Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-06 16:41:11

SRDK pasisako už mokytojų etatinį darbo apmokėjimą bei CPK skolų išieškojimo tvarkos pakeitimus2018 m. birželio 6 d. pranešimas žiniasklaidai

SRDK pasisako už mokytojų etatinį darbo apmokėjimą bei CPK skolų išieškojimo tvarkos pakeitimus

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK), kaip papildomas komitetas, po svarstymo pritarė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198  2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-2181, kurio pagrindinis tikslas - nustatyti valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų ir kitų įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, mokytojų (išskyrus trenerius), pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų darbo apmokėjimo sąlygas.
Pagrindinis numatomas pokytis, lyginant su šiuo metu galiojančia darbo apmokėjimo sistema, tai, kad projektu siūloma reglamentuoti mokytojų etatinį darbo apmokėjimą atsisakant valandinio apmokėjimo. Atlyginimas visiems mokytojams bus skaičiuojamas už etatą, o ne už pamokas; įvedamas pradedančiojo mokytojo etatas, kuriame kaip ir kitiems mokytojams numatytos trisdešimt šešios valandos; labiau įprasminama mokytojų kvalifikacija, sudarant mokytojams galimybę vykdyti jų kompetenciją atitinkančias funkcijas; etato dydis visiems mokytojams yra vienodas - 1 512 valandų prie metus ir t.t.
SRDK, kaip papildomas komitetas, po svarstymo taip pat pritarė Vyriausybės rengtam Civilinio proceso kodekso 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-1653 ir jį lydinčiam teisės aktui. Projektu iš esmės siūloma palengvinti mažas pajamas gaunančių skolininkų padėtį išieškojimo procese, numatant sumažinti CPK 736 straipsnyje nustatytus išskaitų dydžius ir tokiu būdu suteikti skolininkams galimybę patenkinti bent minimalius poreikius.
Komitete pritarta ir Vyriausybės pateiktiems įstatymų projektams (Civilinio kodekso (Nr. XIIIP-2123), Civilinio proceso kodekso (Nr. XIIIP-2124), Administracinių nusižengimų kodekso (r. XIIIP-2126), Socialinių paslaugų įstatymo (Nr. XIIIP-2125), Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo (Nr. XIIIP-2128), Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Nr. XIIIP-2127) pakeitimams), kuriais siekiama šių įstatymų nuostatas suderinti su nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliosiančiais įstatymais, reglamentuojančiais vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką. Keičiamuose teisės aktuose suvienodinamos institucijų, atsakingų už vaiko teisių apsaugą ir įvaikinimą, sąvokos, tobulinamas teisinis reguliavimas, susijęs su vaiko globos (rūpybos) bei įvaikinimo organizavimu.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai SRDK informavo apie šiuo metu vykdomus darbus, būtinus vaiko teisių apsaugos sistemos reformai startuoti. Savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių 360-čiai darbuotojų pateikti pasiūlymai pereiti dirbti į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą (Tarnyba), 320 iš jų sutiko pereiti dirbti, o 40 darbuotojų sutikimo nepareiškė. Posėdyje pažymėta, jog tokiais atvejais, jei nuo liepos 1 d. rajone neliktų tokių darbuotojų, centrinė Tarnyba turės pasirūpinti vaiko teisių apsaugos užtikrinimu toje vietovėje. Pažymėta, kad paskelbi konkursai Tarnybos teritorinių padalinių vedėjų, vyr. specialistų, budėtojų, patarėjų pareigoms užimti, vykdoma specialistų atranka į mobiliąsias komandas. Savivaldybių asociacijos atstovai patikino, kad rengiantis pertvarkai su jais yra bendradarbiaujama, teikiama prašoma informacija, vykdomi mokymai.

Parengė:
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuras
Tel. (8 5) 239 6778, 239 6822, 239 6882
 
 
Bendrinti