Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-06 16:49:17

Laisvės kovų komisija linkusi įteisinti nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos skyrimą perkeltųjų asmenų vaikams2018 m. birželio 6 d. pranešimas žiniasklaidai

Laisvės kovų komisija linkusi įteisinti nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos skyrimą perkeltųjų asmenų vaikams

Birželio 6 d. Seimo Laisvės kovų komisijos posėdyje buvo svarstomas nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos skyrimo perkeltųjų asmenų vaikams klausimas.
Komisijos posėdyje dalyvavę suvalkiečių draugijos „Suvalkija" atstovai supažindino su istorinėmis aplinkybėmis, kai pagal Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos 1941 m. sausio 10 d. susitarimą dėl gyventojų mainų į Lietuvą buvo atkelti apie 20 000 lietuvių, rusų ir baltarusių iš vokiečių okupuotų Klaipėdos ir Suvalkų kraštų. Kaune pasirašyta sutartis niekuomet nebuvo viešai paskelbta.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininkas Gintaras Šidlauskas konstatavo, kad gyventojų mainai vyko prievarta. Į Lietuvą iš Suvalkų krašto atkeltiems asmenims buvo leista pasiimti tik dalį turto. Be to, atkeltieji į Lietuvą apgyvendinti repatrijavusių vokiečių ūkiuose ne pilnateisių savininkų, bet laikinųjų valdytojų teisėmis. Didelė dalis perkeltųjų šeimų kartu su jose gimusiais vaikais karo sąlygomis buvo dar kartą perkeliamos dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijos viduje. Po kiekvieno perkėlimo šeimos netekdavo dalies nuosavybės, blogėjo jų socialinė padėtis. Laisvės kovų komisijos pasėdyje dalyvavusi Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti direktoriaus pavaduotoja-mokslinių tyrimų programų koordinatorė Eglė Šukytė-Malinauskienė pritarė, kad minėtos kategorijos asmenims turėtų būti atlyginta materialinė žala.
Perkeltojo teisinis statusas pripažintas 2300 asmenų. Pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nuknietėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą nuo 2018 m. sausio 1 d. perkeltaisiais asmenimis pripažįstami asmenys, pagal Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos 1941 m. sausio 10 d. susitarimą dėl gyventojų mainų atkelti į Lietuvą ir jų vaikai, gimę 1941 m. sausio 10 d. - 1945 m. gegužės 8 d.
Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta, kad nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją turi teisę gauti asmenys, pagal Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos 1941 m. sausio 10 d. susitarimą dėl gyventojų mainų atkelti į Lietuvą, pateikę Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pagal Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 5(1) straipsnio 1 dalies 1 punktą išduotus nuo okupacijų nukentėjusio asmens-perkeltojo pažymėjimus, tačiau ši teisė neįtvirtinta vaikams, gimusiems nuo 1941 m. sausio 10 d. iki 1945 m. gegužės 8 d., taip pat turintiems nukentėjusio asmens-perkeltojo teisinį statusą.
Komisijos nariai nutarė parengti Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo įteisintų nukentėjusių asmenų valstybinių pensijų skyrimą ir mokėjimą perkeltųjų asmenų vaikams, gimusiems 1941 m. sausio 10 d. - 1945 m. gegužės 8 d.

Komisijų sekretoriato patarėja
Danguolė Stonytė, tel. (8 5) 239 6561, el. p. danguole.stonyte@lrs.lt
 
 
Bendrinti