, nurodytos lėšos, reikalingos šiems etapams vykdyti - tai yra Vyriausybės kompetencija) ir patvirtino Vytauto Didžiojo universiteto statutą.
Nutarimu nustatyta, kad reorganizuojamų LEU ir ASU rektoriai užtikrina, kad visi veiksmai, susiję su po reorganizavimo pasibaigusių universitetų išregistravimu iš Juridinių asmenų registro, bus atlikti iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Reorganizavime dalyvaujančio VDU rektorius užtikrina, kad visi veiksmai, susiję su po reorganizavimo veiklą tęsiančio VDU steigimo dokumentų pakeitimų įregistravimu Juridinių asmenų registre, bus atlikti iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Nustatyta, kad patvirtintas VDU statutas įsigalios 2019 m. sausio 1 d.
Nutarimu Vyriausybei pasiūlyta rengiant valstybės ir savivaldybių biudžetų 2019, 2020, 2021 ir 2022 metų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir skirstant Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas, atsižvelgti į LEU ir ASU reorganizavimo prijungimo prie VDU būdu plane numatytą finansavimo poreikį ir valstybės finansavimo galimybes.
Siekiant įgyvendinti Seimo 2018 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. XIII-1026 „Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimui prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu" 2 straipsnio, kuriame nustatyta, kad reorganizuoto LEU studentams turi būti sudarytos sąlygos baigti studijas Vilniuje, nuostatas, Vyriausybei siūloma perduoti VDU valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėjimo teise dalį valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Lietuvos edukologijos universiteto pagal valstybės turto patikėjimo sutartį valdomo, naudojamo ir juo disponuojamo nekilnojamojo turto.
Nustatyta, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. galios neteks iki šiol galioję visų trijų universitetų statutai.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausioji specialistė
Saulė Eglė Trembo
Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
 
 
Bendrinti