Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-07 09:26:12

Seimo Sveikatos reikalų komitetas tobulino Radiacinės saugos įstatymą2018 m. birželio 7 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo Sveikatos reikalų komitetas tobulino Radiacinės saugos įstatymą

Sveikatos reikalų komitetas svarstė Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1835(ES) ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 24, 25 straipsnių ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-1836(ES), kuriais į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę siekiama perkelti ir įgyvendinti 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvos 2013/59/Euratomas nuostatas.
Įstatymų projektais perkeliamos tos direktyvos 2013/59/Euratomas nuostatos, kurios varžo asmens teises, asmens ūkinės veiklos laisvę bei iniciatyvą ir kurias būtina įgyvendinti įstatymo lygiu, siekiant įtvirtinti radiacinės saugos teisinius pagrindus, kurie leistų vykdant veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais veiksmingai apsaugoti žmonių sveikatą, turtą ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
Tikimasi, kad priėmus minėtus įstatymų projektus bus įtvirtintas aiškesnis, išsamesnis ir skaidresnis valstybinį radiacinės saugos valdymas, grindžiamas radiacinės saugos principais, nustatytos veiklos pagrįstumo vertinimo, pranešimo apie veiklą, veiklos įteisinimo ir priežiūros pagrindines nuostatos, reglamentuotos veiklos vykdytojų ir darbuotojų pareigos, reglamentuota fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos, atestavimo asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimą, ir radiacinės saugos ekspertų pripažinimo tvarka.
Komitetas pritarė patobulintiems įstatymų projektams.

Sveikatos reikalų komiteto biuro padėjėja
Simona Šimonienė, tel. (8 5) 239 6786, el. p. simona.simoniene@lrs.lt
 
 
Bendrinti