Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-06 08:16:14

Paskelbtas konkursas NMA vadovo pareigoms eiti

Žemės ūkio ministerija paskelbė konkursą Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus pozicijai užimti.

 

Pretendentas privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis), ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

Taip pat kandidatas į šią poziciją turi išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos žemės ūkio, kaimo plėtros, žuvininkystės politiką, pagrindines Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), Europos žuvininkystės fondo (EŽF) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) priemones, nacionalinės paramos priemones, kurių administravime dalyvauja NMA.

Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti

http://portalas.vtd.lt/lt/nacionalines-mokejimo-agenturos-prie-zemes-ukio-ministerijos-direktorius-istaigos-vadovas-322;36290.html

 

Planuojama, kad nuo 2019 m. pabaigos NMA vadovo darbo vieta bus Kaune.

 
 
Bendrinti