Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-05 17:25:45

Seimas Lietuvos banko įstatyme įtvirtino europinių direktyvų nuostatas

 

2018 m. birželio 5 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Seimas priėmė Lietuvos banko įstatymo (projektas Nr. XIIIP-1896(2) ir lydimųjų įstatymų pataisas, kuriomis į Lietuvos teisinę bazę perkeliamos Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos, siekiant įgyvendinti 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų nuostatas, įpareigojančias valstybes nares paskirti kompetentingas institucijas, atsakingas už šiame reglamente įtvirtintų priežiūros ir kitų funkcijų vykdymą, bei nustatyti poveikio priemones už šio reglamento nuostatų pažeidimus.

Lietuvos banko įstatymo pataisomis taip pat nustatytos priemonės, kuriomis sustiprinama grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos, tikrinant grynųjų pinigų autentiškumą ir pakartotinai juos išleidžiant į apyvartą, priežiūra, kaip tai reikalaujama Europos Sąjungos ir Europos Centrinio Banko teisės aktuose - 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente, nustatančiame priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo, 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo ir 2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendime dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą.

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. Lietuvos bankui pavesta vykdyti visos finansų rinkos priežiūrą, nustatytas bendras finansų rinkos priežiūros proceso teisinis reguliavimas kredito įstaigų ir kreditavimo, investicinių paslaugų ir draudimo sektoriuose, rinkos dalyviams užtikrinamas pakankamas teisinis aiškumas ir lygiavertė padėtis priežiūros procese, sustiprintos Lietuvos banko galimybes vykdyti veiksmingą ir bendrą visos finansų rinkos priežiūrą.

Lietuvos banko įstatymo pataisos priimtos už balsavus 82, prieš - vienam Seimo nariui. Pataisos įsigalios birželio 15 d.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo

Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
 
Bendrinti