Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-07 09:19:51

CATHERINE TRAUTMANN, ŠIAURĖS JŪROS – BALTIJOS ŠALIŲ TEN-T KORIDORIAUS KOORDINATORĖS PAREIŠKIMAS

Būdama Šiaurės–Baltijos jūrų TEN-T koridoriaus Europos koordinatorė, džiaugiuosi Europos Komisijos šiandien priimtu pasiūlymu dėl Infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) 2021-2027 m. finansinėje perspektyvoje. Pasiūlyta transporto koridoriaus plėtra atveria naujas strategines dimensijas ir galimybes ekonominei koridoriaus plėtrai. Jei komisijos pasiūlymas bus patvirtintas artimiausiose Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento derybose, pagrindinė tarptautinė Šiaurės–Baltijos jūrų koridoriaus jungtis, „Rail Baltica” projektas, galės būti tęsiamas pasitelkiant didžiausią įmanomą ES parama (iki 85%). Be to, palyginus su ankstesniu finansavimo periodu, CEF biudžeto paketas ne tik padidėjo, bet ir buvo papildytas galimybe Sanglaudos fondų reikalavimus atitinkantiems projektams pretenduoti į CEF perkeltą finansavimą nuo pat periodo pradžios. Dėl to pažengę projektai turės galimybę pretenduoti dėl finansavimo nepatenkančio į nacionalinių biudžetų paketų ribas. Papildomo finansavimo galima tikėtis ir iš kariniam judumui skirtų šaltinių. Dabar atėjo metas projektų atstovams užbaigti visas parengiamąsias studijas ir projektus laiku tam, kad būtų galima pasinaudoti ateities galimybėmis. Esami susitarimai ir tolimesni veiksmai skirti stiprinti projekto valdymą, vykdomi po bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail” skėčiu, turėtų sudaryti sąlygas geresniam visų partnerių bendradarbiavimui, kuris reikalingas šiuo aspektu.

Daugiau informacijos:

Europos komisijos pranešimas spaudai apie CEF pasiūlymą: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2018-06-06-eu-budgetcommission-proposes-increased-funding-invest_en

Šiaurės jūros – Baltijos šalių koridoriaus darbų planas: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/north-sea-baltic_en

 

 
 
Bendrinti