Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-07 08:38:16

Šiuolaikinis muziejus - arčiau žmonių

Šiuolaikinis muziejus - arčiau žmonių

Koks yra šiuolaikinis muziejus? Kaip jame kuriama miesto istorija? Atsakymų į šiuos klausimus bus ieškoma birželio 13 d. vyksiančioje diskusijoje apie šių laikų muziejų ir jo vaidmenį Kaune. Diskusijos dalyviai pasakoja, kad šiandien svarbi miesto muziejaus misija - tapti aktyvia miesto gyvenimo dalimi, kuri keltų aktualius klausimus.

Turi lavinti vaizduotę

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Sociologijos katedros lektorius Apolonijus Žilys teigia pastebintis, kad bet kuris miesto muziejus turi reprezentuoti miestą, suteikdamas lankytojui tiek apibendrintą, taip vadinamą mokslinį, tiek kūrybingai pateiktą pasakojimą. „Reikalingas ir istorinis miesto industrijos paveldo ar praeities pažinimas. Pasakojimai apie miestą padeda perteikti, kas buvo ir yra svarbu, reikšminga mieste tiek asmeniniu lygmeniu, tiek platesniu pažinimu. Dar viena miesto pasakojimų funkcija yra tai, kad jie leidžia lavinti kasdienę miestiečių vaizduotę ir kurti virtualiai neribotą skaičių miesto vizijų, skatinančių mąstyti apie savo gyvenamos aplinkos ateitį", - pasakoja pašnekovas.

Pabrėžia gyventojų įsitraukimą

Kauno miesto muziejaus direktorius Gabrielius Sužiedėlis teigia, kad šiuolaikiniam muziejui pirmiausiai reikėtų atsižvelgti į miesto gyventojų poreikius. „Šiuolaikinis muziejus šiandien dažnai tampa tam tikra etikete. Interaktyvus, modernus, patrauklus, integralus, atviras. Visi šie žodžiai yra teisingi ir reikalingi, juos neretai naudoju ir aš pats. Tiesa, dažnai jų nepamatuojame, priskirdami juos savo muziejams ir jų vizijoms, bet nežvelgdami plačiau. Mūsų atveju mes turime ypatingą pareigą - kurti muziejų Kaunui, kurti muziejų miestui. Ne mažiau svarbu ir tai, jog jis tarnautų miestiečių bei miesto svečių poreikiams, pristatydamas praeities, dabarties bei ateities perspektyvas. Kauno miesto muziejus turi tapti aktyvia miesto gyvenimo grandimi, tačiau esminis klausimas - kaip. Dėl to labai džiaugiuosi galėdamas kviesti visus į diskusiją, kurioje su skirtingų sričių ekspertais kalbėsime būtent apie šiuos aspektus" , - apie būsimos diskusijos klausimus pasakoja G. Sužiedėlis

VDU atstovas A. Žilys pritaria, kad muziejaus lankytojui svarbi tiek praeities, tiek dabarties miesto situacija. Siekis įtraukti muziejaus lankytojus į pilietinės visuomenės procesus - svarbi muziejaus misija, o įvairias diskusijas tarp miestiečių stimuliuoti lengviausia dabartinių problemų kontekste. „Muziejaus vaidmuo - ne tik moderatoriaus ir viešos diskusijos erdvės funkcijos išpildymas, bet kartu ir edukacinės rolės prisiėmimas, kai būtų parodoma, kad aktualios miestiečiams problemos yra miesto istorinės praeities klausimas. Dažnai aktuali problema yra praeities procesų rezultatas, o muziejus per diskusijas apie šiuolaikines aktualias miesto problemas gali būti tas veidrodis, parodantis komplikuotą, nevienalytę ir netvarkingą miesto praeitį tos problemos rėmuose. Šis procesas bendrąja prasme galėtų būti ne tik atsakymų sesija, bet ir papildomų bei netikėtų klausimų skatinimas, kuris prisidėtų prie Kauno miesto kaip bendruomenės mobilizavimo ir kartu pilietinio dalyvavimo skatinimo", - teigia A. Žilys.

Diskusija „Šiuolaikinis miestas - šiuolaikinis muziejus. Kokio muziejaus reikia Kaunui?" vyks birželio 13 d., 16 val.

Vieta:  L. Zamenhofo g. 4, III aukštas

Diskusijoje dalyvaus: Kauno miesto muziejaus direktorius Gabrielius Sužiedėlis; istorikas, VDU Kauno istorijos centro vadovas, prof. dr. Jonas Vaičenonis; menotyrininkė, Kaunas 2022 platformų „Atminties biuras" ir „Atsibusk, sukrusk" kuratorė dr. Daiva Citvarienė;
miesto sociologas, dr. Apolonijus Žilys; vienas agentūros „BURO LT" įkūrėjų ir jos vadovas, fotografas Artūras Bulota.

Po diskusijos L. Zamenhofo g. 12, 18.00 val. vyks interaktyvaus žaidimo - muzikinės dėžės pristatymas.  Jo metu naujai suskambės tradicinės dainos ir sutartinės, apipintos šiuolaikinės muzikos ritmais.
Dalyvauja: grupė „Thundertale", sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas", žaidimo kūrėjai „Mash Mashine".


 
 
Bendrinti