Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-06 15:55:04

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS  KOMISIJA
Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius
Tel. (8 5) 233 0660, faks. (8 5) 264 7125
El. paštas lrtk@rtk.lt
http://www.rtk.lt

Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos
PAREIŠKIMAS
2018 m. birželio 6 d.
Vilnius

Nepriklausoma LR Seimui atskaitinga Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau - LRTK) 2018 m. birželio 6 d. įvykusio pasitarimo metu įvertino Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto parlamentinio tyrimo dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams išvados", kuriame minima LRTK ir jos pirmininkas.
Reaguodami į tai pabrėžiame, kad LRTK yra kolegiali audiovizualinę žiniasklaidą reguliuojanti institucija: du narius skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, tris narius - Lietuvos Respublikos Seimas, tris narius - Lietuvos meno kūrėjų asociacija, vieną narį - Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencija, vieną narį - Lietuvos žurnalistų sąjunga, vieną narį - Lietuvos žurnalistų draugija. LRTK sprendimus priima dviejų trečdalių balsų dauguma Visuomenės informavimo įstatymo pagrindu. LRTK darbotvarkės klausimai ir sprendimai yra visuomet skelbiami viešai LRTK interneto svetainėje, jie yra priimami viešuose posėdžiuose. Nė vieno LRTK sprendimo nelėmė rinkos dalyviai ar LRTK pirmininkas.
Seimui nutarus svarstyti galimybę inicijuoti politikų, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, asocijuotų jų struktūrų, žurnalistų, visuomenės atstovų viešą susitarimą (susitarimus) bendradarbiauti siekiant užtikrinti žiniasklaidos funkciją objektyviai ir nešališkai informuoti visuomenę, LRTK remia šią iniciatyvą ir pasiryžusi aktyviai bendradarbiauti šioje srityje.
LRTK nariai:
Laurynas Jonavičius
Antanas Jonynas
Vidmantas Mačiulis
Mantas Martišius
Algis Matulionis
Liudvika Pociūnienė
Dainius Radzevičius
Ričardas Slapšys
Dalia Teišerskytė
Vincentas VobolevičiusBirutė Keršienė
Visuomenės informavimo skyriaus vedėja
El. paštas birute.kersiene@rtk.lt
 
 
Bendrinti